rozwiń menu główne

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Tablica ogłoszeń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PN.: świadczenie usług polegających na konserwacji, dezynfekcji i naprawie urządzeń sanitarnych i sieci hydrantowej wraz ze zbiornikami p.poż oraz przeprowadzaniu okresowych przeglądów technicznych wentylatorów, klimatyzatorów i nawilżaczy znajdujących się w siedzibie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 67 w okresie od 01.02.2023 do 31.01.2024. Znak sprawy: III.271.3.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł na wykonanie zamówienia pn.: pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad robotami związanymi z remontami częściowymi trzech baraków poobozowych znajdujących się na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w terminie do dnia 23 września 2022 r., do godz. 12.00. Ofertę należy złożyć w pokoju nr 1 (sekretariat) Państwowego Muzeum na Majdanku lub przesłać…

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie konserwacji obiektów metalowych ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku, pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych na terenie byłego obozu zagłady w Sobiborze. Znak sprawy VI.271.1.2022

Ofertę należy złożyć w pokoju nr 1 (sekretariat) Państwowego Muzeum na Majdanku lub przesłać w formie skanu dokumentów na adres email: sekretariat@majdanek.eu do dnia 13.04.2021 r. do…

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł na wykonanie zamówienia na usługi ochrony Pracowni naukowo – dydaktycznej w Muzeum i Miejscu Pamięci w Bełżcu. Niemiecki nazistowski obóz zagłady (1942 – 1943 ) Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku – w postaci monitorowania Systemu Sygnału Włamania Napadu - SSWN oraz doraźną ochronę realizowaną przez patrol Interwencyjny. Znak sprawy: IX. 271. 9. 2022

Termin składania ofert: do dnia 18.02.2022r. do godz. 9:30

Społeczności

polski

english