rozwiń menu główne

24.07.2019

Rodzina Majdanka

W dniach 19-22 lipca 2019 r. po raz pierwszy Państwowe Muzeum na Majdanku zorganizowało Zjazd rodzin więźniów Majdanka – „Pokolenia”. Goście – dzieci, wnuki, prawnuki i kuzyni osadzonych w Konzentrationslager Lublin zwiedzili teren Muzeum, miasto, uczestniczyli w prezentacjach na temat naszej działalności, a także sami zaprezentowali wspomnienia o swoich bliskich. Był to też czas wzajemnego poznawania się i nawiązywania relacji.

Zebrani w Centrum Obsługi Zwiedzających wysłuchali krótkich wykładów z pokazami slajdów dotyczącymi funkcjonowania naszej instytucji oraz uczestniczyli w prezentacjach zbiorów. Anna Wójtowicz przypomniała podstawowe fakty z historii muzeum i omówiła najważniejsze obszary naszej działalności. Jolanta Laskowska wytłumaczyła, jakie zastosowanie w muzealnej edukacji mają historie osobiste (pamiątki rodzinne i relacje). Marta Grudzińska, pomysłodawczyni i główna organizatorka Zjazdu, opowiedziała o randze historii mówionej nagrywanej w Muzeum. Zebrani obejrzeli fragmenty wideo relacji więźniów KL Lublin. Była to też jedyna okazja, aby usłyszeć nagrania z głosem Antoniny Grygowej oraz Saturniny Malmowej – „mateczek obozowych”, które wyprzedawały swoje majątki, aby przygotowywać i przesyłać paczki więźniom obozu. Z narażeniem życia prowadziły z nimi również nielegalną korespondencję. Dorota Niedziałkowska i Izabela Tomasiewicz mówiły o relacjach więźniów w najnowszych wydawnictwach i wystawach PMM. Izabela Tomasiewicz przedstawiła założenia wystawy o nabytkach Muzeum „Zostawili po sobie…” i zaprosiła uczestników do jej obejrzenia. Przy planszach i gablotach z rodzinnymi pamiątkami członkowie rodzin pozowali do pamiątkowych zdjęć.

Prezentacje muzealiów i archiwaliów pozwalały uczestnikom na bezpośredni kontakt z obiektami. Od Marty Jabłońskiej goście mogli dowiedzieć się o podstawowych grupach reliktów poobozowych w zbiorach PMM. Anna Wójcik i Joanna Cieślik wybrały osobiste pamiątki po kilku więźniach i opowiedziały o wojennych losach ich właścicieli. Wyjaśniały także, na czym polega opieka konserwatorska nad archiwaliami. Tajniki konserwacji reliktów poobozowych scharakteryzowali Aleksandra Szymula i Mirosław Rolla.

Najważniejsze jednak były rodzinne opowieści o byłych więźniach Majdanka, odbywające się przez dwa dni w sali audytoryjnej Centrum Obsługi Zwiedzających. 20 osób z blisko 60-osobowego grona gości przygotowało wystąpienia: od gawędy po prezentację multimedialne ze zdjęciami bliskich. O rodzicach opowiadali: Ewa Sztaba-Chmielarz, córka Romualda Sztaby, Dariusz Fugiel, syn Zofii Fugiel; Marek Górski, syn Adolfa Górskiego, Antoni Klonowski, syn Jana Klonowskiego. Swojego brata Zacheusza Pawlaka wspominał Zdzisław Pawlak. Jeszcze więcej było wnuków: Maria Ohonowicz-Tarasiuk wzruszająco relacjonowała okupacyjne losy Stanisława Boronia, dyrektora gimnazjum w Kołomyi, który zmarł na Majdanku. Podobnie tragiczny los spotkał Kurta Wojciecha Szczudłę, nauczyciela i propagatora kultury polskiej na Śląsku Opolskim, o którym mówił prawnuk Michał Szczudło. Stanisław Zybała, autor Piekła na ziemi, w pamięci wnuka Dariusza Klozy zapisał się jako ten, który zaraził go pasją historyczną i zamiłowaniem do lektur dotyczących II wojny światowej. Obozowe losy Wandy Ossowskiej, pielęgniarki na rewirze żeńskim, przedstawiła Elżbieta Strojny, żona wnuka siostry Wandy Ossowskiej. Jako jedyna wykwalifikowana pielęgniarka w obozie Ossowska współorganizowała kurs pielęgniarski dla około 100 młodych więźniarek.

