rozwiń menu główne

Dostępność

Dojazd

Komunikacja miejska

Muzeum znajduje się w zasięgu komunikacji miejskiej i posiada bezpośrednie połączenia z każdą częścią miasta. Z centrum – wsiadając na przystanku przy Bramie Krakowskiej (przy ul. Królewskiej), najlepiej jest skorzystać z linii autobusowej nr 23 bądź trolejbusowej nr 156, natomiast wsiadając na przystanku przy Ogrodzie Saskim (przy ul. Lipowej) z linii trolejbusowej nr 158. Z dworca głównego PKP dojechać można trolejbusem nr 161, a z dworca PKS trolejbusem nr 156 (przystanek przy ul. Lubartowskiej). Wszystkie wymienione linie zatrzymują się w pobliżu wejścia do Muzeum (przystanek Majdanek 01). Większość autobusów posiada system zapowiedzi głosowej przystanków, przyciski wewnątrz i na zewnątrz z oznaczeniami dla osób niewidomych, niskie podłogi oraz wbudowane platformy ułatwiające wprowadzenie wózka.

Parking

Na terenie muzeum znajdują się trzy wyznaczone parkingi dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się także przy wejściu do budynku biurowego, w którym znajdują się m.in. archiwum i biblioteka.

Toalety

Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się w budynku Centrum Obsługi Zwiedzających przy wejściu do muzeum, w baraku wystawowym nr 62 oraz w pobliżu parkingu przy Mauzoleum.

Bariery architektoniczne

Państwowe Muzeum na Majdanku jest terenem trudno dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową ze względu na swój plenerowy charakter oraz specyfikę zabytkowej architektury. Ścieżka zwiedzania prowadzi wzdłuż drogi asfaltowej oraz chodników, natomiast wiele naszych obiektów muzealnych charakteryzuje się wysokimi progami, wąskim wejściem, małą powierzchnią pomieszczeń. Przy żadnym z nich nie ma zamontowanych ramp ani platform. Istnieje natomiast możliwość wypożyczenia przenośnych szyn ułatwiających wjazd do obiektów wystawowych. W takiej sytuacji osobie/grupie towarzyszy pracownik administracyjny Muzeum, dlatego zapotrzebowanie na szyny trzeba zgłosić w Muzeum co najmniej dzień przed planowaną wizytą. Znaczne problemy przysparza też przejście do budynku krematorium, gdyż prowadzą do niego strome schody.

Kontakt w sprawie wypożyczenia szyn: 81 710 28 33

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Bariery architektoniczne
 • Powiększ obraz: Bariery architektoniczne
 • Powiększ obraz: Bariery architektoniczne
 • Powiększ obraz: Bariery architektoniczne
 • Powiększ obraz: Bariery architektoniczne
 • Powiększ obraz: Bariery architektoniczne
 • Powiększ obraz: Bariery architektoniczne
 • Powiększ obraz: Bariery architektoniczne
 • Pokaż powiększenie powyżej: Bariery architektoniczne
 • Pokaż powiększenie powyżej: Bariery architektoniczne
 • Pokaż powiększenie powyżej: Bariery architektoniczne
 • Pokaż powiększenie powyżej: Bariery architektoniczne
 • Pokaż powiększenie powyżej: Bariery architektoniczne
 • Pokaż powiększenie powyżej: Bariery architektoniczne
 • Pokaż powiększenie powyżej: Bariery architektoniczne
 • Pokaż powiększenie powyżej: Bariery architektoniczne

Oferta dla osób z niepełnosprawnościami

Państwowe Muzeum na Majdanku jest otwarte na zwiedzających z różnymi dysfunkcjami, dlatego zarówno zwiedzanie terenu byłego obozu, jak i warsztaty, prowadzone są dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, słuchu i wzroku, a także innych grup osób zagrożonych wykluczeniem. Wśród naszych pracowników są osoby przeszkolone w zakresie pracy z osobami z tymi dysfunkcjami.

Warsztaty i oprowadzanie organizowane w Państwowym Muzeum na Majdanku dla osób niepełnosprawnych prowadzane są bezpłatnie.

Kontakt: 81 710-28-27, 81 710-28-33 lub dostepnosc@majdanek.eu


Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Poznać Majdanek – relacje wideo świadków historii, prezentacja muzealiów oraz zwiedzanie

Czas trwania: 1,5 - 3 godz.

