rozwiń menu główne

Blog

 • 06.12.2017

  Kartoteka pieniężna więźniów KL Lublin

  Więźniowie Majdanka podlegali szeregowi procedur związanych z przyjęciem do obozu. Do ich obowiązków należało między innymi oddanie do depozytu odzieży i przedmiotów osobistych, co odnotowywano w kartotece ruchomego mienia (Effekten-Verzeichnis). Osobna kartoteka przeznaczona była do księgowania zdeponowanych przez więźniów sum pieniężnych. Stanowi ona wartościowy materiał źródłowy, który pozwala odtworzyć losy więzionych na Majdanku osób.

 • 05.10.2017

  Rzeczy codziennego użytku z Sobiboru

  Znaczną część zbiorów odkrytych podczas wykopalisk w Sobiborze stanowią rzeczy codziennego użytku, w tym pozostałości po środkach higieny osobistej, m.in. szczoteczki do zębów, tubki po pastach do zębów czy kremach do golenia.

 • 16.08.2017

  Wyjątkowa skuwka znaleziona w Sobiborze

  Znaczną część zbiorów sobiborskich stanowią przedmioty osobiste przywiezione przez więźniów do obozu. Wśród nich znalazły się nielicznie zachowane fragmenty piór wiecznych. Jednym z takich zabytków jest skuwka od pióra marki Pelikan.

 • 26.07.2017

  Blaszana plakietka z Sobiboru

  Wśród wielu obiektów metalowych, znalezionych podczas przeprowadzonych w Sobiborze wykopalisk archeologicznych, można odnaleźć małą blaszkę z napisem TRAGERPLATTE. Ta niepozorna rzecz stanowiła fragment bardzo popularnej podczas II wojny światowej przenośnej kuchenki turystycznej. Nieduże, metalowe, kompaktowe pudełko w środku zawierało opakowanie z tabletkami paliwowymi, zaś po rozłożeniu, czyli odchyleniu ścianek nośnych (z niem. Tragerplatte)

 • 28.06.2017

  Sztuka współczesna w zbiorach Muzeum

  Kolekcja zbiorów sztuki współczesnej Państwowego Muzeum na Majdanku jest ściśle związana z historią tego miejsca i jego charakterem. Muzeum zaczęło gromadzić dzieła sztuki współczesnej od momentu rozpoczęcia swojej działalności, tj. od listopada 1944 r.

 • 05.06.2017

  30. rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II na Majdanku

  9 czerwca 1987 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Państwowego Muzeum na Majdanku. Tego dnia od wizyty w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku swój pobyt w Lublinie rozpoczął papież Jan Paweł II.

 • 28.03.2017

  Kolekcja pamiątek po dr Stefanii Perzanowskiej w zbiorach Muzeum

  Krzysztof i Andrzej Korczak z Warszawy przekazali PMM archiwum rodzinne poświęcone ich babci dr Stefanii Perzanowskiej, jednej z najbardziej zasłużonych byłych więźniarek Majdanka, założycielce rewiru żeńskiego w KL Lublin. W skład kolekcji wchodzi ponad pół tysiąca oryginalnych dokumentów z lat 1911–1974, pamiątki, a także 15 skanów fotografii.

 • 14.03.2017

  „Aktion Reinhardt” w dokumentach zgromadzonych w PMM

  Lublin odegrał szczególną rolę w „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej". Stał się centrum dowodzenia i ośrodkiem logistycznym „Aktion Reinhardt” mającej na celu likwidację Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Odpowiedzialnym za realizację tego planu był Odilo Globocnik, dowódca policji i SS w dystrykcie lubelskim. Jego zadanie polegało na utworzeniu obozów zagłady oraz organizacji deportacji Żydów i przejęciu ich mienia na rzecz III Rzeszy.

 • 12.03.2017

  Wprowadzenie do katalogu wystawy „Przybyli do getta… Odeszli w nieznane…” z 2012 roku

  Oddawana do rąk Czytelników publikacja dokumentuje ekspozycję plenerową zorganizowaną przez Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie w 2012 r. dla upamiętnienia 70. rocznicy zagłady Żydów w toku „Aktion Reinhardt”.

