rozwiń menu główne

Aktualności

Wznowienie usług przewodnickich

Informujemy, że od 7 lipca przywrócona zostaje możliwość zwiedzania Muzeum z przewodnikiem. Oprowadzanie może odbywać się w grupach maksymalnie 10 – osobowych oraz w zgodzie z Wytycznymi dotyczącymi zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze w okresie pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, które dostępne są na stronie: http://www.majdanek.eu/pl/news

Wytyczne dotyczące zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze w okresie pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Wytyczne dotyczące zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze w okresie epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Przepisy porządkowe

1. Wszystkie osoby przebywające na terenach i w obiektach Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałach w Bełżcu i Sobiborze zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa przy użyciu własnych środków ochrony osobistej.
2. Należy zachować co najmniej dwumetrowy dystans od drugiej osoby (nie dotyczy rodzin
i opiekunów osób niepełnosprawnych).

Zasady zwiedzania wystaw muzealnych i obsługi zwiedzających

1. W związku z trwającą epidemią COVID-19 ekspozycje, tereny i obiekty historyczne Muzeum i jego oddziałów udostępniane są w szczególnym reżimie sanitarnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze odbywać się może jako zwiedzanie indywidualne lub w grupach liczących maksymalnie 10 osób.
3. Przywraca się usługę przewodnicką dla zwiedzających indywidualnych i grup zorganizowanych liczących do 10 osób.
4. W Państwowym Muzeum na Majdanku odwiedzający indywidualni mają możliwość skorzystania z usługi przewodnickiej w ramach zwiedzania organizowanego w turach w wyznaczonych godzinach. Grupa zwiedzających w turach nie może liczyć więcej niż 10 osób. Szczegóły na stronie www.majdanek.eu.
5. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego uczestnikom zwiedzania korzystającym z usługi przewodnickiej rekomenduje się podanie swojego imienia, nazwiska i numeru telefonu (lub innych danych kontaktowych).
6. Osoby korzystające z usługi przewodnickiej proszone są o zasłanianie ust i nosa przy użyciu własnych środków ochrony osobistej przez cały czas zwiedzania.
7. Wprowadza się limit zwiedzających na wystawach oraz w budynkach muzealnych z punktami obsługi zwiedzających. Szczegółowa informacja znajduje się przed wejściem do poszczególnych obiektów.
8. Przed rozpoczęciem zwiedzania wystawy historycznej „Więźniowie Majdanka” w Państwowym Muzeum na Majdanku (barak nr 62) oraz ekspozycji stałych w Bełżcu i Sobiborze (budynki muzealne) zwiedzający zobowiązani są do zdezynfekowania rąk płynem umieszczonym przy wejściach do budynków (również w przypadku używania rękawiczek ochronnych).
9. Podczas zwiedzania należy zachować bezpieczną odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 2 metry (nie dotyczy rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych).
10. Przed wejściem do budynków z punktami obsługi zwiedzających i informacji muzealnej należy zdezynfekować dłonie płynem umieszczonym przy wejściu (również w przypadku używania rękawiczek ochronnych).
11. Przy punkcie informacyjnym i sprzedaży publikacji może znajdować się tylko 1 osoba, a pozostałe muszą czekać, zachowując między sobą co najmniej dwumetrowe odstępy (nie dotyczy rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych).
12. Płatności za usługę przewodnicką, zakupione towary oraz opłatę parkingową prosimy regulować, w miarę możliwości, w sposób bezgotówkowy.

Wytyczne dotyczące zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów Bełżcu i Sobiborze w okresie epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 obowiązują tymczasowo niezależnie od Regulaminu Zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze wprowadzonego Zarządzeniem nr 3/2018 z dnia 21 marca 2018 r.

Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r.

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów z dniem 1 stycznia 2020 roku nie będzie możliwości wystawienia podatnikowi (zmiana nie dotyczy osób prywatnych) faktury VAT do paragonu nie zawierającego numeru NIP.
W związku z tym prosimy osoby prowadzące działalność gospodarczą o poinformowaniu o chęci otrzymania faktury przed dokonaniem zakupu lub przed uiszczeniem opłaty za usługi parkingowe.
Faktury za usługi parkingowe wystawiane są w Centrum Obsługi Zwiedzających.

