rozwiń menu główne

Pakiet edukacyjny

W skład „Pakietu edukacyjnego” wchodzą:

1. Publikacja „Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli”, red. Tomasz Kranz
Wydawnictwo przybliża założenia pedagogiki pamięci i edukacji muzealnej, a także przedstawia formy realizacji bazujących na nich projektów edukacyjnych. Powstała ona z myślą o nauczycielach i uczniach, dla których ma być pomocna w propagowaniu wiedzy i kultywowaniu pamięci związanej z II wojną światową. Omawia także zasady współpracy nauczycieli i pedagogów muzealnych.

2. Płyta CD „Edukacja pozaszkolna w Państwowym Muzeum na Majdanku. Jak przygotować, przeprowadzić i posumować zajęcia dla uczniów”, red. Wiesław Wysok
Praktyczne narzędzie edukacyjne, które zawiera scenariusze zajęć i konkretne wskazówki dotyczące ich realizacji.

3. Dziewięć kart z reprodukcjami muzealiów poobozowych
Materiały do wykorzystania podczas lekcji poprzedzającej wizytę w Muzeum na Majdanku. Metody pracy z nimi przedstawiono na płycie CD.

Społeczności

polski

english