rozwiń menu główne

Aktualności

Niedostępność fragmentu ścieżki historycznej za V polem

Z uwagi na prowadzone prace konserwatorskie do odwołania zamknięty jest, przebiegający za V polem w kierunku krematorium, fragment ścieżki historycznej. W stronę krematorium należy kierować się przez III pole.

Wznowienie usług przewodnickich

Informujemy, że od 7 lipca przywrócona zostaje możliwość zwiedzania Muzeum z przewodnikiem. Oprowadzanie może odbywać się w grupach maksymalnie po 10 osób oraz w zgodzie z Wytycznymi dotyczącymi zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze w okresie pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 http://www.majdanek.eu/pl/news/ponowne_otwarcie_muzeum_dla_zwiedzajacych/1270

Wytyczne dotyczące zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze w okresie pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Przepisy porządkowe

1. Wszystkie osoby przebywające na terenach i w obiektach Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałach w Bełżcu i Sobiborze zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa przy użyciu własnych środków ochrony osobistej.
2. Należy zachować co najmniej dwumetrowy dystans od drugiej osoby (nie dotyczy rodzin
i opiekunów osób niepełnosprawnych).

Zasady zwiedzania wystaw muzealnych i obsługi zwiedzających

1. W związku z trwającą epidemią COVID-19 ekspozycje, tereny i obiekty historyczne Muzeum i jego oddziałów udostępniane są w szczególnym reżimie sanitarnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze odbywać się może jako zwiedzanie indywidualne lub w grupach liczących maksymalnie 10 osób.
3. Przywraca się usługę przewodnicką dla zwiedzających indywidualnych i grup zorganizowanych liczących do 10 osób.
4. W Państwowym Muzeum na Majdanku odwiedzający indywidualni mają możliwość skorzystania z usługi przewodnickiej w ramach zwiedzania organizowanego w turach w wyznaczonych godzinach. Grupa zwiedzających w turach nie może liczyć więcej niż 10 osób. Szczegóły na stronie http://www.majdanek.eu/pl/guides
5. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego uczestnikom zwiedzania korzystającym z usługi przewodnickiej rekomenduje się podanie swojego imienia, nazwiska i numeru telefonu (lub innych danych kontaktowych).
6. Osoby korzystające z usługi przewodnickiej proszone są o zasłanianie ust i nosa przy użyciu własnych środków ochrony osobistej przez cały czas zwiedzania.
7. Wprowadza się limit zwiedzających na wystawach oraz w budynkach muzealnych z punktami obsługi zwiedzających. Szczegółowa informacja znajduje się przed wejściem do poszczególnych obiektów.
8. Przed rozpoczęciem zwiedzania wystawy historycznej „Więźniowie Majdanka” w Państwowym Muzeum na Majdanku (barak nr 62) oraz ekspozycji stałych w Bełżcu i Sobiborze (budynki muzealne) zwiedzający zobowiązani są do zdezynfekowania rąk płynem umieszczonym przy wejściach do budynków (również w przypadku używania rękawiczek ochronnych).
9. Podczas zwiedzania należy zachować bezpieczną odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 2 metry (nie dotyczy rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych).
10. Przed wejściem do budynków z punktami obsługi zwiedzających i informacji muzealnej należy zdezynfekować dłonie płynem umieszczonym przy wejściu (również w przypadku używania rękawiczek ochronnych).
11. Przy punkcie informacyjnym i sprzedaży publikacji może znajdować się tylko 1 osoba, a pozostałe muszą czekać, zachowując między sobą co najmniej dwumetrowe odstępy (nie dotyczy rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych).
12. Płatności za usługę przewodnicką, zakupione towary oraz opłatę parkingową prosimy regulować, w miarę możliwości, w sposób bezgotówkowy.

Wytyczne dotyczące zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów Bełżcu i Sobiborze w okresie epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 obowiązują tymczasowo niezależnie od Regulaminu Zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze wprowadzonego Zarządzeniem nr 3/2018 z dnia 21 marca 2018 r.

Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r.

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów z dniem 1 stycznia 2020 roku nie będzie możliwości wystawienia podatnikowi (zmiana nie dotyczy osób prywatnych) faktury VAT do paragonu nie zawierającego numeru NIP.
W związku z tym prosimy osoby prowadzące działalność gospodarczą o poinformowaniu o chęci otrzymania faktury przed dokonaniem zakupu lub przed uiszczeniem opłaty za usługi parkingowe.
Faktury za usługi parkingowe wystawiane są w Centrum Obsługi Zwiedzających.

