rozwiń menu główne

Blog

 • 26.05.2015

  Rozkaz nr 1944/3, w którym komendant obozu KL Lublin odnosi się m.in. do ucieczki więźniów z 15 maja 1944 r.

  22 maja 1944 r. komendant obozu KL Lublin wydał rozkaz nr 1944/3, w którym odnosił się m.in. do ucieczki więźniów z 15 maja 1944 r. W rozkazie tym możemy przeczytać, że zaostrzono przepisy odnośnie poruszania się samochodami w obrębie obozu. Od tej pory prowadzić pojazdy mogli wyłącznie kierowcy SS posiadający prawo jazdy wydane przez WVHA (SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt – Główny Urząd Gospodarki i Administracji SS).

 • 19.05.2015

  Kartoteka Maksymiliana Jałochy z Lubartowa

  22 maja 1942 r. do obozu na Majdanku doprowadzono grupę więźniów polskich z Lubelszczyzny. Zostali oni aresztowani w Lubartowie i okolicach, a następnie przewiezieni do Lublina. W obozie na Majdanku otrzymali w części numery już raz wykorzystane – np. Maksymilian Jałocha dostał numer 5426, ale większość otrzymała nowe numery powyżej 8300.

 • 12.05.2015

  Niezwykła ucieczka trzech więźniów

  15 maja 1944 r. z komanda Fahrbereitschaft z III pola uciekło trzech więźniów. Byli to Mikołaj Stebliński „Sasza”, Michał Nadziejko i Jan Poniatowski. Inicjatorem ucieczki był „Sasza” Stebliński. Tego dnia dostał on pilne zadanie przeglądu samochodu komendanta obozu.

 • 04.05.2015

  Bombardowanie Lublina i obozu koncentracyjnego, 11 maja 1944

  11 maja 1944 r. lotnictwo sowieckie przeprowadziło nalot bombowy na Lublin. Zbombardowany został także obóz koncentracyjny na Majdanku. Pierwsze bomby spadły na miasto o 21.30, natomiast bombardowanie Majdanka zaczęło się dopiero godzinę przed północą. W wyniku nalotu w samym mieście zginęło ponad 200 osób, natomiast nie spowodował on strat wśród więźniów KL Lublin.

 • 29.04.2015

  Transport ludności z warszawskiego getta

  Pod koniec kwietnia 1943 r. do obozu koncentracyjnego w Lublinie dotarł transport ludności z getta warszawskiego objętego wówczas walkami. Według stanów zaprowiantowania obozu męskiego jeszcze 26 kwietnia 1943 r. w obozie znajdowało się 12 957 więźniów. Dzień później liczba ta wzrosła do 16 453. Oznaczało to, że z dnia na dzień stan liczbowy obozu powiększył się o 3496 osób.

 • 21.04.2015

  22 kwietnia 1944 r. poczta obozowa KL Lublin wysłała kilka przesyłek, przekazów pieniężnych i paczek z rzeczami wartościowymi

  22 kwietnia 1944 r. poczta obozowa KL Lublin wysłała kilka przesyłek, przekazów pieniężnych i paczek z rzeczami wartościowymi. Pierwszy i trzeci wpis na stronie książki pocztowej (pozycja 187 i 189) dotyczy wysyłki rzeczy wartościowych więźniarek przetransportowanych 19 kwietnia 1944 r. do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.

 • 14.04.2015

  Rolnicy aresztowani i osadzeni w obozie w odwecie za zastrzelenie niemieckiego żandarma

  10 kwietnia 1943 r. do ewidencji obozu koncentracyjnego w Lublinie wprowadzono nazwiska 18 więźniów aresztowanych w kwietniu tego roku we wsiach dystryktu lubelskiego. 11 Polaków z tej grupy to rolnicy aresztowani 2 kwietnia 1943 r., w odwecie za zastrzelenie 15 marca 1943 r. niemieckiego żandarma w Kolechowicach koło Lubartowa.

 • 07.04.2015

  7 kwietnia 1944 r. szef administracji KL Lublin, Anton Thernes, przyjął na stan obozu 28,5 grama złota i 7,5 grama "białego metalu"

  7 kwietnia 1944 r. szef administracji KL Lublin przyjął na stan tego obozu 28,5 grama złota i 7,5 grama "białego metalu". Wspomniane kruszce zostały najprawdopodobniej odebrane więźniom żydowskim obozu w Bliżynie koło Radomia, który od 1944 r. podlegał pod władze Majdanka.

 • 23.03.2015

  112 zakładników z okolic Włodawy w obozie na Majdanku

  28 marca 1943 r. na IV polu obozu na Majdanku osadzono 112 zakładników z okolic Włodawy. Byli to chłopi ujęci prewencyjnie za zamordowanie komisarza okręgowego Götza oraz jego rodziny. W odwet za ten mord w dniach od 23 do 26 marca żandarmeria niemiecka przeprowadziła pacyfikację kilku wsi w okolicach Włodawy, m.in. Lubień, Suchawa, Wyryki-Adampol, Skorodnica i Kamień.

