rozwiń menu główne

Struktura

 • Tomasz Kranz
  DYREKTOR MUZEUM

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej, absolwent filologii germańskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowych studiów muzealniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studium Public Relations w Lubelskiej Szkole Biznesu. Od 2007 r. dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku.

  Pełnił i pełni szereg funkcji w zespołach eksperckich związanych z muzeami i ośrodkami zajmującymi się problematyką zbrodni nazizmu, m.in. członka Międzynarodowej Rady Muzeum Dom Konferencji w Wannsee w Berlinie (2000-2012), międzynarodowego jury programu Geschichtswerkstatt Europa (2008-2012) i Rady Muzealnej Muzeum Stutthof w Sztutowie (od 2007). W latach 1990-1999 sekretarz Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Zeszyty Majdanka”, od 2000 r. jego redaktor naczelny. Prowadzi zajęcia w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Publikacje poświęcone historii niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku ze szczególnym uwzględnieniem eksterminacji i śmiertelności więźniów, roli społecznej i funkcjom muzeów martyrologicznych, teorii edukacji historycznej w muzeach-miejscach pamięci, a także stosunkom polsko-niemieckim w kontekście upamiętniania II wojny światowej. Wydał m.in. Zur Erfassung der Häftlingssterblichkeit im Konzentrationslager Lublin; Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku (również w j. angielskim i niemieckim); (red.): Zbrodnie nazizmu w świadomości i edukacji historycznej w Polsce i Niemczech (również w j. niemieckim); Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki; (red.): Zur Pädagogik der Erinnerung. Bedingungen, Ziele und Methoden historischer Bildung in Gedenkstätten.

 • Grzegorz Plewik
  ZASTĘPCA DYREKTORA ds. administracyjno-technicznych

  Urodzony w 1970 roku w Lublinie. Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i marketingu organizowanych przez Politechnikę Lubelską (1999) i muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim (2011).

  Od 1995 roku pracownik Państwowego Muzeum na Majdanku. Zatrudniony początkowo w Dziale Naukowym, a od 2001 roku w Dziale Edukacji. Organizator i uczestnik wielu międzynarodowych projektów edukacyjnych. Autor m.in. artykułu o więźniach funkcyjnych w obozie koncentracyjnym na Majdanku oraz rozwoju Muzeum na Majdanku (współautor). Inicjator utworzenia Kolegium Muzealników. Od 2007 roku zastępca dyrektora PMM ds. administracji i marketingu. Nadzoruje prace związane z konserwacją muzealiów nieruchomych, bieżącym utrzymaniem muzeum, remontami i inwestycjami mającymi na celu jego modernizację.

 • Wiesław Wysok
  ZASTĘPCA DYREKTORA ds. muzealnych

  Starszy kustosz w Państwowym Muzeum na Majdanku; absolwent filologii germańskiej na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów w zakresie muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2009-2016 pełnił funkcję kierownika Działu Edukacji w Państwowym Muzeum na Majdanku, a od 2007 r. do 2016 r. Przewodniczącego Kolegium Muzealników.

  Teoretyk i praktyk pozaszkolnej edukacji historycznej w muzeach upamiętnienia. Autor licznych programów edukacyjnych dla młodzieży, studentów i nauczycieli, a także publikacji i artykułów poświęconych metodyce i dydaktyce muzealnej oraz pedagogice pamięci i edukacji międzykulturowej. W ostatnich latach ukazały się m.in.: „Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty, konteksty, ujęcia” (red. W. Wysok, A. Stępnik); „Edukacja pozaszkolna w Państwowym Muzeum na Majdanku. Jak przygotować, przeprowadzić i podsumować zajęcia dla uczniów” (red. W. Wysok); „Kultura pamięci i praca w muzeach-miejscach upamiętnienia. Polsko-niemiecka wymiana. Gedenkstättenarbeit und Erinnerungskultur. Ein deutsch-polnischer Austausch” (red. P. Ciupke, G. Hitze, A. Kenkmann, A. Wolters, W. Wysok).

DZIAŁY

DZIAŁ MUZEALIÓW

Wiesława Zlot
zbiory@majdanek.eu

ARCHIWUM

Anna Wójcik
archiwum@majdanek.eu

DZIAŁ NAUKOWY

Dariusz Libionka
naukowy@majdanek.eu

DZIAŁ WYSTAWIENNICZY

Krzysztof Banach
wystawy@majdanek.eu

DZIAŁ EDUKACJI

Jolanta Laskowska
pedagogika@majdanek.eu

DZIAŁ OCHRONY MUZEUM

Jarosław Pałacha
j.palacha@majdanek.eu

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Renata Pojasek
ksiegowosc@majdanek.eu

KADRY I PŁACE

Monika Krupa-Harasim
kadry@majdanek.eu

ADMINISTRACJA

Tomasz Górski
t.gorski@majdanek.eu

DZIAŁ TECHNICZNY

Leszek Kocyba
l.kocyba@majdanek.eu

CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH

Beata Siwek-Ciupak
centrum@majdanek.eu

Komunikacja i promocja

Agnieszka Kowalczyk-Nowak
a.kowalczyk@majdanek.eu

Społeczności

Newsletter

polski

english