rozwiń menu główne

13.06.2016

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

14 czerwca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Tego dnia Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych obchodzi jubileusz swojego 70-lecia. Jest to okazja do przypomnienia działalności Związku, który zrzesza lublinian represjonowanych przez Niemców w okresie II wojny światowej i odegrał niebagatelną rolę w historii Muzeum.

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (PZBWPHWiOK) powstał w 1946 roku. Od początku prowadził on ścisłą współpracę z Muzeum na Majdanku. W pierwszych latach po wojnie polegała ona na propagowaniu wiedzy o Majdanku i zdobywaniu funduszy na działalność Muzeum.

Byli więźniowie współorganizowali ważne dla historii instytucji wydarzenia. Są oni inicjatorami odbywającego się od 1945 r. Tygodnia Majdanka. Ich staraniom Muzeum zawdzięcza dzisiejsze formy upamiętnienia, m.in. dwie tablice, instalację artystyczną „Shrine” oraz zespół pomnikowy z 1969 r.

Dzięki temu, że byli więźniowie przekazują swoje grypsy wysyłane z Majdanka, dokumenty poobozowe, udostępniają spisane relacje, wypełniają ankiety i kwestionariusze, biorą udział w nagrywaniu wywiadów, w których dzielą się historią swojego życia, Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku może pochwalić się dużymi zbiorami. Artefakty związane z pobytem na Majdanku wzbogacają również kolekcje muzealiów. Materiały te są dla badaczy bezcenne, bo są źródłem wiedzy dotyczącej rzeczywistości obozowej czy eksterminacji więźniów.

Niektóre z tych artefaktów oraz nagrania z relacjami byłych więźniów udostępniane są szerszej publiczności na ekspozycjach, które organizuje Muzeum, oraz w katalogach wystaw. Wspomnienia są wydawane jako samodzielne publikacje lub fragmenty prac zbiorowych.

Również działania edukacyjne Muzeum trudno wyobrazić sobie bez współpracy z byłymi więźniami. Szczególnie cennym doświadczeniem dla młodzieży odwiedzającej miejsce historyczne jest spotkanie ze świadkiem historii. Nagrania wideo i publikacje, w których więźniowie Majdanka dzielą się swoimi przeżyciami i obserwacjami, stanowią podstawę lekcji muzealnych organizowanych w Muzeum.

Opinie i głosy byłych więźniów są cenione przez pracowników Muzeum. Do dziś mają oni swojego reprezentanta w Radzie Muzeum. Od 2015 r. jest nim prezes Lubelskiego Okręgu PZBWPHWiOK – Zdzisław Badio.


My, świadkowie, wciąż nosimy złożone im przyrzeczenie: nie zapomnimy. Przekazujemy wam ich zamknięte w kadrze postacie, twarze, spojrzenia. Prosimy: pamiętajcie, oni mieli swoje rodziny, marzenia, ale ich przyszłość zniszczyła nienawiść. Prosimy: zapamiętajcie pięć, dziesięć spojrzeń, bo każde z nich jest już historią.

Przesłanie Danuty Brzosko-Mędryk, byłej więźniarki Majdanka, odczytane podczas 70. rocznicy likwidacji obozu w 2014 r.


Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Byli więźniowie Majdanka w drodze na uroczystości, 1946
 • Powiększ obraz: Najstarsza wpinka Związku, 1946
 • Powiększ obraz: Byli więźniowie Majdanka podczas odsłonięcia Pomnika Walki i Męczeństwa, 1969
 • Powiększ obraz: Dni Majdanka, 1972
 • Powiększ obraz: Dni Majdanka, 2003
 • Powiększ obraz: Otwarcie wystawy "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku", 2013. Na zdjęciu Stanisława Kruszewska
 • Powiększ obraz: Obchody 70. rocznicy likwidacji KL Lublin, 2014. Na zdjęciu od lewej: Jadwiga Wakulska, Zdzisław Badio, Janina Mielniczuk
 • Pokaż powiększenie powyżej: Byli więźniowie Majdanka w drodze na uroczystości, 1946
 • Pokaż powiększenie powyżej: Najstarsza wpinka Związku, 1946
 • Pokaż powiększenie powyżej: Byli więźniowie Majdanka podczas odsłonięcia Pomnika Walki i Męczeństwa, 1969
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dni Majdanka, 1972
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dni Majdanka, 2003
 • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie wystawy "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku", 2013. Na zdjęciu Stanisława Kruszewska
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 70. rocznicy likwidacji KL Lublin, 2014. Na zdjęciu od lewej: Jadwiga Wakulska, Zdzisław Badio, Janina Mielniczuk

Społeczności

polski

english