rozwiń menu główne

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Projekty

„Jedyny taki dziennik” – wydanie obcojęzycznych wersji niezwykłej relacji z niemieckiego obozu koncentracyjnego

W ramach działania Państwowe Muzeum na Majdanku wyda "Dziennik" - pamiętnik pisany w obozie koncentracyjnym na Majdanku przez młodą więźniarkę Jadwigę Ankiewicz - w językach angielskim i niemieckim. Projekt obejmuje tłumaczenie „Dziennika” na język niemiecki, adiustację tekstu w wersji angielskiej i niemieckiej oraz druk publikacji w języku niemieckim i języku angielskim (łącznie 1600 egzemplarzy).

Wartość projektu: 30 000 zł

Kwota dofinansowania: 30 000 zł

Okres realizacji: w toku

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

https://www.majdanek.eu/media/photos/images/l/o/g/c/9/logc9bb410.jpg

https://www.majdanek.eu/media/photos/images/b/e/z/9/4/bez94b43f1.jpg

Budowa Muzeum w Sobiborze

Inwestycja ma na celu zaprojektowanie i realizację całkowicie nowej aranżacji architektoniczno-krajobrazowej terenu po byłym niemieckim obozie zagłady w Sobiborze wraz budynkiem muzealnym

W ramach przeprowadzonych działań sporządzono dokumentację techniczną oraz przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji nowego upamiętnienia. Zabezpieczono polanę masowych mogił. Została ona pokryta białym kamieniem i geowłókniną. Kontynuowano również prace archeologiczne.

Kolejnym etapem realizacji projektu było powstanie pawilonu muzealnego. Składa się on z przeszklonej sali wystawienniczej przeznaczonej na wystawę główną, oraz sali wielofunkcyjnej przeznaczonej m.in. na prowadzenie zajęć edukacyjnych. W budynku znajdują się również miejsce obsługi zwiedzających i pomieszczenia biurowe dla pracowników. Wraz z budynkiem muzealnym oddano także budynek gospodarczy.

Opracowany został projekt aranżacji plastycznej wystawy głównej wraz z dokumentacją wykonawczą. Ekspozycja ukazuje dzieje obozu zagłady w Sobiborze z uwzględnieniem losów poszczególnych ofiar w szerokim kontekście działania aparatu eksterminacji ludności żydowskiej w Polsce i Europie. Ikonografię stanowią nowo odkryte zdjęcia i dokumenty. Na wystawie eksponowanych jest ponad 700 obiektów znalezionych podczas prac archeologicznych. Wśród nich będzie można zobaczyć zarówno przedmioty osobiste należące do ofiar, jak również artefakty związane z eksterminacją, elementy wyposażenia obozu oraz infrastruktury obozowej.

Ostatni etap budowy obejmuje m.in. wzniesienie muru wokół polany mogił – obszaru dawnego Lager III, gdzie znajdowały się komory gazowe, masowe groby i stosy spaleniskowe. Będzie on biegł wzdłuż tzw. „Schlauchu” czyli drogi, którą pędzono ofiary do budynku komór gazowych. Prace wykonywane w ramach ostatniego etapu inwestycji obejmują ponadto zabezpieczenie ruin fundamentów komór gazowych, które odsłonięto w czasie prac archeologicznych prowadzonych w latach 2000–2017. Zostaną one wyeksponowane za pomocą specjalnych przeszkleń. Prace obejmą ponadto instalację żelbetowych tablic informacyjnych, roboty rozbiórkowe, prace ziemne, fundamentowe, instalacje podziemne, nadzory (autorski, inwestorski, archelologiczny, rabiniczny) i inne wydatki związane z budową.

Budowa muzeum w Sobiborze realizowana jest w ramach Międzynarodowego Komitetu Sterującego w którego skład wchodzą Polska, Holandia, Słowacja i Izrael.

Wartość projektu: 36 313 053,22 zł

Kwota dofinansowania: 32 474 336,52 zł

Sposób finansowania: dotacja celowa

Etapy: I - III

Okres realizacji: 2012 - 2022

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

https://www.majdanek.eu/media/photos/images/l/o/g/c/9/logc9bb410.jpg

https://www.majdanek.eu/media/photos/images/b/e/z/2/a/bez2a463f1.jpg

Adaptacja i przebudowa budynku dawnej komendantury w Bełżcu

W budynku dawnej komendantury niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu przygotowano Pracownię Naukowo-Dydaktyczną. W latach 2019–2020 trwały intensywne prace remontowo-budowlane. Wewnątrz budynku powstały sala do prowadzenia zajęć dla grup młodzieży oraz pomieszczenia wyposażone w kilka stanowisk do pracy z materiałami archiwalnymi. Budynek posiada niezbędne zaplecze biurowe i sanitarne. Wyposażony został w nowoczesne rozwiązania multimedialne ułatwiające prowadzenie działań edukacyjnych. Na powierzchni nieruchomości powstały parkingi, ciągi piesze oraz wielofunkcyjna drewniana wiata dla grup biorących udział w działaniach merytorycznych realizowanych na terenie obiektu.

