rozwiń menu główne

Aktualności

Remont baraku łaźni męskiej i komór gazowych oraz baraku nr 45

W związku z planowanymi pracami remontowymi barak łaźni męskiej (nr 41) i przylegający do niego bunkier komór gazowych pozostają niedostępne dla zwiedzających. Zakończenie prac remontowych zaplanowane jest na lato 2020 r. Ponadto z powodu prac konserwatorskich barak nr 45 z makietą terenu byłego obozu będzie nieczynny do odwołania.

 • 04.06.2014

  O rzeźbie pomnikowej w 10. rocznicę powołania Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu

  10. rocznicę powstania Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu upamiętniła 3 czerwca 2014 r. konferencja naukowa zorganizowana przez PMM pt. „Sztuka pamięci. Rzeźba pomnikowa w miejscach zagłady w Polsce”. Jej uczestniczy oddali hołd ofiarom obozu w Bełżcu zapalając znicze w Niszy Ohel.

 • 01.06.2014

  Młodzież z Białorusi upamiętnia więźniów Majdanka

  27 maja 2014 r. w Państwowym Muzeum na Majdanku gościła grupa białoruskiej młodzieży z gimnazjum nr 1 z Baranowiczi na Białorusi, która bierze udział w wymianie uczniowskiej z IV LO z Lublina.

 • 01.06.2014

  Wystawa historyczna w Muzeum w Bełżcu nieczynna 3 czerwca

  3 czerwca zamknięta będzie wystawa historyczna, punkt informacyjny oraz biuro w Muzeum – Miejscu Pamięci w Bełżcu. Teren upamiętnienia można zwiedzać w godzinach 9.00-18.00. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 • 01.06.2014

  10-lecie Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu

  Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu powołano do życia 3 czerwca 2004 roku jako oddział Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. W uroczystościach towarzyszących temu wydarzeniu uczestniczył m.in. ówczesny prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Przez blisko 10 lat funkcjonowania, do końca 2013 roku, Muzeum odwiedziło ponad 300 tysięcy osób, w tym 60 tysięcy z zagranicy.

 • 01.06.2014

  O rzeźbie pomnikowej w 10. rocznicę powołania Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu

  Zobacz program Osiem referatów, panel dyskusyjny i oddanie hołdu ofiarom obozu zagłady w Bełżcu. 10. rocznicę powstania Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu upamiętni konferencja naukowa pt. „Sztuka pamięci. Rzeźba pomnikowa w miejscach Zagłady w Polsce”. Odbędzie się ona 3 czerwca 2014 roku w siedzibie MMPB, gdzie znajduje się jeden z najbardziej poruszających pomników Zagłady w Europie.

 • 30.05.2014

  Zajęcia dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej

  Jak co roku Państwowe Muzeum na Majdanku odwiedzili uczniowie z gimnazjum mieszczącego się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Lublinie. Wzięli oni udział w lekcji poświęconej losowi wysiedleńców z Zamojszczyzny deportowanych latem 1943 r. do obozu koncentracyjnego na Majdanku.

 • 30.05.2014

  Lekcja o dialogu polsko-żydowskim

  26 maja w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim odbyły się zajęcia edukacyjne zrealizowane przez Muzeum - Miejsce Pamięci w Bełżcu.

 • 30.05.2014

  O rzeźbie pomnikowej w 10. rocznicę powołania Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu

  Zobacz program Osiem referatów, panel dyskusyjny i oddanie hołdu ofiarom obozu zagłady w Bełżcu. 10. rocznicę powstania Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu upamiętni konferencja naukowa pt. „Sztuka pamięci. Rzeźba pomnikowa w miejscach Zagłady w Polsce”. Odbędzie się ona 3 czerwca 2014 roku w siedzibie MMPB, gdzie znajduje się jeden z najbardziej poruszających pomników Zagłady w Europie.

 • 28.05.2014

  Wystawa historyczna w Muzeum w Bełżcu nieczynna 3 czerwca

  3 czerwca zamknięta będzie wystawa historyczna, punkt informacyjny oraz biuro w Muzeum – Miejscu Pamięci w Bełżcu. Teren upamiętnienia można zwiedzać w godzinach 9.00-18.00. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 • 23.05.2014

  Finisaż wystawy "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku" – specjalna oferta dla zwiedzających

  Już tylko do końca maja można oglądać wystawę poświęconą deportowanym na Majdanek mieszkańcom Zamojszczyzny. Muzeum przygotowało specjalną ofertę dla zwiedzających, którzy zechcą zapoznać się z ekspozycją urządzoną w baraku nr 62 przez ostatnie dni jej prezentacji.

 • 21.05.2014

  10-lecie Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu

  Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu powołano do życia 3 czerwca 2004 roku jako oddział Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. W uroczystościach towarzyszących temu wydarzeniu uczestniczył m.in. ówczesny prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Przez blisko 10 lat funkcjonowania, do końca 2013 roku, Muzeum odwiedziło ponad 300 tysięcy osób, w tym 60 tysięcy z zagranicy.

 • 17.05.2014

  Majdanek we wspomnieniach byłych więźniów. Zajęcia dla uczniów

  14 maja uczniowie Gimnazjum nr 7 w Lublinie wzięli udział w lekcji muzealnej „Świat za drutami”. Zajęcia te stworzyły okazję nie tylko do poznania historii KL Lublin, lecz także do namysłu nad postawami osób przebywających w „świecie za drutami” – więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku.

