rozwiń menu główne

Oferta edukacyjna i przewodnicka dla osób z niepełnosprawnościami

Państwowe Muzeum na Majdanku jest otwarte na zwiedzających z różnymi dysfunkcjami, dlatego zarówno zwiedzanie terenu byłego obozu, jak i warsztaty, prowadzone są dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, słuchu i wzroku, a także innych grup osób zagrożonych wykluczeniem. Wśród naszych pracowników są osoby przeszkolone w zakresie pracy z osobami z tymi dysfunkcjami.

Warsztaty i oprowadzanie organizowane w Państwowym Muzeum na Majdanku dla osób niepełnosprawnych prowadzane są bezpłatnie zarówno dla młodzieży, jak i osób dorosłych, bez względu na liczbę uczestników.

Kontakt: 81 710-28-27, 81 710-28-33 lub dostepnosc@majdanek.eu

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Poznać Majdanek – relacje świadków historii, prezentacja muzealiów oraz zwiedzanie

Czas trwania: 1,5 - 3 godz.

Warsztaty składają się z trzech części. Pierwsza z nich to wysłuchanie krótkich fragmentów relacji byłych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Następnie uczestnicy biorą udział w prezentacji przedmiotów pochodzących z obozu: numerów więźniarskich, puszki po Cyklonie B, ubioru więźniarskiego, drewnianego buta, misek, kubków i sztućców, a także modeli obiektów obozowych. Uczestnicy mają możliwość doświadczyć zabytkowe obiekty historyczne za pomocą modeli wykonanych z drewna oraz techniką druku 3D, takie jak: Pomnik-Brama, baraki mieszkalne, budynek krematorium. W zorientowaniu się w przestrzeni Muzeum pomogą im tyflomapy Muzeum wykonane w technice druku wypukłego. Osoby biorące udział w zajęciach mogą także zapoznać się z fragmentami dziennika obozowego Jadwigi Ankiewicz w wersji brajlowskiej. Ostatnią część wizyty stanowi zwiedzanie ekspozycji muzealnej z przewodnikiem.

Osoby niewidome i słabowidzące mogą poznawać poprzez dotyk zarówno przedmioty pochodzące z obozu, jak i jego zabudowania. W baraku wystawowym nr 62 mogą odsłuchać nagranych relacji świadków historii. Podczas zwiedzania mogą napotkać na przeszkody w postaci stromych schodów znajdujących się przy Pomniku-Bramie i Mauzoleum czy wysokich progów w obiektach poobozowych.

Osoby z dysfunkcją wzroku na teren byłego obozu mogą wprowadzać psa asystującego.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Życie w obozie – prezentacja muzealiów oraz zwiedzanie

Czas trwania: 1,5 - 2,5 godz.

Warsztaty składają się z dwóch części. Pierwsza z nich to prezentacja przedmiotów pochodzących z obozu: numeru więźniarskiego, kubka, miski, łyżki, drewnianej pałki, czapki, ubrania więźniarskiego, drewnianego buta, pierścionka. Druga część to zwiedzanie ekspozycji muzealnej z przewodnikiem. Przebieg wizyty osób z niepełnosprawnością intelektualną jest dostosowany do ich potrzeb i możliwości. Czas takiego pobytu jest odpowiednio skrócony, a wiadomości przekazywane są prostym i zrozumiałym językiem. Opowieść przewodnika ma charakter opisowy i skupia się na życiu codziennym w obozie.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Świat za drutami – relacje wideo świadków historii oraz zwiedzanie

Czas trwania: 3 - 4 godz.

Warsztaty składają się z dwóch części. Pierwsza z nich to wysłuchanie relacji wideo byłych więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku. Jest to zbiór krótkich fragmentów relacji skupiających się na postawach i doświadczeniach więźniów. Druga część to zwiedzanie terenu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku z przewodnikiem.

Państwowe Muzeum na Majdanku jest terenem trudno dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową ze względu na swój plenerowy charakter oraz specyfikę zabytkowej architektury. Ścieżka zwiedzania prowadzi wzdłuż drogi asfaltowej oraz chodników, natomiast wiele obiektów muzealnych charakteryzuje się wysokimi progami, wąskim wejściem, małą powierzchnią pomieszczeń. Przy żadnym z nich nie ma zamontowanych ramp ani platform. Istnieje natomiast możliwość wypożyczenia przenośnych szyn ułatwiających wjazd do obiektów wystawowych. W takiej sytuacji osobie/grupie towarzyszy pracownik administracyjny Muzeum, dlatego zapotrzebowanie na szyny trzeba zgłosić w Muzeum co najmniej dzień przed planowaną wizytą. Znaczne problemy przysparza też przejście do budynku krematorium, gdyż prowadzą do niego strome schody.

Osoby z niepełnosprawnością słuchu

Sztuka obozowa - prezentacja multimedialna oraz zwiedzanie

Czas trwania: 1,5 - 3 godz.

Warsztaty składają się z dwóch części. Pierwsza z nich to prezentacja multimedialna przedstawiająca zdjęcia przedmiotów wykonanych przez więźniów na terenie obozu. Każdy z obiektów jest wyraźnie podpisany. Drugą cześć pobytu stanowi zwiedzanie terenu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Podczas zwiedzania można zobaczyć niektóre przedmioty pokazywane na prezentacji. Muzeum nie dysponuje przewodnikiem w języku migowym, dlatego niezbędne jest tłumaczenie przez opiekuna osoby/grupy.

Na terenie byłego obozu koncentracyjnego znajduje się około 70 obiektów, prezentowana jest makieta obozu, na wystawach znajdują się przedmioty osobiste więźniów oraz zdjęcia.

Informacje na temat dostępności Muzeum dla osób niepełnosprawnych znajdują się w zakładce Dostępność.

Społeczności

polski

english