rozwiń menu główne

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Majątek muzeum

Majątek trwały (stan na 31.12.2020)

Wartość brutto (stan na 31.12.2020):

1. Środki trwałe grupa 0-VIII 50.069.207,39 zł

2. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 2.329.320,51 zł

3. Zbiory biblioteczne 132.443,70 zł

4. Dzieła sztuki i eksponaty muzealne 18.926.841,30 zł

5. Środki trwałe w budowie 4.457.981,26 zł

6. Wartości niematerialne i prawne 451.672,23 zł

Razem 76.367.466,39 zł

Umorzenie (stan na 31.12.2020):

1. Środki trwałe grupa 0-VIII 13.094.482,73 zł

2. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 2.329.320,51 zł

3. Zbiory biblioteczne 132.443,70 zł

4. Wartości niematerialne i prawne 244.988,70 zł

Razem 15.801.235,64 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Majątek trwały (stan na 31.12.2019)

Wartość brutto (stan na 31.12.2019):

1. Środki trwałe grupa 0-VIII 31.926.196,21 zł

2. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 1.983.235,13 zł

3. Zbiory biblioteczne 116.361,61 zł

4. Dzieła sztuki i eksponaty muzealne 18.925.434,30 zł

5. Środki trwałe w budowie 15.888.586,52 zł

6. Wartości niematerialne i prawne 271.974,50 zł

Razem 69.111.788,27 zł

Umorzenie (stan na 31.12.2019):

1. Środki trwałe grupa 0-VIII 11.542.956,47 zł

2. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 1.983.235,13 zł

3. Zbiory biblioteczne 116.361,61 zł

4. Wartości niematerialne i prawne 215.218,23 zł

Razem 13.857.771,44 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Majątek trwały (stan na 31.12.2018)

Wartość brutto (stan na 31.12.2018):

1. Środki trwałe grupa 0-VIII 31.767.180,50 zł

2. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 1.907.478,90 zł

3. Zbiory biblioteczne 115.446,06 zł

4. Dzieła sztuki i eksponaty muzealne 18.912.442,30 zł

5. Środki trwałe w budowie 8.134.932,86 zł

6. Wartości niematerialne i prawne 244.364,23 zł

Razem 61.081.844,85 zł

Umorzenie (stan na 31.12.2018):

1. Środki trwałe grupa 0-VIII 10.753.951,67 zł

2. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 1.907.478,90 zł

3. Zbiory biblioteczne 115.446,06 zł

4. Wartości niematerialne i prawne 192.303,17 zł

Razem 12.969.179,80 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Majątek trwały (stan na 31.12.2017)

Wartość brutto (stan na 31.12.2017):

1. Środki trwałe grupa 0-VIII 31.660.734,71 zł

2. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 1.829.809,06 zł

3. Zbiory biblioteczne 114.886,58 zł

4. Dzieła sztuki i eksponaty muzealne 18.910.632,30 zł

5. Środki trwałe w budowie 4.725.024,39 zł

6. Wartości niematerialne i prawne 224.183,08 zł

Razem 57.465.270,12 zł

Umorzenie (stan na 31.12.2017):

1. Środki trwałe grupa 0-VIII 9.518.482,71 zł

2. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 1.829.809,06 zł

3. Zbiory biblioteczne 114.886,58 zł

4. Wartości niematerialne i prawne 167.086,61 zł

Razem 11.730.264,96 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Majątek trwały (stan na 31.12.2016)

Wartość brutto (stan na 31.12.2016):

1. Środki trwałe grupa 0-VIII 30.829.690,99 zł

2. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 1.633.733,86 zł

3. Zbiory biblioteczne 112.211,91 zł

4. Dzieła sztuki i eksponaty muzealne 18.889.486,30 zł

5. Środki trwałe w budowie 1.441.152,33 zł

6. Wartości niematerialne i prawne 224.183,08 zł

Razem 53.130.458,47 zł

Umorzenie (stan na 31.12.2016):

1. Środki trwałe grupa 0-VIII 8.549.594,31 zł

2. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 1.633.733,86 zł

3. Zbiory biblioteczne 112.211,91 zł

4. Wartości niematerialne i prawne 138.365,15 zł

Razem 10.433.905,23 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Majątek trwały (stan na 31.12.2015)

Wartość brutto (stan na 31.12.2015):

1. Środki trwałe grupa 0-VIII 30.437.051,98 zł

2. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 1.350.583,40 zł

3. Zbiory biblioteczne 109.632,01 zł

4. Dzieła sztuki i eksponaty muzealne 18.887.856,30 zł

5. Środki trwałe w budowie 1.473.978,09 zł

6. Wartości niematerialne i prawne 152.025,05 zł

Razem 52.411.126,83 zł

Umorzenie (stan na 31.12.2015):

1. Środki trwałe grupa 0-VIII 7.443.309,26 zł

2. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 1.350.583,40 zł

3. Zbiory biblioteczne 109.632,01 zł

4. Wartości niematerialne i prawne 114.049,16 zł

Razem 9.017.573,83 zł

Społeczności

polski

english