rozwiń menu główne

27.11.2015

Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku

Wystawa prezentuje przykłady zabiegów konserwatorskich wykonanych na obiektach na podłożu papierowym, pochodzących ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku. Dokumentacja fotograficzna pokazuje stan, w jakim znajdowały się przed ingerencją konserwatora dokumenty z kancelarii obozowej, dokumenty prywatne więźniów, modlitewniki. Obok przedstawiono zdjęcia tych samych przedmiotów po zabiegach konserwatorskich, wykonanych przez pracownię konserwacji dzieł sztuki Małgorzaty i Wiesława Faberów z Warszawy.

Konserwacja przedmiotów i dokumentów pochodzących z obozu koncentracyjnego na Majdanku jest zadaniem bardzo trudnym i wymagającym rozważnych decyzji konserwatorskich. Spowodowane jest to specyfiką obiektów, które z przedmiotów codziennych zamieniły się w dowody historii. Wymusza to zachowanie szczególnej ostrożności przy ingerencji w obiekt, by nie zatrzeć i nie zniekształcić śladów tragicznych losów, jakie były ich udziałem. Wystawa ma na celu przedstawienie historii prac konserwatorskich przeprowadzonych w ciągu sześćdziesięciu lat funkcjonowania Muzeum, obecnych problemów dotyczących zachowania reliktów obozowych, a także wielkiej odpowiedzialności, jaka spoczywa na konserwatorach zabytków.

Ważnym uzupełnieniem wystawy była ekspozycja, dostępna wyłącznie w czasie Dni Majdanka 2009, oryginalnych dokumentów, zarówno tych po zabiegach konserwatorskich, jak też tych, które dopiero czekają na kosztowną konserwację.

Ekspozycji towarzyszy katalog przygotowany w wersji polsko-angielskiej.

Kurator wystawy: Danuta Olesiuk
Opracowanie graficzne: Krzysztof Kokowicz
Termin wystawy: 2009–2010
Miejsce ekspozycji: Centrum Obsługi Zwiedzających
Wersja językowa: polska/angielska

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
 • Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
 • Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
 • Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
 • Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku
 • Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku

Społeczności

polski

english