 • 16.03.2015

  Ucieczka z obozu grupy Stefana Iwanka

  Stefan Iwanek (ur. w 1919 r. w Lublinie) został aresztowany 12 marca 1943 r. w Garbowie za przynależność do ruchu oporu (Bataliony Chłopskie). Umieszczono go następnie w więzieniu na Zamku Lubelskim. 13 sierpnia 1943 r. przeniesiono go do obozu na Majdanku. Otrzymał tu numer 5288 i przydział do komanda Gärtnerei (ogrodowe).

 • 09.03.2015

  Zakładnicy z Huty Starej

  10 marca 1943 r. w obozie na Majdanku osadzono trzech mężczyzn z Huty Starej, pow. Biłgoraj. Byli to Franciszek Papierz, Antoni Tryka i Wojciech Fronczak. Aresztowani zostali 9 marca 1943 r. w odwecie za napad na posterunek polskiej granatowej policji w Hucie Krzeszowskiej, do którego doszło 27 lutego 1943 r.

 • 02.03.2015

  Zmiana oficjalnej nazwy obozu, 16 lutego 1943

  6 marca 1943 r. z obozu na Majdanku został zwolniony Władysław Mularczyk ur. w 1905 r. w Stawce. Do obozu na Majdanku trafił w połowie grudnia 1942 r. Zwraca uwagę formularz jego zwolnienia. Oryginał dokumentu został wydrukowany 9 kwietnia 1942 r., gdy obóz nosił jeszcze nazwę Kriegsgefangenenlager Lublin (obóz jeniecki).

 • 24.02.2015

  Kartoteka pieniężna Stanisława Bartoszaka, 24 lutego 1943

  24 lutego 1943 r. z obozu koncentracyjnego na Majdanku wyszedł na wolność Stanisław Bartoszak, ur. w 1909 r. w Kosarzewie koło Bychawy. Aresztowano go jesienią 1942 r. wraz z grupą zakładników z miejscowości położonych między Bychawą a Krzczonowem.

 • 17.02.2015

  Kartoteka odzieżowa Feliksa Łukasiewicza, 16 lutego 1943

  16 lutego 1943 r. w obozie na Majdanku została osadzona kilkuosobowa grupa więźniów. Był między nimi Feliks Łukasiewicz z Pleszewa (Wielkopolska) ur. w 1907 r. W obozie otrzymał numer 9016. Zmarł 1 kwietnia 1943 r. Według obozowego świadectwa zgonu zmarł na skutek zapalenia opłucnej.

 • 10.02.2015

  Dokument o liczebności obozu męskiego w dniu 10 lutego 1943

  Z fragmentarycznie zachowanego dokumentu z 10 lutego 1943 r. odczytać można stan obozu męskiego, który wynosił 8340 więźniów.

 • 04.02.2015

  Pierwsza zewidencjonowana wpłata pieniężna, 1 lutego 1942

  1 lutego 1942 r. nieznany z nazwiska jeniec sowiecki zdeponował do kasy obozu 40 RM (reichsmarek). Była to pierwsza zewidencjonowana wpłata pieniężna.

 • 26.01.2015

  Lalka ubrana w strój charakterystyczny dla więźniarek obozu koncentracyjnego

  Lalka ubrana w charakterystyczny dla więźniarek obozu koncentracyjnego strój uszyty z tkaniny drelichowej w szare i niebieskie pasy, wykonana w warsztacie krawieckim Schneiderei w obozie na Majdanku.

 • 21.01.2015

  Karta personalna z KGL Lublin

  8 stycznia 1943 r. do Lublina dotarł transport więźniów z Pawiaka liczący 1005 mężczyzn i 311 kobiet. Wśród mężczyzn znajdowali się m.in.: bracia Mieczysław i Kazimierz Rurka zam. w Warszawie na Żoliborzu na ul. Krasińskiego. Aresztowano ich 9 listopada 1942 r. Obaj zostali osadzeni na polu III w baraku nr 10.

 • 19.01.2015

  dokument z rejestracji Jana Jureckiego w obozie

  14 stycznia 1943 r. w obozie na Majdanku zmarło 52 więźniów. W obozowej księdze zmarłych odnotowano jedynie zgon pięciu z nich – Polaków. Śmierci więźniów żydowskich nie ewidencjonowano już od dwóch tygodni. Wśród zmarłych tego dnia był Jan Jurkiewicz, ur. w 1904 r. zamieszkały w Podhajcach. Do obozu, razem z 40 towarzyszami niedoli, trafił 4 października 1942 r. Grupa ta otrzymała wówczas numery od 16949 do 16989.

 • 27.11.2009

  Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku

  Przedmioty i dokumenty pochodzące z obozu koncentracyjnego na Majdanku to wyjątkowej rangi świadectwa historii i tragicznego losu tysięcy ludzi różnych narodowości. Gromadzone przez ponad 60 lat stanowią cenny zbiór zabytków ruchomych, wymagający specjalistycznej opieki konserwatorskiej, uwarunkowanej specyficznym losem obiektów.

Społeczności

polski

english