rozwiń menu główne

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Status prawny muzeum

Państwowe Muzeum na Majdanku jest instytucją podległą bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do najważniejszych zadań muzeum należy troska o zachowanie w należytym stanie terenów poobozowych i znajdujących się tu budynków i urządzeń, a także dokumentowanie historii obozu na Majdanku i upowszechnianie wiedzy na jego temat. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową.

Społeczności

polski

english