 • 21.05.2018

  Muzeum laureatem Sybilli 2017

  Miło nam poinformować, że jury XXXVIII Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2017 w kategorii „Przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej” przyznało wyróżnienie Państwowemu Muzeum na Majdanku za wystawę plenerową "Dzielnice zagłady". Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 21 maja w Muzeum Narodowym w Warszawie.

 • 21.05.2018

  Dzień Otwartych Drzwi w PMM

  19 maja zorganizowaliśmy Dzień Otwartych Drzwi w Państwowym Muzeum na Majdanku, który rozpoczynał wydarzenia zaplanowane w ramach Nocy Muzeów w Lublinie. W tym roku chcieliśmy przedstawić kulisy pracy poszczególnych działów Muzeum w formie spotkań i prezentacji.

 • 18.05.2018

  Praktykanci z firmy Daimler AG w Państwowym Muzeum na Majdanku

  W dniach 10-17 maja dwóch praktykantów, Jenny Sinner i Fabian Rastetter, z firmy Daimler AG z okolic Stuttgartu, odwiedziło Państwowe Muzeum na Majdanku.

 • 15.05.2018

  Psychologia ofiar – syndrom KZ w drugim pokoleniu

  Trauma związana z uwięzieniem w niemieckim obozie koncentracyjnym nie dla każdego osadzonego kończyła się wraz z II wojną światową. Więźniowie opuszczali druty kacetu wyczerpani fizycznie i psychicznie. W wyniku stresu i urazu psychicznego rozwijał się u nich tzw. syndrom KZ, a współcześnie zespołem stresu pourazowego. Czasem ujawniał się od razu po opuszczeniu obozu, w innych przypadkach przez lata czekał w uśpieniu, aż wystąpiły jego objawy.

 • 07.05.2018

  Dzień otwartych drzwi w Państwowym Muzeum na Majdanku

  19 maja przypada Międzynarodowy Dzień Muzeów. Na tegoroczną edycję przygotowaliśmy specjalną ofertę dla osób zainteresowanych historią niemieckiego obozu koncentracyjnego Konzentrationslager Lublin, jego więźniów, a także pracą samego Muzeum. W tym roku ma on formułę otwartych drzwi w różnych działach PMM, a spotkaniom i prezentacjom dodatkowo będzie towarzyszył kiermasz książek muzealnych. Poniżej przedstawiamy opis planowanych wydarzeń.

 • 04.05.2018

  Sezon Lublin 2018

  Spotkania, prezentacje, wykłady i spacery, tak w tym roku wyglądała oferta Państwowego Muzeum na Majdanku w ramach projektu turystyczno-kulturalnego Sezon Lublin.

 • 27.04.2018

  Nowa wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"

  W lecie 2018 r. przypada 75. rocznica wysiedlenia polskich rodzin z Zamojszczyzny do niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. 28 kwietnia otworzyliśmy nową wystawę czasową, która ukazuje tragiczne losy mieszkańców tego regionu osadzonych w KL Lublin w czerwcu i lipcu 1943 r.

 • 20.04.2018

  Finisaż wystawy "Rysunki na strzępach życia"

  19 kwietnia zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące wystawę „Rysunki na strzępach życia”. W trakcie finisażu zaprezentowaliśmy nowe ustalenia dotyczące autora prezentowanych na niej rysunków, Józefa Richtera, a także osoby bezpośrednio powiązanej z jego losami, Aleksandra Paszko.

 • 19.04.2018

  Obchody Dnia Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości

  Państwowe Muzeum na Majdanku przyłączyło się do obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości. 19 kwietnia upamiętniliśmy ofiary Flugplatzu - niemieckiego obozu pracy w Lublinie. Gościem honorowym uroczystości był Zdzisław Badio - były więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku.

 • 10.04.2018

  Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości

  Państwowe Muzeum na Majdanku organizuje trzecią edycję programu edukacyjnego „Pamiętamy… 17 marca – 19 kwietnia”, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych historią swojego miasta, w szczególności okresem okupacji niemieckiej.