 • 17.01.2020

  Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

  27 stycznia został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Do jego obchodów tradycyjnie przyłącza się Państwowe Muzeum na Majdanku.

 • 13.01.2020

  Portret, zdjęcia i książki Jerzego Kwiatkowskiego trafiły do zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku

  Pod koniec grudnia otrzymaliśmy od p. Ericha Schielego z Nowego Jorku pamiątki należące do Jerzego Kwiatkowskiego, autora najsłynniejszej relacji o niemieckim obozie koncentracyjnym KL Lublin pt. „485 dni na Majdanku”. Rodzina p. Schielego przyjaźniła się z Kwiatkowskim, mieszkali w sąsiedztwie.

 • 09.01.2020

  77 lat od pierwszego transportu z Pawiaka na Majdanek

  77 lat temu dnia 17 stycznia, z więzienia na Pawiaku ruszył pierwszy transport do KL Lublin liczący ok. 2000 osób. W celu upamiętnienia tego wydarzenia oraz poznania jego bohaterów 9 stycznia Państwowe Muzeum na Majdanku wspólnie z Muzeum Więzienia Pawiak zorganizowało wykłady dotyczące sylwetek byłych więźniarek przeniesionych z warszawskiego więzienia gestapo do niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku.

 • 02.01.2020

  77. rocznica transportów z Pawiaka na Majdanek

  W 77. rocznicę transportów z Pawiaka na Majdanek zapraszamy do poznania i upamiętnienia bohaterów tamtych wydarzeń. 9 stycznia w Lublinie oraz 13 stycznia w Warszawie od godz. 11.00 odbędą się prezentacje przygotowane przez pracowników Muzeum Więzienia Pawiak oraz Państwowego Muzeum na Majdanku. Po części wykładowej uczestnicy złożą wieńce i zapalą znicze.

 • 17.12.2019

  75-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku - podsumowanie 2019 roku

  Rok 2019 był rokiem jubileuszowym, minęło bowiem 75 lat od utworzenia Państwowego Muzeum na Majdanku. Rocznica ta odwołuje się jednocześnie do likwidacji obozu KL Lublin, na którego terenie niedługo później utworzono pierwszą na świecie instytucję upamiętniającą ofiary II wojny światowej, powstałą jeszcze w trakcie trwania tego konfliktu zbrojnego.

 • 12.12.2019

  Podróże w rodzinną przeszłość czasów wojny

  7 grudnia odbyło się wydarzenie pt. „Podróże w rodzinną przeszłość czasów wojny”. Uczestnicy spotkania obejrzeli trzy filmy dokumentalne opowiadające o podążaniu przez rodziny szlakiem wojennych doświadczeń ich bliskich.

 • 11.12.2019

  Pamiętam

  Prezentujemy niezwykły film o szczególnym miejscu – jego przeszłości i teraźniejszości, tragicznych losach związanych z niemieckim obozem koncentracyjnym oraz zobowiązaniach powstałego na jego terenie muzeum wobec kolejnych pokoleń.

 • 09.12.2019

  Krzysztof Handor

  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Krzysztofa Handora, wieloletniego pracownika Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze.

 • 29.11.2019

  Kolejne konserwacje obiektów z Sobiboru

  W listopadzie do muzeum powróciły z pracowni konserwatorskich artefakty pochodzące z terenu byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Obecnie w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku znajduje się ponad jedenaście tysięcy obiektów sobiborskich, odnalezionych podczas badań archeologicznych prowadzonych w latach 2000 – 2017.

 • 27.11.2019

  Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

  Wybraliśmy najlepsze fotografie wykonane podczas pleneru fotograficznego „Majdanek w obiektywie”

 • 26.11.2019

  Spotkanie filmowe. Podróże w rodzinną przeszłość czasów wojny

  7 grudnia o godz. 11.00 zapraszamy na projekcję filmów dokumentalnych oraz spotkanie „Wojna w pamięci rodzinnej” na temat tego jak kolejne pokolenia rodzin przeżywają konfrontację z miejscami traumatycznych przeżyć wojennych ich najbliższych.

