rozwiń menu główne

19.01.2018

Raport roczny z działalności Muzeum w 2017 roku

Po raz kolejny podsumowaliśmy naszą działalność w raporcie rocznym. Przedstawiamy w nim pokrótce wszystkie najważniejsze wydarzenia organizowane przez PMM, osiągnięcia, informacje o zbiorach i pracach nad nimi.

Znalazła się w nim także analiza frekwencji zwiedzających Państwowe Muzeum na Majdanku i jego oddziały, a warto zaznaczyć, że wzrosła ona aż o 50 procent w ciągu ostatnich pięciu lat. Dużym zainteresowaniem cieszy się również strona internetowa i profil facebookowy Muzeum, które są naszym podstawowym narzędziem komunikacyjnym z publicznością.

W roku 2017 nacisk położono na działalność edukacyjną, która jest jednym z ważniejszych zadań stojących przed Muzeum i wpisuje się w założenia konsekwentnie realizowanej przez nas pedagogiki pamięci. Rok ten był intensywny pod względem działalności naukowej i wydawniczej. Organizowaliśmy konferencje, seminaria i debaty o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a nakładem Muzeum ukazały się aż cztery nowe pozycje. Ponadto przygotowaliśmy sześć wystaw czasowych, w tym jedną objazdową, które miały na celu przybliżenie odwiedzającym indywidualnych losów więźniów Majdanka, Bełżca i Sobiboru. Wiele uwagi poświęcono zbiorom muzealnym, których liczba stale się powiększa. Najważniejszą inwestycją było rozpoczęcie realizacji projektu utworzenia muzeum-miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. W 2017 roku Muzeum zakonserwowało kolejne obiekty znalezione tam podczas badań archeologicznych.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Raport roczny z działalności Muzeum w 2017 roku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Raport roczny z działalności Muzeum w 2017 roku

Społeczności

polski

english