rozwiń menu główne

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Rejestry, ewidencje, archiwa, wykazy

Udzielanie informacji o byłych więźniach

Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku udziela, na podstawie materiałów archiwalnych, informacji dotyczących pobytu w obozie. Na prośbę osób zainteresowanych wystawiane są stosowne…

Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku (APMM)

Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku (APMM) gromadzi, przechowuje, zabezpiecza i udostępnia materiały dotyczące byłego obozu. Wśród archiwaliów największą i zarazem najważniejszą…

Społeczności

polski

english