rozwiń menu główne

27.11.2015

Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz

Na dziewięciu planszach przedstawiamy biogramy obu duchownych ilustrowane fotografiami i dokumentami archiwalnymi oraz fragmenty relacji przybliżające życie i działalność duszpasterską błogosławionych księży, ale i świadczące o ich pobycie w obozie koncentracyjnym na Majdanku, m.in. identyfikator obozowy z numerem więźniarskim Emiliana Kowcza.

Hitlerowski terror i prześladowania duchowieństwa rozpoczęły się z chwilą wybuchu II wojny światowej. Głównymi przyczynami aresztowań księży i zakonników były oskarżenia o działalność patriotyczno-polityczną oraz udział w różnych formach pracy konspiracyjnej.

Duchownych z reguły po kilku tygodniach pobytu w gestapowskich więzieniach kierowano do obozów koncentracyjnych. Za drutami Majdanka przebywali duchowni różnych wyznań, w tym księża katoliccy. Znamy nazwiska zaledwie kilku z nich. Mimo uwięzienia pełnili posługę duszpasterską wśród współwięźniów różnej wiary i narodowości. Wśród więźniów dominowali wyznawcy judaizmu i chrześcijanie (katolicy, prawosławni, protestanci, badacze Pisma Świętego). Dla wielu z nich ważnym czynnikiem ułatwiającym przeżycie piekła obozu oraz zachowanie własnej godności była wiara i praktyki religijne. W obozie koncentracyjnym na Majdanku, podobnie jak w innych obozach praktyki religijne wszystkich wyznań były zabronione. Mimo zakazów, przejawy religijności wśród więźniów były powszechne. W niektórych blokach dzień zaczynał się i kończył wspólną modlitwą oraz śpiewem religijnej pieśni. W miarę możliwości więźniowie starali się obchodzić święta religijne – zwłaszcza Boże Narodzenie i Wielkanoc.

Celem prezentowanej wystawy jest upamiętnienie losów dwóch kapłanów – byłych więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku wyniesionych na ołtarze przez papieża Jana Pawła II: polskiego księdza katolickiego Romana Archutowskiego oraz ukraińskiego duchownego grekokatolickiego Emiliana Kowcza.

Obaj kapłani zapisali się we wspomnieniach współwięźniów jako ci, którzy pokładając ufność w Bogu nawet w obliczu tragicznych warunków obozowych zachowali godność człowieka i kapłana, dodawali otuchy tym, którzy stracili nadzieję na przetrwanie, pocieszali załamanych. W tajemnicy przed obozowymi władzami odprawiali msze święte, organizowali potajemne modlitwy i spowiedź, a nawet udzielali komunii świętej i ostatniego namaszczenia.

Ekspozycji towarzyszy broszura przygotowana w wersji polsko-angielskiej.

Scenariusz: Anna Wójtowicz
Projekt graficzny: Krzysztof Kokowicz
Termin wystawy: 22.03–15.09.2013 oraz 11.07.2016–...
Miejsce prezentacji: Centrum Obsługi Zwiedzających PMM
Wersja językowa: polsko-angielska
Istnieje możliwość wypożyczenia wystawy.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz
 • Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
 • Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
 • Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
 • Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
 • Otwarcie wystawy "Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz"
 • Otwarcie wystawy "Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz"
 • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz
 • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
 • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
 • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
 • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
 • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie wystawy "Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz"
 • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie wystawy "Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz"

Społeczności

polski

english