Jan Balcerzak, syn aktorki Stefanii Błońskiej, w niezwykle żywy i ciepły sposób opowiedział, jak pogodną i nieszablonową mamą i babcią była, odczytał także relację wnuczki, zafrapowanej oryginalnością artystycznego sposobu bycia Stefanii. Wspominał ciągłe przeprowadzki związane z pracą zawodową mamy, dorastanie w domu otwartym, w otoczeniu aktorów i artystów. Równie niemartyrologicznie przedstawiła Danutę Brzosko-Mędryk przyjaciółka domu, Maria Ciesielska. Autorka Nieba bez ptaków była pełną radości życia damą. Traktowała przekazywanie prawdy o czasach wojny jako osobistą misję, żyła zaangażowaniem społecznym, jednoczyła środowisko byłych więźniów w Warszawie.

Elżbieta Bocheńska-Nowacka i Jacek Putz, wnuki Antoniny Grygowej oraz Jakub Budziszewski, prawnuk Saturniny Malmowej, mówili o swoich bliskich nie tylko jako o wybitnych mieszkankach naszego miasta, które objęły pomocą materialną setki osadzonych w KL Lublin i wysyłały im paczki żywnościowe. Dla nich „mateczki” lub „cioteczki obozowe” to domowi generałowie o żelaznym charakterze i silnej osobowości, organizatorki pracy swoich własnych rodzin w celu realizowania pomocy osadzonym.

Wielu mówiących akcentowało lub odkrywało powiązania pomiędzy swoimi bliskimi. Ewa Sztaba-Chmielarz przywołała w prezentacji podziękowania ojca, po wojnie wybitnego chirurga, dla p. Malmowej i oraz ich pierwsze spotkanie. W grypsach Kurt Wojciech Szczudło informuje żonę, że jest pod opieką obozowego lekarza, Romualda Sztaby. Podczas zjazdu doszło do spotkania córki profesora Sztaby z byłym więźniem Zdzisławem Badio, któremu jej ojciec uratował życie. Wzajemne relacje łączyły także wielu innych, nazwiska Wandy Ossowskiej czy Danutą Brzosko-Mędryk powracały kilkakrotnie. W związku z tym już w trakcie wystąpień uczestnicy Zjazdu zauważyli, że zamiast nazwy „Zjazd rodzin więźniów Majdanka” następnym razem lepiej byłoby użyć sformułowania „Zjazd rodziny Majdanka”.

Krzysztof Willmann z głębokim wzruszeniem opowiadał o trudnym docieraniu do wiedzy o swoich cioci i wuju, Genowefie z d. Willmann i Leonie Kosteckich. Tragiczna przeszłość nie skłaniała jego rodziców do rozmów na ten temat. Dla niego i kilkorga innych odnajdywanie tożsamości swojej rodziny, nawet często wbrew niej samej, to wyzwanie. P. Willmann dzięki osobistym poszukiwaniom odnalazł dzielącą jego pasję kuzynkę Marię Drobę. Pani profesor także mówiła o rodzinie Willmannów i o obozowej tragedii małżeństwa Kosteckich. Danuta Pawluk, żona wnuka Heleny Pawluk – Wojciecha, zwróciła uwagę na fakt, że jej jako synowej łatwiej było zauważyć wybitność babci Heleny niż mężowi. Często nie rozmawiamy z najbliższymi o przeszłości i nie korzystamy w pełni z okazji poznania ich. Potrzebę wskazywania bohaterów we własnych rodzinach, konieczność mówienia o ich odwadze we właściwych proporcjach podjęli Andrzej i Krzysztof Korczakowie, wnukowie Stefanii Perzanowskiej. Gdyby w czasie wojny wszyscy zachowywali się przyzwoicie, pomoc współwięźniom w sytuacji zagrożenia życia nie byłaby niczym niezwykłym. Doktor Perzanowska mimo rozłąki i troski o córkę, walczyła o poprawę losu współtowarzyszek niedoli. Wymusiła na komendancie obozu zorganizowanie obozowego szpitala na polu kobiecym.

