rozwiń menu główne

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Instrukcja korzystania z BIP Muzeum

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Państwowego Muzeum na Majdanku

Podstawa prawna

Obowiązek udostępniania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej - urzędowym publikatorze teleinformatycznym - wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U z 2015r. poz. 2058 z późn. zm.).


Szczegółowe standardy ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej przez organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, a także związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne, informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz standardy zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Nawigacja i wyszukiwanie informacji

Poruszanie się po stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej PMM umożliwia menu przedmiotowe umieszczone w lewym panelu strony.

Zakładka "szukaj", umiejscowiona na pasku w górnej części strony, prowadzi do wyszukiwarki, umożliwiającej odnalezienie dokumentów, zawierających poszukiwaną frazę.

Wykaz skrótów oraz formatów plików stosowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PMM

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej;

PMM – Państwowe Muzeum na Majdanku;

.pdf - Portable Document Format. Do odczytania dokumentów zapisanych w tym formacie niezbędny jest bezpłatny program Adobe Reader (do pobrania ze strony: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html);

.doc, docx - dokument programu Microsoft Word. Do jego odczytania niezbędny jest program Microsoft Word lub bezpłatny program OpenOffice (do pobrania ze strony: http://www.openoffice.pl);

.xls, xlsx - dokument programu Microsoft Excel. Do jego odczytania niezbędny jest program Microsoft Excel lub bezpłatny program OpenOffice (do pobrania ze strony: http://www.openoffice.pl);

.zip, rar, 7z, 7zip – Plik zawierający w sobie inne dane (np. dokumenty doc, xls czy pliki graficzne) w postaci skompresowanej. Do jego otwarcia niezbędny jest program pozwalający rozpakować w/w formaty plików. Przykładami takich programów są n.p. WinRAR czy 7ZIP.

Redakcja strony podmiotowej

W sprawach BIP prosimy kontaktować się z redaktorem strony podmiotowej Biuletynu

Elżbieta Kowalik

numer telefonu +48 81 710-28-21 (dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30)

adres email - bip@majdanek.eu

Jesteśmy głęboko przekonani, że Państwa uwagi przyczynią się do usprawnienia prac związanych z funkcjonowaniem BIP oraz zapewnienia komfortu korzystania z Biuletynu przez użytkowników.

Dostęp do informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej PMM

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PMM może być, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniona na wniosek (informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku).

Wypełniony wniosek (plik formularza) o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać listownie, pod adres Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: bip@majdanek.eu

Społeczności

polski

english