rozwiń menu główne

Aktualności

Remont baraku łaźni męskiej i komór gazowych oraz baraku nr 45

W związku z planowanymi pracami remontowymi barak łaźni męskiej (nr 41) i przylegający do niego bunkier komór gazowych pozostają niedostępne dla zwiedzających. Zakończenie prac remontowych zaplanowane jest na lato 2020 r. Ponadto z powodu prac konserwatorskich barak nr 45 z makietą terenu byłego obozu będzie nieczynny do odwołania.

 • 04.04.2014

  Droga krzyżowa na Majdanku

  11 kwietnia, już po raz 15., na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku odbędzie się droga krzyżowa.

  Tegoroczna droga krzyżowa ruszy spod Pomnika-Bramy (od strony obozu) o 19.00.
  Liturgia organizowana jest przez Państwowe Muzeum na Majdanku oraz Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej.

 • 03.04.2014

  Muzeum rozpoczyna współpracę z Zakładem Lingwistyki Stosowanej UMCS

  Dr Tomasz Kranz, dyrektor PMM, oraz dr hab. Jarosław Krajka, p.o. kierownika Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS podpisali dziś umowę o współpracy w zakresie organizacji praktyk studenckich.

 • 28.03.2014

  Prace renowacyjne w barakach ekspozycyjnych

  Uwaga: Z powodu prac konserwatorsko-renowacyjnych zamknięte są do odwołania baraki ekspozycyjne nr 44 i 53.

 • 25.03.2014

  Zajęcia dla klas maturalnych Technikum Budowlano-Geodezyjnego w Lublinie

  Około 100 uczniów Technikum Budowlano-Geodezyjnego w Lublinie wzięło udział w zajęciach edukacyjnych składających się z wykładu na temat historii obozu koncentracyjnego na Majdanku. Szczególny nacisk położono na problematykę wysiedleń z terenu Zamojszczyzny, o których opowiedziała objęta nimi była więźniarka Majdanka – pani Stanisława Kruszewska.

 • 20.03.2014

  Posiedzenie Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku

  Po raz czwarty w tej kadencji obradowali członkowie Rady Muzeum. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali oni sprawozdanie z działalności Muzeum w 2013 roku oraz przyjęli plan pracy na rok następny.

 • 17.03.2014

  Uczniowie z siedmiu krajów zwiedzili Muzeum na Majdanku

  Wielonarodowa grupa młodzieży z Belgii, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Portugali, Turcji i Polski przebywała 12 marca 2014 roku w Państwowym Muzeum na Majdanku. Ich pobyt w Polsce, koordynowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, związany jest z realizacją projektu edukacyjnego, którego tematem są prawa młodych ludzi oraz ich szanse na rozwój we współczesnej Europie.

 • 17.03.2014

  72. rocznica pierwszych deportacji ludności żydowskiej do obozu w Bełżcu

  18 marca w Muzeum – Miejscu Pamięci w Bełżcu upamiętniono72. rocznicę rozpoczęcia „Akcji Reinhardt” i pierwszych deportacji ludności żydowskiej do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu.

 • 13.03.2014

  Współpraca Muzeum z Wydziałem Filozofii KUL

  Zobacz zdjęcie Dyrektor PMM dr Tomasz Kranz oraz dziekan Wydziału Filozofii KUL ks. prof. Marcin Tkaczyk podpisali dziś porozumienie w sprawie współpracy obydwu instytucji. Jego celem jest ścisła kooperacja w zakresie organizacji praktyk studenckich i wolontariatów.

 • 06.03.2014

  Polsko-niemiecka dyskusja o książce „Café Auschwitz”

  Dyskusja na temat pojednania polsko-niemieckiego, wspomnień byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i rozrachunku ze sprawcami towarzyszyła promocji książki „Café Auschwitz”. W spotkaniu zorganizowanym 5 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL wzięli udział autor książki Dirk Brauns, pisarka i była więźniarka KL Auschwitz Zofia Posmysz i dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku Tomasz Kranz.

 • 25.02.2014

  Polityka i pamięć - wykład dla studentów UMCS

  Wykład Krzysztofa Banacha - kierownika Działu Wystawienniczego Państwowego Muzeum na Majdanku - otworzył cykl spotkań pt. "Wykorzystanie relacji świadków w polskich muzeach martyrologicznych" organizowanych przez studentów Wydziału Humanistycznego UMCS. Prelekcja dotycząca charakteru ekspozycji prezentowanych w PMM w ciągu 70 lat istnienia Muzeum i sposobów wykorzystywania relacji świadków historii w ich tworzeniu odbyła się 20 lutego 2014 r.

 • 25.02.2014

  Uczniowskie praktyki historyczne na Majdanku i ich efekty

  Praktyki historyczne są jedną z aktywnych form pozaszkolnej edukacji historycznej, jakie oferuje uczniom Państwowe Muzeum na Majdanku. Takie zajęcia bazują na poznawaniu historii zarówno przez intelektualne, jak i emocjonalne uczenie się w autentycznym miejscu historycznym. W takich praktykach już po raz kolejny, w dniach 10.02.-20.02.2014 r.,uczestniczyli uczniowie z Gesamtschule z Waltrop w Nadrenii Północnej-Westfalii.

