rozwiń menu główne

07.07.2017

Wolontariusze ze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju w Muzeum na Majdanku

Młodzi Niemcy, którzy od września br. rozpoczną wolontariat w różnych instytucjach zajmujących się upamiętnianiem ofiar II wojny światowej i w ośrodkach pomocy socjalnej w Europie, USA i Izraelu, wzięli udział w dn. 4-7 lipca 2017 r. w seminarium edukacyjnym zorganizowanym w Muzeum na Majdanku.

Jego celem było poznanie przez nich wydarzeń z okresu okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie w latach 1939-1944 oraz refleksja nad znaczeniem pamięci o ofiarach dyktatury nazistowskiej dla współczesnego pokolenia.

Na zajęcia seminaryjne złożyło się zwiedzanie Lublina i byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, wykłady poświęcone funkcjom i znaczeniom poobozowych miejsc pamięci, warsztaty historyczne na temat niemieckiej polityki germanizacyjnej i kolonizacyjnej na Zamojszczyźnie oraz samodzielna praca nad wybranymi aspektami z historii KL Lublin w oparciu o relacje świadków, dokumenty archiwalne i inne źródła historyczne.

Jednym z najważniejszych punktów programu było spotkanie z byłem więźniem KL Lublin Zdzisławem Badio, który opowiedział o swoich przeżyciach i doświadczeniach obozowych z perspektywy wówczas kilkunastoletniego młodego człowieka.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Wolontariusze ze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju w Muzeum na Majdanku
  • Powiększ obraz: Wolontariusze ze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju w Muzeum na Majdanku
  • Powiększ obraz: Wolontariusze ze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju w Muzeum na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wolontariusze ze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju w Muzeum na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wolontariusze ze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju w Muzeum na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wolontariusze ze Stowarzyszenia Akcja Znak Pokuty/Służba dla Pokoju w Muzeum na Majdanku

Społeczności

polski

english