Warsztaty składają się z trzech części. Pierwsza z nich to wysłuchanie krótkich fragmentów relacji byłych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Następnie uczestnicy biorą udział w prezentacji przedmiotów znalezionych na terenie byłego obozu: numerów więźniarskich, puszki po Cyklonie B, ubioru więźniarskiego, drewnianego buta, misek, kubków i sztućców, a także modeli obiektów obozowych. Ostatnią część wizyty stanowi zwiedzanie ekspozycji muzealnej z przewodnikiem.

Osoby niewidome i słabowidzące mogą poznawać poprzez dotyk zarówno przedmioty znalezione na terenie byłego obozu, jak i jego infrastrukturę. W baraku wystawowym nr 62 mogą odsłuchać nagranych relacji świadków historii. Podczas zwiedzania mogą napotkać na przeszkody w postaci stromych schodów znajdujących się przy pomnikach upamiętniających czy wysokich progów w obiektach poobozowych.

Osoby z dysfunkcją wzroku na teren byłego obozu mogą wprowadzać psa asystującego.


Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Życie w obozie – prezentacja muzealiów oraz zwiedzanie

Czas trwania: 1,5 - 2,5 godz.

Warsztaty składają się z dwóch części. Pierwsza z nich to prezentacja przedmiotów znalezionych na terenie byłego obozu: numeru więźniarskiego, kubka, miski, łyżki, drewnianej pałki, czapki, ubrania więźniarskiego, drewnianego buta, pierścionka. Druga część to zwiedzanie ekspozycji muzealnej z przewodnikiem. Przebieg wizyty osób z niepełnosprawnością intelektualną jest dostosowany do ich potrzeb i możliwości. Czas takiego pobytu jest odpowiednio skrócony, a wiadomości przekazywane są prostym i zrozumiałym językiem. Opowieść przewodnika ma charakter opisowy i skupia się na życiu codziennym w obozie, nie na historii jego funkcjonowania. Uczestnicy mają możliwość dotykania prezentowanych przedmiotów znalezionych na terenie byłego obozu.


Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Świat za drutami – relacje wideo świadków historii oraz zwiedzanie

Czas trwania: 3 - 4 godz.

Warsztaty składają się z dwóch części. Pierwsza z nich to wysłuchanie relacji wideo byłych więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku. Jest to zbiór krótkich fragmentów relacji skupiających się na postawach i doświadczeniach więźniów. Druga część to zwiedzanie terenu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku z przewodnikiem.

Państwowe Muzeum na Majdanku jest terenem trudno dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową ze względu na swój plenerowy charakter oraz specyfikę zabytkowej architektury. Ścieżka zwiedzania prowadzi wzdłuż drogi asfaltowej oraz chodników, natomiast wiele naszych obiektów muzealnych charakteryzuje się wysokimi progami, wąskim wejściem, małą powierzchnią pomieszczeń. Przy żadnym z nich nie ma zamontowanych ramp ani platform. Istnieje natomiast możliwość wypożyczenia przenośnych szyn ułatwiających wjazd do obiektów wystawowych. W takiej sytuacji osobie/grupie towarzyszy pracownik administracyjny Muzeum, dlatego zapotrzebowanie na szyny trzeba zgłosić w Muzeum co najmniej dzień przed planowaną wizytą. Znaczne problemy przysparza też przejście do budynku krematorium, gdyż prowadzą do niego strome schody.


Osoby z niepełnosprawnością słuchu

Sztuka obozowa - prezentacja multimedialna oraz zwiedzanie

Czas trwania: 1,5 - 3 godz.

Warsztaty składają się z dwóch części. Pierwsza z nich to prezentacja multimedialna przedstawiająca zdjęcia przedmiotów wykonanych przez więźniów na terenie obozu. Każdy z obiektów jest wyraźnie podpisany. Drugą cześć pobytu stanowi zwiedzanie terenu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Podczas zwiedzania można zobaczyć niektóre przedmioty pokazywane na prezentacji. Żaden z pracowników muzeum nie zna języka migowego, dlatego konieczne jest tłumaczenie na język migowy prezentacji oraz treści przekazywanych podczas zwiedzania przez opiekuna osoby/grupy.

Na terenie byłego obozu zachowane są liczne zabudowania, prezentowana jest makieta obozu, przedmioty osobiste więźniów, liczne zdjęcia.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Powiększ obraz: Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Powiększ obraz: Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Powiększ obraz: Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Powiększ obraz: Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Powiększ obraz: Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Pokaż powiększenie powyżej: Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Pokaż powiększenie powyżej: Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Pokaż powiększenie powyżej: Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Pokaż powiększenie powyżej: Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Pokaż powiększenie powyżej: Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Pokaż powiększenie powyżej: Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami

Społeczności

polski

english