rozwiń menu główne

16.07.2015

Wolontariusze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju w Muzeum na Majdanku

Młodzi Niemcy, którzy we wrześniu rozpoczną wolontariat w różnych instytucjach zajmujących się upamiętnianiem ofiar II wojny światowej i w ośrodkach pomocy socjalnej w Europie i Izraelu, wzięli udział w dn. 6.07.–10.07. 2015 r. w seminarium edukacyjnym zorganizowanym w Państwowym Muzeum na Majdanku. Jego celem było zapoznanie uczestników z wydarzeniami z okresu okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie w latach 1939-1944.

Na zajęcia seminaryjne złożyło się zwiedzanie Lublina i byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, wykłady poświęcone funkcjom miejsc pamięci, workshop na temat niemieckiej polityki germanizacyjnej i kolonizacyjnej na Zamojszczyźnie, samodzielna praca nad wybranymi aspektami historii KL Lublin oraz dyskusje nad formami i znaczeniem pamięci o dyktaturze nazistowskiej dla współczesnego pokolenia.

Jednym z najważniejszych punktów programu było ponadto spotkanie z byłem więźniem KL Lublin Zdzisławem Badio, który opowiedział o swoich przeżyciach i doświadczeniach obozowych z perspektywy kilkunastoletniego wówczas młodego człowieka.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Wolontariusze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju w Muzeum na Majdanku
  • Powiększ obraz: Wolontariusze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju w Muzeum na Majdanku
  • Powiększ obraz: Wolontariusze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju w Muzeum na Majdanku
  • Powiększ obraz: Wolontariusze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju w Muzeum na Majdanku
  • Powiększ obraz: Wolontariusze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju w Muzeum na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wolontariusze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju w Muzeum na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wolontariusze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju w Muzeum na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wolontariusze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju w Muzeum na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wolontariusze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju w Muzeum na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wolontariusze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju w Muzeum na Majdanku

Społeczności

polski

english