 • 12.03.2017

  "Aktion Reinhardt” – zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie

  Kryptonim "Akcja Reinhardt” pojawił się w kontekście Zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie dopiero w czerwcu 1942 r., kiedy trwała już ich eksterminacja. Wprowadzono go na cześć zastrzelonego przez czeski ruch oporu Reinharda Heydricha, szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA), i jednego z głównych realizatorów planu wymordowania znajdujących się pod panowaniem niemieckim Żydów.

 • 02.03.2017

  "Dzielnice zagłady" - wystawa PMM na Starym Mieście w Lublinie

  Wystawa plenerowa „Dzielnice zagłady” prezentowana jest w 75. rocznicę likwidacji niemieckich gett dla Żydów w Lublinie. Składa się z 15 paneli ustawionych na terenie Starego Miasta – w przestrzeni jednej z dwóch istniejących w okupowanym mieście „żydowskich dzielnic mieszkaniowych”. Na wystawie znalazły się zdjęcia i dokumenty historyczne z archiwów
  polskich i zagranicznych oraz kolekcji prywatnych, a także fragmenty relacji.

 • 17.02.2017

  Nowe przedmioty w zbiorach muzealnych

  Łyżka, metalowy numer więźniarski, fragmenty macew to niektóre z przedmiotów znalezionych przez pracowników Działu Muzealiów podczas cyklicznych obchodów po terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. W trakcie takich prac w roku 2016 znaleziono blisko 50 przedmiotów związanych z funkcjonowaniem obozu.

 • 30.01.2017

  Cenna kolekcja dokumentów w zbiorach Muzeum

  Zbiory Państwowego Muzeum na Majdanku wzbogaciły niezwykle interesujące i cenne materiały dotyczące Heleny Pawluk z d. Błeszyńskiej, byłej więźniarki obozu koncentracyjnego na Majdanku i więzienia na Zamku w Lublinie. W przekazanej w formie daru kolekcji znajdują się dokumenty, fotografie oraz przedmioty osobiste należące do Heleny Pawluk. Darczyńcą jest jej wnuk – pan Wojciech Pawluk.

 • 28.09.2016

  Prywatne dokumenty więźniów

  W historycznym zasobie archiwalnym Państwowego Muzeum na Majdanku znajduje się pewien niezwykle interesujący zbiór, który wyróżnia się wśród pozostałych materiałów dokumentujących historię KL Lublin tak pod względem formy, jak i treści.

 • 13.06.2016

  Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

  14 czerwca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Tego dnia Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych obchodzi jubileusz swojego 70-lecia. Jest to okazja do przypomnienia działalności Związku, który zrzesza lublinian represjonowanych przez Niemców w okresie II wojny światowej i odegrał niebagatelną rolę w historii Muzeum.

 • 20.04.2016

  KARTOTEKI MIENIA WIĘŹNIÓW

  Przed przybyciem do obozu koncentracyjnego na Majdanku pierwszych masowych transportów Żydów ze Słowacji, wczesną wiosną 1942 r., administracja obozu została zaopatrzona w specjalne formularze, które miały służyć do ewidencjonowania tzw. ruchomego mienia należącego do więźniów, w tym odzieży cywilnej, przedmiotów codziennego użytku oraz rzeczy wartościowych.

 • 27.07.2015

  27 lipca 1943 r. z obozu na Majdanku zwolniono kolejną partię więźniów z Zamojszczyzny.

  27 lipca 1943 r. z obozu na Majdanku zwolniono kolejną partię więźniów z Zamojszczyzny. Było to dość specyficzne zwolnienie, bowiem ludność z Zamojszczyzny jaka tego dnia opuściła teren Konzentrationslager Lublin, została przeniesiona do obozu na ul. Krochmalnej. Stąd po kilku dniach (na początku sierpnia) większość z nich została załadowana do wagonów kolejowych i wywieziona na roboty przymusowe do III Rzeszy.

