rozwiń menu główne

25.09.2018

Przestrzeń pamięci. Topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku // 2021

Prawie 80 lat po likwidacji obozu badania dotyczące jego topografii wciąż nie są zakończone. Źródła archiwalne zawierają często sprzeczne lub nieprecyzyjne informacje, zaś terenowa weryfikacja badań nie jest w pełni możliwa, gdyż znaczną część byłego obozu pochłonęło rozwijające się miasto.

Znajdujące się w zbiorach PMM plany i mapy, zarówno te opracowane przez Niemców w czasie budowy KL Lublin, jak i związane z powojenną działalnością muzeum, pozwalają jednak na zilustrowanie przekształceń topografii Majdanka od początku istnienia obozu, przez jego likwidację, aż do czasów współczesnych. Pomaga to zrozumieć, dlaczego doszło do zniszczenia części historycznej substancji budowlanej oraz które jej elementy zachowano w przestrzennym ukształtowaniu miejsca pamięci.

Jesienią 1941 r. na wschodnim przedmieściu okupowanego Lublina Niemcy rozpoczęli budowę obozu koncentracyjnego. W ciągu kolejnych niespełna trzech lat przez Konzentrationslager Lublin przeszło ok. 150 tys. Żydów, Polaków, obywateli Związku Radzieckiego oraz innych grup więźniów. Łącznie życie straciło tu ok. 80 tys. osób. Przez cały okres istnienia, aż do likwidacji 22 lipca 1944 r., obóz podlegał systematycznej rozbudowie oraz zmianom planistycznym, które ściśle związane były z polityką gospodarczą, eksterminacyjną i militarną nazistowskich Niemiec na okupowanej Lubelszczyźnie.

Przestrzeń, którą w czasie wojny zajmował obóz, zmieniała się również po wyzwoleniu Lublina spod okupacji niemieckiej i utworzeniu w listopadzie 1944 r. Państwowego Muzeum na Majdanku (PMM). Współczesny krajobraz muzeum nie obejmuje całości terenu byłego KL Lublin i jest wypadkową kilku powojennych koncepcji jego zagospodarowania.


Zawartość wystawy: 13 map i planów, 22 fotografie i dokumenty, 14 wizualizacji techniką akwarelową.
Format: 16 paneli 125 x 250 cm / 90 x 190 cm (wersja plenerowa 2021)


Scenariusz wystawy: Krzysztof A. Tarkowski, Lech Remiszewski
Tłumaczenie: Witold Wojtaszko
Opracowanie plastyczne: Izabela Tomasiewicz
Wersja językowa: polska, angielska
Miejsce: Centrum Obsługi Zwiedzających
Czas prezentacji: od 29.09.2018 – ...

Wersja plenerowa 2021:
Miejsce: przestrzeń przed Centrum Obsługi Zwiedzających
Czas prezentacji: od 10.08.2021 – ...

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
 • Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
 • Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
 • Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
 • Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
 • Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa

Społeczności

polski

english