rozwiń menu główne

17.02.2017

Nowe przedmioty w zbiorach muzealnych

Łyżka, metalowy numer więźniarski, fragmenty macew to niektóre z przedmiotów znalezionych przez pracowników Działu Muzealiów podczas cyklicznych obchodów po terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. W trakcie takich prac w roku 2016 znaleziono blisko 50 przedmiotów związanych z funkcjonowaniem obozu.

Liczne drobne obiekty, znajdujące się blisko powierzchni gruntu wypłukiwane są przez wodę wraz z roztopami śniegu i podczas opadów. Pracownicy Muzeum dokonują regularnych przeglądów powierzchni terenu pól więźniarskich II, IV i V, prace te są szczególnie nasilone wczesną wiosną przez wzgląd na ubogość roślinności powierzchniowej.

Cały teren obecnego Muzeum wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Wszelkie prace techniczne i porządkowe związane z wykopami prowadzone są wyłącznie pod nadzorem archeologa. W trakcie takich prac znaleziono dwa obiekty: metalowy numer więźniarski „4038” oraz mosiężną łuskę karabinową. Przedmioty te przekazane zostały do Muzeum decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i włączone do zbioru muzealiów historycznych.

Podczas obchodów terenu Muzeum w 2016 roku znaleziono między innymi: fragmenty macew z ornamentami i inskrypcjami w języku hebrajskim, które używane były do budowy drogi, przedmioty przywiezione przez więźniów, np. utensylia kosmetyczne, grzebyki do podpinania włosów, szkła okularowe, a także rzeczy związane z pobytem więźniów w obozie, jak metalowy numer obozowy. Wiele elementów związanych z budową i funkcjonowaniem obozu odsłania ziemia, m.in.: fragmenty drutu ogrodzenia, izolatory oraz elementy konstrukcyjne baraków.

Przedmioty, co do których nie ma wątpliwości, że związane są z funkcjonowaniem obozu i pobytem więźniów na Majdanku, przyjmowane są do zbiorów historycznych Muzeum – wpisywane do inwentarza muzealnego i poddawane zabiegom konserwatorskim.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Flakonik po perfumach, grzebyk, guziki
 • Powiększ obraz: Fragmenty rozbitych macew z lubelskich cmentarzy żydowskich. W obozie wykorzystywano je jako fundament dróg budowanych siłami więźniów.
 • Powiększ obraz: Fragmenty drutu ogrodzenia, izolatory elektryczne
 • Powiększ obraz: Łyżka znaleziona podczas obchodów po terenie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Środek do dezynfekcji
 • Powiększ obraz: Metalowy numer więźniarski "4038"
 • Powiększ obraz: Metalowy numer więźniarski "6127"
 • Powiększ obraz: Ceramiczne korki do butelek
 • Powiększ obraz: Miseczka do golenia
 • Powiększ obraz: Cegła znaleziona podczas obchodów po terenie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Flakonik po perfumach, grzebyk, guziki
 • Pokaż powiększenie powyżej: Fragmenty rozbitych macew z lubelskich cmentarzy żydowskich. W obozie wykorzystywano je jako fundament dróg budowanych siłami więźniów.
 • Pokaż powiększenie powyżej: Fragmenty drutu ogrodzenia, izolatory elektryczne
 • Pokaż powiększenie powyżej: Łyżka znaleziona podczas obchodów po terenie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Środek do dezynfekcji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Metalowy numer więźniarski "4038"
 • Pokaż powiększenie powyżej: Metalowy numer więźniarski "6127"
 • Pokaż powiększenie powyżej: Ceramiczne korki do butelek
 • Pokaż powiększenie powyżej: Miseczka do golenia
 • Pokaż powiększenie powyżej: Cegła znaleziona podczas obchodów po terenie Państwowego Muzeum na Majdanku

Społeczności

polski

english