 • 19.02.2014

  Warsztaty dla młodzieży zamojskich szkół

  Zobacz zdjęcie 7 lutego 2014 r. w Centrum „Synagoga” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Zamościu odbyły się warsztaty dla młodzieży zamojskich szkół średnich w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

 • 19.02.2014

  Poznać i zrozumieć przeszłość

  Co wydarzyło się w czasie niemieckiej okupacji na Lubelszczyźnie w latach 1939-1944? Jaką rolę odegrał obóz koncentracyjny na Majdanku w niemieckiej polityce prześladowań ludności polskiej i żydowskiej? Jak wyglądał opór więźniów Majdanka wobec nazistowskiego terroru? Jakimi motywami kierowali się sprawcy? To niektóre z pytań, na które próbowali odpowiedzieć uczniowie z Josef Albers Gymnasium z miejscowości Bottrop w Niemczech w czasie warsztatów historycznych zorganizowanych w Muzeum na Majdanku w dniach 11-13.02. 2014 r.

 • 19.02.2014

  Edukacja– poradnik dla nauczycieli online

  Ze strony internetowej Muzeum można pobrać publikację pt. „Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli” red. Tomasz Kranz. To jedno z wielu wydawnictw PMM poświęconych tematyce edukacyjnej, a zarazem pierwsze opracowanie adresowane bezpośrednio do środowiska nauczycielskiego.

 • 13.02.2014

  Spotkanie ze świadkiem historii

  5 lutego 2014 roku młodzież z Gimnazjum nr 19 w Lublinie uczestniczyła w spotkaniu ze świadkiem historii – panią Stanisławą Kruszewską. Była więźniarka obozu koncentracyjnego na Majdanku podzieliła się z uczniami swoimi doświadczeniami związanymi z wysiedleniem jej rodzinnej wsi – Dereźni Solskiej na Zamojszczyźnie – oraz wspomnieniami z pobytu w obozie.

 • 13.02.2014

  Zapowiedź obchodów jubileuszu 70-lecia Muzeum

  O kierunkach rozwoju Muzeum oraz planach wystawienniczych, naukowych i popularyzatorskich instytucji na ten rok dziennikarze lubelskich mediów mogli dowiedzieć się podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez PMM. Jej celem było przypomnienie o okrągłej rocznicy funkcjonowania Muzeum oraz skierowanie uwagi na jego rolę we współczesnym dyskursie muzealnym.

 • 11.02.2014

  70 lat Państwowego Muzeum na Majdanku

  Na początku listopada 1944 roku, niespełna cztery miesiące po likwidacji obozu koncentracyjnego na Majdanku, na jego terenie powstało pierwsze na świecie muzeum martyrologiczne dokumentujące wydarzenia związane z II wojną światową. W 2014 roku Państwowe Muzeum na Majdanku obchodzi jubileusz 70-lecia swojej działalności.Będzie on okazją m.in. do przypomnienia o dotychczasowej działalności Muzeum oraz refleksji nad kierunkiem rozwoju podobnych placówek w Europie. Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia zaplanowane w związku z 70-leciem Muzeum oraz 70. rocznicą likwidacji obozu na Majdanku.

 • 06.02.2014

  Pomniki Zagłady – podróż studyjna młodzieży z Austrii do muzeów upamiętnienia w Polsce

  W ramach edukacji społeczno-politycznej Österreichische Gewerkschaftsjugend – wiedeńska organizacja zrzeszająca młodych związkowców – organizuje corocznie zwiedzanie miejsc pamięci w Polsce. Celem pobytów w miejscach historycznych związanych z wydarzeniami II wojny światowej jest upamiętnienie ofiar narodowego socjalizmu. Wśród muzeów martyrologicznych odwiedzanych przez młodych Austriaków jest także Państwowe Muzeum na Majdanku.

 • 03.02.2014

  „Schuhe von Toten” – wystawa w Dreźnie poświęcona ofiarom Holokaustu

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu i przypadającej w tym roku 70. rocznicy wyzwolenia KL Lublin Muzeum Historii Wojskowości w Dreźnie zorganizowało wystawę upamiętniającą drezdeńskie rodziny żydowskie, które były prześladowane w okresie narodowego socjalizmu. Na czas trwania wystawy Państwowe Muzeum na Majdanku wypożyczyło marynarkę i czapkę więźniarską.

 • 03.02.2014

  Spotkanie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

  W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu zorganizowało spotkanie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Tomaszowa Lubelskiego.

 • 30.01.2014

  Majdanek w serialu „Detektyw Foyle”

  W Muzeum na Majdanku trwają zdjęcia do brytyjskiego serialu „Detektyw Foyle” (tytuł oryginalny „Foyle’s War”). Wizyta filmowców to okazja do promowania Lubelszczyzny, ale i pokazania tego ważnego miejsca historycznego za granicą.

 • 30.01.2014

  Raport roczny z działalności Muzeum w 2013 roku

  Ukazał się już raport roczny z działalności Muzeum na Majdanku w 2013 roku. Na 50 stronach wydawnictwa znalazły się informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń minionego roku, zrealizowanych inwestycji i projektów edukacyjnych.

 • 29.01.2014

  Trudności w zwiedzaniu muzeów na Majdanku i w Bełżcu

  Ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne prosimy o przełożenie zwiedzania PaństwowegoMuzeum na Majdankuna inny termin. Z powodu opadów śniegu istnieją także ograniczenia w zwiedzaniu Pomnika w Muzeum - Miejscu Pamięci w Bełżcu.

 • 20.01.2014

  Dydaktyczny workshop. Jak aktywizować uczniów w czasie zwiedzania wystaw w miejscach pamięci?

  W ramach współpracy między Państwowym Muzeum na Majdanku a Zakładem Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyły się 15 stycznia 2014 r. warsztaty dydaktyczne z udziałem studentów historii.

Społeczności

polski

english