 • 09.04.2018

  Uczestnicy 40. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Państwowym Muzeum na Majdanku

  6 kwietnia Państwowe Muzeum na Majdanku odwiedziła niemal stuosobowa grupa uczestników 40. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

 • 09.04.2018

  IV-VI 2018 - kalendarz wydarzeń muzealnych

  Spotkania, spacery tematyczne, warsztaty, wystawy - to tylko niektóre z wydarzeń, jakie przygotowaliśmy na najbliższe trzy miesiące. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 • 09.04.2018

  Sezon Lublin 2018

  Po raz kolejny Państwowe Muzeum na Majdanku dołącza do grona partnerów Sezonu Lublin, projektu turystycznego obejmującego aż 280 wydarzeń organizowanych w dniach 27 kwietnia – 6 maja. Muzeum przygotowało zróżnicowaną ofertę, obejmującą wykłady, spotkania, prezentacje, jak i spacery tematyczne po mieście. Na niektóre wydarzenia obowiązują zapisy, które ruszą 13 kwietnia stronie www.sezon.lublin.eu

 • 05.04.2018

  Finisaż wystawy „Rysunki na strzępach życia. Zagłada Żydów na Lubelszczyźnie w szkicach Józefa Richtera”

  Na początku listopada 2017 roku w Centrum Obsługi Zwiedzających PMM otworzyliśmy wystawę czasową prezentującą niezwykłe rysunki Józefa Richtera. Początkowo niewiele było wiadomo o tożsamości rysownika.

 • 26.03.2018

  Droga krzyżowa na Majdanku

  23 marca, już po raz 19, przez były niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku przeszła procesja drogi krzyżowej. Mimo niekorzystnej pogody wzięło w niej udział kilka tysięcy lublinian i mieszkańców regionu.

 • 20.03.2018

  Zmarła Krystyna Tarasiewicz

  20 marca 2018 roku odeszła Krystyna Tarasiewicz, ceniona dziennikarka i była więźniarka obozu na Majdanku.

 • 19.03.2018

  76. rocznica pierwszych deportacji Żydów do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu

  19 marca 2018 roku w MMPB odbyły się obchody upamiętniające ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu w 76. rocznicę "Akcji Reinhardt".

 • 17.03.2018

  Wykłady otwarte w rocznicę „Aktion Reinhardt”

  16 marca na Wydziale Humanistycznym UMCS zorganizowaliśmy dwa wykłady otwarte poświęcone 76. rocznicy rozpoczęcia „Aktion Reinhardt”, czyli masowej eksterminacji Żydów dokonanej przez III Rzeszą w latach 1942–1943. Na spotkaniu pojawiło się spore grono odbiorców, co dowodzi dużego zainteresowania tym trudnym rozdziałem historii.

 • 02.03.2018

  Wykłady otwarte w 76. rocznicę Aktion Reinhardt

  W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja niemieckiego getta dla Żydów na Podzamczu w Lublinie. Następnego dnia w pierwszych masowych deportacjach trafili oni do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu. Był to początek „Aktion Reinhardt”. W 76. rocznicę tych wydarzeń, 16 marca 2018 roku, zapraszamy na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej na wykłady poświęcone tej tematyce.

 • 28.02.2018

  Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM

  27 lutego odbyło się posiedzenie Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku. Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności Muzeum w 2017 roku oraz przyjęli plan pracy na rok następny.

 • 22.02.2018

  „Zacheusz” – projekcja filmu o polskim więźniu politycznym Majdanka

  Harcerz, żołnierz Armii Krajowej, więzień Majdanka i kilku innych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych – Zacheusz Pawlak był bohaterem spotkania organizowanego 22 lutego przez Muzeum na Majdanku. Centralnym elementem wydarzenia była projekcja filmu dokumentalnego, której towarzyszyło spotkanie z jego twórcami i bliskimi Zacheusza Pawlaka.

 • 16.02.2018

  Wystawa "Res non humana - rzecz nieludzka. Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944" w Biłgoraju

  Od 20 lutego do 20 marca w Biłgorajskim Centrum Kultury będzie można zobaczyć wystawę pt. "Res non humana - rzecz nieludzka. Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944".

 • 12.02.2018

  Majdanek w przestrzeni miasta

  W ramach dyskusji o Majdanku, jako miejscu pamięci II wojny światowej, udostępniamy Państwu artykuł dr. Tomasza Kranza, dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku, opublikowany w 2015 roku w tomie "Lubelskie miejsca pamięci w przestrzeni publicznej i edukacyjnej" (red. A. Ausz i in.)

 • 09.02.2018

  Projekcja filmu dokumentalnego „Zacheusz”

  22 lutego zapraszamy na projekcję filmu „Zacheusz”, opowiadającym o polskim więźniu politycznym osadzonym w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym na Majdanku. Towarzyszyć jej będzie rozmowa z bliskimi bohatera oraz z twórcami filmu.

Społeczności

polski

english