rozwiń menu główne

20.04.2016

KARTOTEKI MIENIA WIĘŹNIÓW

Formularze te nosiły nazwę Effekten-Verzeichnis (dosł. spis rzeczy) i pierwotnie zostały wydrukowane dla obozu koncentracyjnego w Dachau. Były one formatu A4 i zostały oznakowane skrótem KZD (Konzentrationslager Dachau). W tym czasie w obiegu były dwa rodzaje blankietów: jeden pochodzący z grudnia 1940 r. oraz drugi – wydrukowany w czerwcu 1941 r.

W trakcie przyjmowania do obozu kolejnych transportów ze Słowacji, od marca 1942 r., wprowadzony został formularz wykonany na powielaczu, z nazwą obozu „Kriegsgefangenenlager Lublin” (obóz jeniecki w Lublinie) w nagłówku. Był on stosowany niemal przez cały rok 1942. W grudniu drukarnia otrzymała od władz obozu zamówienie na nowe formularze „Effekten-Verzeichnis”. Było to podyktowane planowaną zmianą nazwy obozu z „Kriegsgefangenenlager Lublin” na „Konzentrationslager Lublin” (obóz koncentracyjny w Lublinie). Ciekawostką jest to, że w tekście formularza, prawdopodobnie przez przeoczenie, pozostawiono dwa skróty odnoszące się do dawnej nazwy obozu, mianowicie: Zugang KGL (przybycie do KGL Lublin) i Abgang KGL (skreślenie z ewidencji KGL Lublin). Dlatego też po zmianie nazwy obozu blankiety te wycofano z użycia.

W marcu 1943 r. na powielaczu wykonano wzór nowego formularza „Effekten-Verzeichnis” z nagłówkiem KZL (Konzentrationslager Lublin). Jego drukowana wersja była używana od lipca 1943 r.

Kolejny wzór formularza „Effekten-Verzeichnis” wprowadzono jesienią tego roku. Był to mały blankiet, formatu A5. W grudniu 1943 r. do użytku wszedł jeszcze nowszy formularz, który różnił się od poprzednika jedynie krojem czcionki.

Po wojnie na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku znaleziono szczątki 5587 formularzy „Effekten-Verzeichnis” z danymi więźniów. Dokumenty te, obok tzw. kartotek pieniężnych, stanowią jedynie część zespołu akt wytworzonych przez administrację KL Lublin. Niestety, zły stan zachowania większości z nich uniemożliwia prawidłowe rozpoznanie typu formularza, na którym spisane zostały dane osadzonych oraz stan ich posiadania w chwili przybycia do obozu.

Udało się jednak ustalić, że wśród ponad pięciu i pół tysiąca kart znajduje się: 1414 formularzy typu KZL (Konzentrationslager), 813 typu KL3, czyli mniejszego formatu, wprowadzonych jesienią 1943 r., ponadto 273 formularze KZD, które pierwotnie były przeznaczone dla KL Dachau, 574 blankiety z nagłówkiem „Kriegsgefangenenlager”, 1944 formularze sporządzone techniką powielaczową oraz 76 formularzy pochodzących z obozu w Buchenwaldzie, które wraz z więźniami trafiły na Majdanek.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Formularz z nagłówkiem KZ Dachau. Na takim blankiecie rejestrowano pierwszych więźniów Majdanka.
 • Powiększ obraz: Pierwszy formularz wydrukowany dla Kriegsgefangenenlager Lublin
 • Powiększ obraz: Blankiet z grudnia 1942 r. ze zmienioną w nagłówku nazwą obozu i błędem w dolnej części formularza
 • Powiększ obraz: Formularz sporządzony techniką powielaczową używany od wiosny 1943 r.
 • Powiększ obraz: Formularz stosowany od lipca do września 1943 r.
 • Powiększ obraz: Wzór ostatniego formularza Effekten-Verzeichnis drukowanego dla KL Lublin, w użyciu od września 1943 r.
 • Powiększ obraz: Formularz Effekten-Verzeichnis obozu w Buchenwaldzie przywieziony do KL Lublin na początku 1944 r.
 • Pokaż powiększenie powyżej: Formularz z nagłówkiem KZ Dachau. Na takim blankiecie rejestrowano pierwszych więźniów Majdanka.
 • Pokaż powiększenie powyżej: Pierwszy formularz wydrukowany dla Kriegsgefangenenlager Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Blankiet z grudnia 1942 r. ze zmienioną w nagłówku nazwą obozu i błędem w dolnej części formularza
 • Pokaż powiększenie powyżej: Formularz sporządzony techniką powielaczową używany od wiosny 1943 r.
 • Pokaż powiększenie powyżej: Formularz stosowany od lipca do września 1943 r.
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wzór ostatniego formularza Effekten-Verzeichnis drukowanego dla KL Lublin, w użyciu od września 1943 r.
 • Pokaż powiększenie powyżej: Formularz Effekten-Verzeichnis obozu w Buchenwaldzie przywieziony do KL Lublin na początku 1944 r.

Społeczności

polski

english