rozwiń menu główne

14.07.2017

Współpraca Muzeum z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie

W dniu 14.07.2017 r. Państwowe Muzeum na Majdanku odwiedziła delegacja Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, na czele z dyrektorem płk Włodzimierzem Jackiem Głuchem. Wizyta ta miała na celu podpisanie porozumienia o współpracy PMM z OISW w Lublinie.

Głównym jej założeniem jest pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie wśród kadry penitencjarnej podległej OISW oraz osób pozbawionych wolności.

Nasze Muzeum prowadzić będzie działalność szkoleniową i edukacyjną adresowaną do funkcjonariuszy, pracowników cywilnych Służby Więziennej oraz wybranych grup osadzonych.

Ponadto odbędą się spotkania, wystawy, prelekcje i inne inicjatywy skierowane do osób pozbawionych wolności, które nabywać będą wiedzę historyczną z okresu II wojny światowej, kształtując przy tym właściwe postawy empatyczne potrzebne w procesie resocjalizacji.

PMM od kilku lat prowadzi działania w zakresie readaptacji społecznej skazanych poprzez m.in. organizację bezpłatnego oprowadzania po terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku dla osób pozbawionych wolności.

Nasza instytucja współpracuje m.in. ze Schroniskiem dla Nieletnich w Dominowie jak również z Aresztem Śledczym w Lublinie, skąd do Muzeum przyjeżdżają osadzeni. W ramach resocjalizacji wykonują oni na terenie byłego obozu KL Lublin prace ciesielskie, dekarskie, blacharskie oraz inne o charakterze remontowo-wykończeniowym.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: dyrektor OISW w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch, dyrektor PMM Tomasz Kranz
  • Powiększ obraz: dyrektor OISW w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch, dyrektor PMM Tomasz Kranz
  • Powiększ obraz: Na zdjęciu od lewej dyrektor OISW w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch, dyrektor PMM Tomasz Kranz, zastępca dyrektora PMM Wiesław Wysok
  • Pokaż powiększenie powyżej: dyrektor OISW w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch, dyrektor PMM Tomasz Kranz
  • Pokaż powiększenie powyżej: dyrektor OISW w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch, dyrektor PMM Tomasz Kranz
  • Pokaż powiększenie powyżej: Na zdjęciu od lewej dyrektor OISW w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch, dyrektor PMM Tomasz Kranz, zastępca dyrektora PMM Wiesław Wysok

Społeczności

polski

english