rozwiń menu główne

31.03.2021

Rosnące zainteresowanie lekcjami online

Mija kolejny miesiąc pracy Działu Edukacji Państwowego Muzeum na Majdanku w internetowej formule. W marcu prowadziliśmy lekcje muzealne w języku polskim, angielskim i niemieckim.

W warsztatach z wolontariuszami z Niemiec wzięło udział blisko 150 osób. Uczestnikami wykładu w oparciu o prezentację multimedialną byli także osadzeni w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie. W mijającym miesiącu z oferty Muzeum skorzystały 74 klasy ze szkół podstawowych i średnich, a gościliśmy w domach blisko 1900 uczniów. Na lekcje muzealne logowaliście się z Białej Drugiej, Białegostoku, Harbutowic, Hucisk, Krasnegostawu, Lublina, Łosic, Niska, Przemyśla, Rzeszowa, Warszawy, Wiercan, Wrześni, Wysokiego Koła, Zagorzyc Dolnych i Żmudzi.


Zachęcamy do kontaktu:

Jolanta Laskowska, 81 710 28 35,
j.laskowska@majdanek.eu,

Mirella Rusek-Pora, 81 710 28 27,

m.rusek@majdanek.eu

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Lekcje online
 • Lekcje online
 • Lekcje online
 • Lekcje online
 • Lekcje online
 • Lekcje online
 • Pokaż powiększenie powyżej: Lekcje online
 • Pokaż powiększenie powyżej: Lekcje online
 • Pokaż powiększenie powyżej: Lekcje online
 • Pokaż powiększenie powyżej: Lekcje online
 • Pokaż powiększenie powyżej: Lekcje online
 • Pokaż powiększenie powyżej: Lekcje online

Społeczności

polski

english