rozwiń menu główne

31.05.2019

ZMIANY W REGULAMINIE NA MURAL

Wprowadzone zostały zmiany w regulaminie na mural. Najważniejsza z nich mówi, że przy dostarczeniu zgłoszenia OBOWIĄZUJĄCA JEST DATA DORĘCZENIA, A NIE STEMPLA POCZTOWEGO. Przy projektowaniu i późniejszej wysyłce pracy konkursowej prosimy uwzględnić czas konieczny na dotarcie pracy do siedziby muzeum. Prace przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Poniżej przedstawiamy pełną treść zmian w regulaminie, a w załączniku zmieniony regulamin

Następujące punkty uzyskały zmienione brzmienie. Został również dodany punkt 3

V. Termin i miejsce nadsyłania prac

1. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs na mural dla Państwowego Muzeum na Majdanku” należy wysłać lub złożyć osobiście na adres:

Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

2. Termin dostarczenia prac upływa dnia 17.06.2019 r. o godzinie 15:00 (decyduje data doręczenia).

3. Prace złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 nie wezmą udziału w konkursie i nie będą rozpatrywane oraz zostaną niezwłocznie zwrócone nadawcy.

VIII. Harmonogram konkursu

2. Przyjmowanie prac konkursowych: do 17.06.2019 r do godziny 15:00. (decyduje data doręczenia).

Społeczności

polski

english