rozwiń menu główne

05.06.2017

30. rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II na Majdanku

9 czerwca 1987 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Państwowego Muzeum na Majdanku. Tego dnia od wizyty w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku swój pobyt w Lublinie rozpoczął papież Jan Paweł II.

Przygotowania do tej wizyty trwały kilka lat. Pierwsze zaproszenie wystosowano w 1983 roku. Z tej okazji Towarzystwo Opieki nad Majdankiem wybiło okolicznościowy medal, jednak do wizyty Ojca Świętego na Majdanku wówczas nie doszło. Dopiero w 1987 roku starania o uwzględnienie Lublina i Majdanka w programie III pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny przyniosły sukces.

Wizyta w Lublinie rozpoczęła się na Majdanku. W mglisty i deszczowy czerwcowy poranek, tuż po godzinie 9, w pobliżu Pomnika Walki i Męczeństwa wylądował helikopter, na którego pokładzie znajdował się Ojciec Święty. Wzdłuż Drogi Hołdu i Pamięci prowadzącej do Mauzoleum już od godziny 6 rano oczekiwali byli więźniowie obozu, pracownicy Muzeum, działacze Towarzystwa Opieki nad Majdankiem. Tłumy wiernych zgromadzone były także wzdłuż całego ogrodzenia Muzeum, by chociaż z daleka uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Program wizyty przewidywał powitanie Gościa przez władze wojewódzkie i kościelne, następnie przejazd do Mauzoleum, krótką modlitwę i wyjazd do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nie przewidywano rozmów ani spotkań z byłymi więźniami, poza wręczeniem kwiatów przez jedną z byłych więźniarek. Wizyta miała być krótka i kameralna.

Papież przybył na Majdanek w towarzystwie dostojników Kościoła katolickiego z prymasem Polski kard. Józefem Glempem, kardynałami Henrykiem Gulbinowiczem i Franciszkiem Macharskim oraz członkami świty papieskiej. Honorowego gościa i towarzyszące mu osoby przywitał ordynariusz lubelski, ksiądz biskup Bolesław Pylak oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, Tadeusz Wilk i Tadeusz Pokrzycki.

Pierwszy fragment Drogi Hołdu i Pamięci Ojciec Święty przeszedł w asyście przedstawicieli duchowieństwa, licznej ochrony i reporterów, pozdrawiając i błogosławiąc zgromadzonych wiernych. Następnie przejechał do Mauzoleum, gdzie przy prochach pomordowanych ukląkł i pogrążył się w modlitwie.

Po modlitwie do Jana Pawła II zbliżyła się Wanda Ossowska, była więźniarka Pawiaka, Majdanka i Auschwitz, która miała wręczyć Mu kwiaty. Wraz z kwiatami przekazała jednak także Ojcu Świętemu pozdrowienie od byłych więźniów i podziękowania za odwiedziny i modlitwę. Za pośrednictwem Wandy Ossowskiej Jan Paweł II skierował do ocalałych z obozów koncentracyjnych świadków historii słowa miłości, czci i wdzięczności za dawanie świadectwa prawdy o obozach.

Na zakończenie wizyty na Majdanku Ojciec Święty w obecności kardynałów oraz dyrektora Muzeum, Edwarda Dziadosza, wpisał do Księgi Pamiątkowej następujące słowa: „Dusze sprawiedliwych żyją w Panu”.

Słowa Wandy Ossowskiej skierowane do Jana Pawła II:


Dziękujemy Ci Ojcze Święty, żeś do nas przybył, że się modlisz za naszych braci, siostry i dzieci tak straszliwie pomordowane. Kochamy Cię Ojcze Święty i modlimy się, żeby Matka Najświętsza i Pan Wszechmogący czuwali nad każdym Twoim krokiem, dawali zdrowie i siły i prosimy o błogosławieństwo dla nas i dla tych, którzy nie mogli przybyć z powodu wieku i zdrowia. Prosimy o błogosławieństwo.


Słowa Ojca Świętego skierowane do byłych więźniów:


Bóg zapłać za te słowa z całego serca. Z całego serca Bóg zapłać.

Pani przemawiała w imieniu wszystkich dawnych więźniów Majdanka, którzy jeszcze żyją.

Przybyliśmy tutaj, przybyłem tutaj oddać cześć pamięci tych wszystkich, którzy tu zginęli i również tych wszystkich, którzy przeżyli, którzy są świadkami tamtych. Nie przestańcie być świadkami tamtych waszych braci i sióstr, którzy tutaj zostawili swoje szczątki doczesne. Nie przestawajcie być przestrogą, tak jak tu jest wypisane na tym Mauzoleum, przestrogą dla wszystkich pokoleń, które po was przychodzą, bo jesteście naznaczeni stygmatem straszliwego doświadczenia, doświadczenia ludów, nie tylko naszego narodu, wielu ludów, których imiona są tutaj wspomniane. Za tych zmarłych modlę się najgoręcej, oddaję ich dusze Bogu. To jest nasza nadzieja, że człowiek nie umiera, chociażby i został zakatowany, że żyje w Bogu. Oddaję ich dusze Bogu, który jest Bogiem życia. A wszystkim, zmarłym i żyjącym przekazuję uczucia głębokie mojej czci, mojej miłości, mojej solidarnej wspólnoty, wam drodzy bracia i siostry, świadkowie. Dziękuję za to świadectwo, które dajecie. Nie przestańcie go dawać.

Na tym miejscu przychodzą na myśl także i ci, którzy byli sprawcami. Myślimy i o nich, myślimy w tym duchu, w którym myślał Chrystus konający na krzyżu, i oddajemy ich także sprawiedliwości Bożej i Bożemu miłosierdziu. Ale niech pamiętają wszyscy, niech to będzie memento dla wszystkich pokoleń, że człowiek nie może stać się dla człowieka katem, że musi pozostać dla człowieka bratem.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • 30. rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II na Majdanku
 • 30. rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II na Majdanku
 • 30. rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II na Majdanku
 • 30. rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II na Majdanku
 • 30. rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II na Majdanku
 • 30. rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II na Majdanku
 • 30. rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: 30. rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: 30. rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: 30. rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: 30. rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: 30. rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: 30. rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: 30. rocznica wizyty Papieża Jana Pawła II na Majdanku

Społeczności

polski

english