rozwiń menu główne

28.05.2018

Seminarium polsko-niemieckie dla nauczycieli w Państwowym Muzeum na Majdanku

W dniach 22-25 maja odbyło się seminarium polsko-niemieckie dla nauczycieli zatytułowane: „Pozaszkolna edukacja w miejscach pamięci w Polsce i w Niemczech”. Seminarium było efektem współpracy Państwowego Muzeum na Majdanku i Domu Konferencji w Wannsee w Berlinie.

Gościliśmy 14 nauczycieli z Polski i z Niemiec. Celem seminarium było poznanie miejsc pamięci na terenie dawnego dystryktu lubelskiego i dyskusja pomiędzy nauczycielami z Polski i z Niemiec o nauczaniu w miejscach pamięci.

Uczestnicy zwiedzili Lublin szlakiem okupacyjnym, poznali Teatr NN, zobaczyli teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, wysłuchali prelekcji połączonej z dyskusją o tytule „Historyczne uczenie się w autentycznych miejscach pamięci. Pedagogika pamięci jako koncepcja dydaktyczna”. Kolejnymi punktami programu były prezentacja archiwaliów i muzealiów, jak również prezentacja oferty edukacyjnej Państwowego Muzeum na Majdanku. Dnia 25 maja nauczyciele uczestniczyli w jednodniowym wyjeździe studyjnym szlakiem dawnego dystryktu lubelskiego, zwiedzili Izbicę, Muzeum - Miejsce Pamięci w Bełżcu i Zamość. Był to czas obfitujący w różne aspekty edukacyjne.

Społeczności

polski

english