 • 17.05.2014

  Kadeci Akademii Policji w Hamburgu upamiętniają ofiary Zagłady

  W tym roku przypada 72. rocznica rozpoczęcia masowych egzekucji ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie dokonanych przez 101 Rezerwowy Batalion Policji z Hamburga. Niemieccy policjanci z tej jednostki uczestniczyli w rozstrzelaniu 38000 i deportowaniu do obozów zagłady 45000 Żydów. W nawiązaniu do tych tragicznych wydarzeń do Lublina przyjechali kadeci Akademii Policji w Hamburgu, którzy w ramach edukacji historyczno-obywatelskiej podjęli rozrachunek z nazistowską przeszłością swojej grupy zawodowej. Projekt jest realizowany we współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku od 2001 r.

 • 17.05.2014

  Bezpłatne zwiedzanie Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu

  Z okazji 10. rocznicy otwarcia Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu, przypadającej na 3 czerwca 2014 r., Muzeum zaprasza na bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem. Odbędzie się ono w dniach 24-25 maja.

 • 12.05.2014

  Zajęcia historyczno-literackie o przeszłości w oparciu o dziennik napisany w obozie

  W zbiorach Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku znajduje się bardzo cenny dokument – dziennik 17-letniej więźniarki KL Lublin, Jadwigi Ankiewicz, w którym autorka opisuje swój 4-miesięczny pobyt w obozie. To źródło historyczne stanowi bazę do przeprowadzenia lekcji muzealnej zatytułowanej „Przecież część serca pozostała tam, na Majdanku” – rzeczywistość obozowa w dzienniku Jadwigi Ankiewicz”. W dniu 6 kwietnia 2014 r. uczniowie Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego wzięli udział w takich zajęciach.

 • 12.05.2014

  Bezpłatne zwiedzanie w Międzynarodowy Dzień Muzeów

  17 maja, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów, PMM zaprasza na bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem terenu byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku i ekspozycji muzealnej.

 • 07.05.2014

  Workcamp – Pamiętać dla przyszłości

  Grupa młodzieży niemieckiej z miejscowości Neunkirchen z kraju związkowego Saara uczestniczyła w dniach 22-25.04. 2014 r. w zajęciach edukacyjnych poświęconych historii byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Były one połączone z pracami porządkowymi przy obiektach historycznych, które polegały na oczyszczaniu z ziemi i zieleni opasek wokół dawnych magazynów mienia więźniarskiego.

 • 25.04.2014

  Relikty jako symbole i nośniki pamięci – zajęcia edukacyjne dla uczniów

  Blisko 40 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych z Tarnowa wzięło udział 23 kwietnia w zajęciach edukacyjnych „Byliśmy tylko numerami… Relikty obozowe a społeczność więźniarska byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku”.

 • 22.04.2014

  Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu w Polsce

  Przyłączając się do obchodów Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu przypadającego 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim, pracownicy Działu Edukacji Państwowego Muzeum na Majdanku przeprowadzili szereg zajęć edukacyjnych dla uczniów lubelskich szkół.

 • 16.04.2014

  Wspólnie o trudnej przeszłości

  W dniach 3-4 kwietnia 2014 r. odbyły się w Państwowym Muzeum na Majdanku polsko-niemiecki projekt edukacyjny poświęcony historii KL Lublin z udziałem uczniów z V LO w Lublinie i młodzieży niemieckiej z Gesamtschule w Schermbeck. Pierwszego dnia zajęć młodzież zwiedziła ekspozycję muzealną i teren byłego obozu koncentracyjnego. Dużym przeżyciem dla młodzieży było spotkanie z byłą więźniarką Majdanka p. Stanisławą Kruszewską, która z perspektywy świadka historii opowiedziała o swoim obozowym losie.

 • 16.04.2014

  Warsztaty z historii mówionej dla studentów

  15 kwietnia 2014 r., już po raz czwarty w tym roku, odbyły się w Muzeum warsztaty dla studentów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej realizujących fakultet z historii mówionej.

 • 14.04.2014

  Droga krzyżowa na Majdanku

  11 kwietnia, już po raz 15., na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku odbyła się droga krzyżowa. Wzięły w niej udział około dwa tysiące lublinian i mieszkańców regionu. Wraz z nimi modliła się 150-osobowa grupa młodzieży z Ukrainy.

 • 11.04.2014

  Zajęcia poświęcone losom zamojskich Żydów

  3 kwietnia 2014 r., w ramach cyklicznej współpracy pomiędzy Muzeum – Miejscem Pamięci w Bełżcu a I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, odbyły się zajęcia edukacyjne na temat Holocaustu zamojskich Żydów.

 • 10.04.2014

  W poczuciu odpowiedzialności za pamięć o Majdanku

  W dniach 28.03.– 2.04.2014 r. uczniowie Gymnasium Bethel im. Friedricha von Bodelschwingha w Bielefeld i młodzież z V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie w ramach międzykulturowych warsztatów historycznych razem poznawali historię okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie i obozu koncentracyjnego KL Lublin.

Społeczności

polski

english