rozwiń menu główne

23.07.2020

Ogrodnik z III pola. Jerzy Kwiatkowski (1894–1980)

Wystawa monograficzna poświęcona Jerzemu Kwiatkowskiemu, byłemu więźniowi Konzentrationslager Lublin. Doktor prawa, wojskowy, bankowiec i przedsiębiorca z Warszawy przeżył trwające blisko półtora roku osadzenie za drutami. Tuż po wyzwoleniu, w 1945 r., spisał wspomnienia z Majdanka.

Ekspozycja przybliża losy pochodzącego z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej polskiego inteligenta, opowiada o jego domu rodzinnym, karierze wojskowej i zawodowej w międzywojniu, czasach okupacji oraz o emigracji w Niemczech, a następnie w Stanach Zjednoczonych. Na tym tle przedstawiamy powstanie najważniejszej dla historii niemieckiego obozu w Lublinie relacji, starania o druk, a także o kolejne wydania.

Wystawę tworzą archiwalia i zdjęcia ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku oraz Hoover Institution Library and Archives z USA. Wśród materiałów znalazł się m.in. album fotograficzny rodu Kwiatkowskich. Obszerną grupę stanowią dokumenty związane z pierwszym wydaniem 485 dni na Majdanku z 1966 r., w tym maszynopis z 1945 r., który posłużył jako podstawa edycji z 2018 r. Przygotowana wówczas przez pracowników Muzeum książka jest trzecim wydaniem, ale pierwszym bez cenzury.

W gablotach znalazły się oryginalne dokumenty z Archiwum PMM, a także zdjęcia rodzinne i pamiątki przechowywane przez Kwiatkowskiego w jego ostatnim nowojorskim mieszkaniu, przekazane Muzeum przez Ericha Schielego. Schiele ofiarował ponadto do naszych zbiorów portret olejny Kwiatkowskiego pędzla Eduarda Dusska, namalowany w 1916 r. oraz blisko 30 książek z domowej biblioteczki rotmistrza, zawierających dedykacje.

Tytuł wystawy, „Ogrodnik z III pola”, odnosi się do funkcji, jaką Kwiatkowski wykonywał w obozie od osadzenia 26 marca do 4 listopada 1943 r. Zanim przydzielono go do pracy w kancelarii III pola, kierował komandem ogrodników.

Opracowanie wystawy: Dorota Niedziałkowska, Emilia Skowron, Lech Remiszewski
Redakcja i korekta: Dorota Niedziałkowska, Lech Remiszewski
Konsultacja naukowa: Wojciech Lenarczyk
Tłumaczenie: Witold Wojtaszko
Opracowanie plastyczne: Ewelina Kruszewska
Czas i miejsce prezentacji:
1. 22.07.2020 – 19.05.2021
2. 06.09.2021 – ...
(Centrum Obsługi Zwiedzających)

Społeczności

polski

english