rozwiń menu główne

02.01.1908

Sowiecki obóz filtracyjny NKWD na Majdanku. Odcinek 2

Drugi odcinek nowego cyklu mającego na celu zaprezentowanie wybranych sylwetek żołnierzy AK, którzy przeszli przez sowiecki obóz filtracyjny NKWD na Majdanku. W sześciu odcinkach przedstawimy mini leksykon oficerów i podoficerów osadzonych na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego.

Sowieci powszechnie wykorzystywali zastane obiekty poniemieckie, m.in. więzienie na Zamku Lubelskim oraz teren byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Na terenie KL Lublin funkcjonariusze aparatu NKWD zagospodarowali otoczenie III pola więźniarskiego, szczególną uwagę koncentrując na dwóch barakach byłego komanda Fahrbereitschaft (mechaników samochodowych). Były one dodatkowo ogrodzone i stanowiły na terenie III pola oddzielną enklawę. Miały bramę wjazdową oraz furtkę. Zatrzymanych oficerów Armii Krajowej oraz Batalionów Chłopskich NKWD-ziści osadzali w braku nr 1, a podoficerów w baraku nr 2.


Sylwetki żołnierzy AK, którzy przeszli przez sowiecki obóz filtracyjny NKWD na Majdanku: Por. Wacław Wnukowski, Kapral Feliks Baran, Plutonowy Nestor Dudek

Por. Wacław Wnukowski – urodzony w 1915 r. Do 1939 r. mieszkał na Pomorzu (Gdynia). Niewiele wiemy o jego udziale w walkach w 1939 r. Od 1940 r. działał na terenie Zamojszczyzny jako oficer ds. łączności. Po aresztowaniu w marcu 1942 r. chorążego Józefa Lędziaka „Iskry” został oficerem łączności Obwodu Zamość Armii Krajowej. Od 22 marca 1944 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy I kompanii OP9 (oddziału partyzanckiego, który stanowił kadrę 9 pp AK). W czasie akcji „Burza” był dowódcą II kompanii I batalionu 9 pułku piechoty Armii Krajowej. Został zatrzymany w sierpniu 1944 r. i osadzony w obozie NKWD na Majdanku. 23 sierpnia 1944 r. wywieziono go do Riazania. Stąd przeniesiony został do Diagilewa, następnie do Czerepowca koło Wołogdy, a ostatecznie do Griazowca. Do Polski powrócił 13 listopada 1947 r.

Kapral Feliks Baran – urodzony 3 kwietnia 1913 r. w Olszowcu (gm. Bychawa). Służbę wojskową odbył w 24 Pułku Piechoty w Łucku. Ukończył szkołę podoficerską i otrzymał awans na stopień kaprala. We wrześniu 1939 r. pozostał w rejonie Łucka i Włodzimierza Wołyńskiego, szkoląc żołnierzy uzupełniających jednostkę macierzystą 27 Dywizji Piechoty. Od 1940 r. aktywnie włączył się w nurt działalności konspiracyjnej. Był członkiem Batalionów Chłopskich. Od 1944 r. został komendantem rejonu I BCh na gminę Krzczonów. Używał pseudonimów „Sterowicz” i „Jowisz”. Po akcji scaleniowej łączącej BCh z AK, został członkiem Armii Krajowej. Po wkroczeniu Sowietów w sierpniu 1944 r. aresztowano go w domu i przewieziono ciężarówką bezpośrednio do obozu NKWD na Majdanku. 23 sierpnia 1944 r. został wywieziony transportem kolejowym do Riazania. Do kraju powrócił 9 lutego 1946 r. Po powrocie z ZSRR nie odzyskał pełni sił. Pracował jako stolarz. Zmarł w Lublinie w 1981 r.

Plutonowy Nestor Dudek – urodzony 18 kwietnia 1903 r., mieszkał w Witaniowie (gm. Ludwin). Ukończył w konspiracji szkołę podoficerską Batalionów Chłopskich i otrzymał awans na plutonowego. Przyjął pseudonim „Kuba”. Po akcji scaleniowej został członkiem Armii Krajowej. Jego oddział prowadził działalność w rejonie Ludwin–Łęczna. Po wkroczeniu Armii Czerwonej aresztowano go i przewieziono do obozu NKWD na Majdanku. 23 sierpnia 1944 r. został wywieziony transportem kolejowym do Riazania, następnie do Ostaszkowa, a ostatecznie do obozu w Borowiczach. Do kraju powrócił 27 października 1947 r. Nie należał do żadnych partii, organizacji i stowarzyszeń. Odmówił wstąpienia do ZBOWiD-u i przyjęcia przyznanego odznaczenia po rehabilitacji w 1956 r. Pracował w swoim gospodarstwie na roli. Zmarł 28 kwietnia 1976 r.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Por. Wacław Wnukowski
  • Zaświadczenie Nestora Dudka
  • Nestor Dudek
  • Feliks Baran
  • Pokaż powiększenie powyżej: Por. Wacław Wnukowski
  • Pokaż powiększenie powyżej: Zaświadczenie Nestora Dudka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Nestor Dudek
  • Pokaż powiększenie powyżej: Feliks Baran

Społeczności

polski

english