rozwiń menu główne

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku (APMM)

Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku (APMM) gromadzi, przechowuje, zabezpiecza i udostępnia materiały dotyczące byłego obozu. Wśród archiwaliów największą i zarazem najważniejszą grupę stanowią oryginalne akta wytworzone przez kancelarie obozowe w latach 1941-1944. Zgoła odmienną treść i formę prezentują dokumenty sporządzone przez więźniów Majdanka, wśród których najważniejsze miejsce zajmują grypsy wysyłane z obozu, a także spisane po wojnie wspomnienia i relacje osób więzionych.

Oprócz wymienionych materiałów APMM posiada w swych zbiorach dokumenty dotyczące dziejów Lubelszczyzny pod okupacją niemiecką, pośrednio związane z obozem na Majdanku, m.in. akta „Akcji Reinhardt”, dokumenty lubelskiego oddziału PCK, czy też akta Centralnej Opieki Podziemia – OPUS, które dokumentują działalność obozowego ruchu oporu.

Archiwalia PMM są przedmiotem badań naukowych, służą do celów edukacyjnych i stanowią ważny element wystaw muzealnych.

Materiały archiwalne udostępniane są w pracowni naukowej Archiwum, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00. Osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć pisemny wniosek o wgląd do akt, w którym należy podać cel i zakres prowadzonych badań.

Studenci i uczniowie proszeni są o dołączenie do wniosku pisma polecającego od opiekuna merytorycznego.

Wszystkich korzystających prosimy o wcześniejszą informację dotyczącą terminu planowanej wizyty i obszaru zainteresowań. Pozwoli nam to na przygotowanie stosownych materiałów. Kontakt: archiwum@majdanek.eu

  • Podmiot udostępniający informację: Państwowe Muzeum na Majdanku
  • Odpowiadający: Anna Wójcik
  • Wprowadzający: Admin
  • Czas wprowadzenia / udostępnienia: 2016-04-08 10:56:48

Społeczności

polski

english