Zarówno Perzanowska, jak i lekarz Jan Klonowski, organizujący aptekę obozową, a także Romuald Sztaba, pracujący w bloku chirurgicznym oraz „tyfusowym”, działający w obozowym ruchu oporu, współpracujący z PCK, ratowali życie więźniów KL Lublin. Realizowali swoją misję lekarską mimo braku lekarstw i sprzętu medycznego.

Ostatni dzień Zjazdu należał do byłych więźniów Majdanka, którzy jako dzieci lub młodzież znaleźli się za drutami. Nagrania wideo ich wojennych i obozowych relacji złożyły się na film Okupacja niemiecka oczami polskich więźniów, opracowany przez Martę Grudzińską. Prezydent miasta Krzysztof Żuk uhonorował obecnych członków zarządu lubelskiego okręgu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych listami gratulacyjnymi, a na ręce prezesa Zdzisława Badio złożył Medal Prezydenta Miasta Lublin. Medal Zasłużony dla Miasta Lublin wręczył – „w uznaniu za nieceniony wkład w upamiętnienie ofiar Majdanka” – dyrektorowi Państwowego Muzeum na Majdanku Tomaszowi Kranzowi. Prezydent i odznaczeni zabierali głos. Do podsumowania zjazdu Marta Grudzińska zaprosiła także gości: wyrażali oni przede wszystkim radość ze spotkania i nadzieję, że nie będzie to jednorazowa inicjatywa. Po oficjalnych uroczystościach poświęconych 75. rocznicy likwidacji KL Lublin goście rozjechali się do domów.

Cieszymy się, że udało nam się poznać osobiście naszych darczyńców, których rodzinne pamiątki ofiarowane do muzealnych zbiorów umożliwiają nam przekazywanie historii konkretnych osób. Byli więźniowie i rodziny osadzonych często przyprowadzali kolejnego dnia swoje wnuki lub prawnuki na bardzo wzruszającą lekcję historii. Dla nas, muzealników, to także wyjątkowa okazja do lepszego poznania rodzinnych losów poszczególnych osób i spojrzenia na nie właśnie oczami najbliższych. To przede wszystkim wydarzenie umożliwiające zawiązanie osobistych relacji i przekaz pozytywnych emocji. O bardzo osobistym wymiarze tego spotkania następująco napisali Dariusz i Teresa Fuglowie:

„Zjazd był dla nas wielkim wydarzeniem. Mogliśmy przypomnieć sobie i przedstawić innym osobom naszych rodziców – byłych więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku. A ponieważ żyjemy dotąd, dopóki się o nas pamięta, nasi drodzy, którzy nas już opuścili, wrócili do nas i wrócili do miejsca, w którym działy się najdrastyczniejsze wydarzenia ich życia i historii naszego kraju. Pojawiało się więc wrażenie, przynajmniej od czasu do czasu, że i Oni są z nami obecni, że cieszą życiem – swoim i naszym. Dzięki zrealizowanemu pomysłowi prezentacji Oni nie tylko po prostu się pojawili, ale przyszli do nas w najpiękniejszych chwilach swojego życia, tych najważniejszych i tych, w których pomimo nieludzkiego czasu zachowali swoją godność oraz wyniesione z domu wartości. Wspaniała atmosfera wytworzona przez organizatorów sprawiła, że nie wstydziliśmy się łez, załamującego się niekiedy głosu, wzruszenia”.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Powiększ obraz: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Rodzina Majdanka

Społeczności

polski

english