 • 13.07.2015

  Odpis z meldunku OPUSu, wykonany latem 1943 r.

  13 lipca 1943 r. Kazimierz Kobuz (ps. Kazimierz) wysłał meldunek do centrali OPUS o sytuacji w obozie. Zawiadamia w nim m.in., że:

 • 06.07.2015

  2 lipca 1943 r. pola obozowe zapełniły się setkami więźniów z pacyfikowanej Zamojszczyzny

  2 lipca 1943 r. pola obozowe zapełniły się setkami więźniów z pacyfikowanej Zamojszczyzny. Do tej grupy osadzonych zachowało się stosunkowo dużo dokumentów obozowych, na przykład 64 kartoteki pieniężne. Aż 28 z tych dokumentów dotyczyło mieszkańców Aleksandrowa. Najwyższy z przyznanych tego dnia numerów – 15350 – otrzymała Agnieszka Koman urodzona w Aleksandrowie w 1904 roku. Z obozu została zwolniona 8 sierpnia 1943 r.

 • 29.06.2015

  28 czerwca 1942 r. do ewidencji obozu na Majdanku został zapisany Adolf Gokorsch, 43-letni niemiecki kryminalista

  28 czerwca 1942 r. do ewidencji obozu na Majdanku został zapisany Adolf Gokorsch, 43-letni niemiecki kryminalista urodzony w Wiedniu. Wcześniej był osadzony w Dachau, gdzie nosił numer 341. Na Majdanku otrzymał jeszcze niższy numer – 108. Z jego kartoteki pieniężnej wynika, że podczas pobytu w obozie – jak wielu więźniów niemieckich – dokonywał wpłat i wypłat ze swojego konta.

 • 09.06.2015

  9 czerwca 1942 r. w obozie na Majdanku osadzony został Józef Czerwisiński (Czerkawski) z Lublina

  9 czerwca 1942 r. w obozie na Majdanku osadzony został Józef Czerwisiński (Czerkawski) z Lublina. Otrzymał on numer 4737 z puli wcześniej wykorzystanych oznaczeń liczbowych. Najprawdopodobniej został zwolniony z Majdanka 8 września 1942 r.

 • 02.06.2015

  Fragmenty kartoteki odzieżowej Marii Wolf, 2 czerwca 1943

  2 czerwca 1943 r. w obozie na Majdanku osadzono 9 kobiet przywiezionych tego dnia do Lublina. Wśród zatrzymanych była m.in. Maria Wolf, ur. 1917 r., która w KL Lublin otrzymała numer 12138. Podobnie jak większość jej towarzyszek niedoli, 19 kwietnia 1944 r. została wyznaczona do transportu do Ravensbrück.

 • 26.05.2015

  Rozkaz nr 1944/3, w którym komendant obozu KL Lublin odnosi się m.in. do ucieczki więźniów z 15 maja 1944 r.

  22 maja 1944 r. komendant obozu KL Lublin wydał rozkaz nr 1944/3, w którym odnosił się m.in. do ucieczki więźniów z 15 maja 1944 r. W rozkazie tym możemy przeczytać, że zaostrzono przepisy odnośnie poruszania się samochodami w obrębie obozu. Od tej pory prowadzić pojazdy mogli wyłącznie kierowcy SS posiadający prawo jazdy wydane przez WVHA (SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt – Główny Urząd Gospodarki i Administracji SS).

 • 19.05.2015

  Kartoteka Maksymiliana Jałochy z Lubartowa

  22 maja 1942 r. do obozu na Majdanku doprowadzono grupę więźniów polskich z Lubelszczyzny. Zostali oni aresztowani w Lubartowie i okolicach, a następnie przewiezieni do Lublina. W obozie na Majdanku otrzymali w części numery już raz wykorzystane – np. Maksymilian Jałocha dostał numer 5426, ale większość otrzymała nowe numery powyżej 8300.

Społeczności

Newsletter

polski

english