 • 25.11.2019

  „Prymitywizm czy artyzm?” - ostatnie spotkanie z cyklu „Niemi świadkowie historii”

  23 listopada odbyło się ostatnie wydarzenie z cyklu „Niemi świadkowie historii” — „Prymitywizm czy artyzm? Sztuka obozowa jako forma ruchu oporu”. Tematem spotkania były przedmioty artystyczne wykonane przez więźniów w obozie KL Lublin.

 • 19.11.2019

  Sztuka obozowa jako forma ruchu oporu

  W najbliższą sobotę 23 listopada zapraszamy na ostatnie spotkanie z cyklu „Niemi świadkowie historii”, na którym przybliżymy znaczenie przedmiotów wykonanych przez więźniów w obozie KL Lublin.

 • 18.11.2019

  Fotografowie w Muzeum

  Ponad 30 fotografów wzięło udział 17 listopada w plenerze fotograficznym pt. „Majdanek w obiektywie”

 • 13.11.2019

  Narysować historię – opowiedzieć historię

  7 listopada po raz pierwszy przeprowadziliśmy aktywne zajęcia warsztatowe w oparciu o nasze najnowsze wydawnictwo jakim jest komiks „Chleb wolnościowy”. Uczestnikami zajęć byli uczniowie z IV LO w Lublinie.

 • 12.11.2019

  Przy mogiłach bohaterów

  10 listopada 2019 r. odbyła się kolejna edycja Zaduszek Majdankowskich – wydarzenia, którego ideą jest przypomnienie i przybliżenie postaci, które odegrały ważną rolę w życiu obozowym na Majdanku – zarówno więźniów, jak i osób związanych z obozem poprzez działalność okupacyjną.

 • 07.11.2019

  Majdanek w obiektywie

  W niedzielę, 17 listopada zapraszamy na plener fotograficzny połączony z konkursem na najlepsze zdjęcia wykonane na terenie byłego obozu na Majdanku.

 • 05.11.2019

  76 lat od dnia największej egzekucji w historii niemieckich obozów koncentracyjnych

  3 listopada 2019 roku w Państwowym Muzeum na Majdanku obchodziliśmy 76. rocznicę „Akcji Erntefest”. Tego dnia przy obelisku symbolizującym zamordowanych więźniów zgromadzeni składając wiązanki, białe kamienie oraz paląc znicze oddali cześć ofiarom brutalnego mordu, który miał miejsce na Lubelszczyźnie 3 i 4 listopada 1943 roku.

 • 31.10.2019

  Spacer z cichymi bohaterami

  10 listopada w ramach cyklicznego wydarzenia Zaduszki Majdankowskie odwiedzimy groby więźniów i osób im pomagających oraz zaangażowanych w działalność konspiracyjną.

 • 29.10.2019

  76. rocznica akcji „Erntefest”

  3 listopada 1943 r. w niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku doszło do największej egzekucji przez rozstrzelanie w historii obozów koncentracyjnych. Tego dnia w ramach akcji „Erntefest” zamordowano ponad 18 tysięcy Żydów.

 • 29.10.2019

  Historia wiary w obozie

  Przedmioty związane z kultem religijnym były tematem piątego spotkania z cyklu "Niemi świadkowie historii"

 • 28.10.2019

  Muzeum nagrodzone

  Nowy logotyp Państwowego Muzeum na Majdanku został doceniony w IV edycji przeglądu Muzeum Widzialne.

 • 28.10.2019

  Efekt współpracy

  W niedzielę 27 października gościliśmy nauczycieli biorących udział w szkoleniu „Warszawskie Getto – Treblinka – Majdanek” zorganizowanym przez Muzeum Getta Warszawskiego.

 • 22.10.2019

  W poszukiwaniu inspiracji

  W sobotę 19 października zorganizowaliśmy kolejną edycję ogólnopolskiego seminarium szkoleniowego dla nauczycieli. Tematem przewodnim spotkania był wydany w tym roku przez Muzeum komiks „Chleb wolnościowy”. W wydarzeniu udział wzięło 70 pedagogów z całej Polski: nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, języków obcych czy bibliotekarzy, ale również nauczycieli przedmiotów ścisłych czy przewodników turystycznych.

Społeczności

polski

english