Wartość projektu: 3 610 849,86 zł

Kwota dofinansowania: 3 597 019,73 zł

Sposób finansowania: dotacja celowa

Okres realizacji: 2016 - 2021

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

https://www.majdanek.eu/media/photos/images/l/o/g/c/9/logc9bb410.jpg

https://www.majdanek.eu/media/photos/images/b/e/z/2/a/bez2a463f1.jpg

Remont konserwatorski baraku nr 41 (łaźni i komór gazowych) znajdującego się na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku

Prace prowadzone w baraku nr 41 i budynku komór gazowych zakładały m.in. naprawę i impregnację drewnianych elementów. Tynki oraz posadzki oczyszczono, zdezynfekowano i wzmocniono. Wykonano izolację przeciwwilgotnościową obiektu, a także zakonserwowano drewnianą stolarkę drzwiową, betonowe wanny oraz metalowe elementy wyposażenia budynków. W obiekcie wprowadzono także wizualne i materiałowe rozgraniczenia pomiędzy jego oryginalnymi i wtórnymi elementami konstrukcyjnymi.

Celem przeprowadzonych remontów było również udostępnienie obydwu obiektów jak najszerszej grupie zwiedzających – ograniczono bariery architektoniczne i zamontowano specjalne podjazdy oraz podesty ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchu. W barakach wyeksponowano oryginalne posadzki oraz stworzono nową aranżację ekspozycyjną. Historię tych miejsc przybliżają tablice informacyjne oraz plansze z relacjami świadków.

Wartość projektu: 4 990 566,68 zł

Kwota dofinansowania: 4 990 566,68 zł

Sposób finansowania: dotacja celowa

Okres realizacji: 2019 - 2020

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

https://www.majdanek.eu/media/photos/images/l/o/g/c/9/logc9bb410.jpg

https://www.majdanek.eu/media/photos/images/b/e/z/2/a/bez2a463f1.jpg

Zadania merytoryczne związane z programem obchodów upamiętnienia 80. Rocznicy eksterminacji Żydów dokonanej przez III Rzeszę Niemiecką w latach 1942 - 1943 pod kryptonimem “Aktion Reinhardt”

W ramach działań upamiętniających powstaje wystawa plenerowa pt. „Zagłada Żydów w ramach niemieckiej akcji ‘Reinhardt’”. Ekspozycja będzie prezentowana w Przemyślu, Warszawie, Kielcach i Białymstoku.

Elementem projektu jest również tłumaczenie, adiustacja oraz wydanie książki w języku angielskim pt. „Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys problematyki” autorstwa Dariusza Libionki. Wydarzeniom towarzyszą działania promocyjne.

Projekt jest realizowany w ramach porozumienia z Muzeum Getta Warszawskiego i Żydowskim Instytutem Historycznym o organizacji obchodów 80. Rocznicy “Aktion Reinhardt”.

Wartość projektu: 254 000 zł

Kwota dofinansowania: 254 000 zł

Sposób finansowania: dotacja celowa

Okres realizacji: 2022

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

https://www.majdanek.eu/media/photos/images/l/o/g/c/9/logc9bb410.jpg

https://www.majdanek.eu/media/photos/images/b/e/z/2/a/bez2a463f1.jpg


Rozbudowa Centrum Obsługi Zwiedzających – dokumentacja projektowa

Projekt: Rozbudowa Centrum Obsługi Zwiedzających – dokumentacja projektowa, dofinansowany w ramach Programu Rządowego Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Celem projektu jest wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, która pozwoli na realizację inwestycji - rozbudowa Centrum Obsługi Zwiedzających (COZ) Państwowego Muzeum na Majdanku, przebudowa i aranżacja istniejącego budynku w niezbędnym zakresie. W dobudowanej części COZ znajdą się: dwie sale wystawiennicze z magazynami, trzy sale edukacyjne, biblioteka z mediateką, pomieszczenia biurowe, socjalne i gospodarcze, toalety, szatnia, zaplecze techniczno-organizacyjne o łącznej powierzchni ok. 1950 m2. Projekt będzie uwzględniał potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Jego realizacja pozwoli stworzyć nowoczesna infrastrukturę do obsługi zwiedzających, prowadzenia działalności wystawienniczej i edukacyjnej.

Wartość projektu: 664 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 495 000,00 zł

Okres realizacji: 01.04.2022 – 31.12.2023

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

https://www.majdanek.eu/media/photos/images/l/o/g/c/9/logc9bb410.jpg

https://www.majdanek.eu/media/photos/images/b/e/z/2/a/bez2a463f1.jpg

Społeczności

polski

english