rozwiń menu główne

Wystawy

 • Wystawa czasowa

  Wystawa historyczna „Więźniowie Majdanka”

  Wystawa „Więźniowie Majdanka” przywołuje pamięć o więźniach obozu – ofiarach nazistowskiej polityki prześladowań i eksterminacji. Ich indywidualne losy składają się na dzieje KL Lublin.

 • Wystawa czasowa

  Pamiątki

  Na wystawie „Pamiątki” eksponujemy przedmioty podarowane do zbiorów Muzeum przez byłych więźniów lub ich bliskich, a także przez mieszkańców Lublina, którzy nieśli pomoc osadzonym. Pokazywane obiekty są bardzo ważną częścią kolekcji i dowodem na to, że pozornie zwykłe rzeczy mogą skrywać niezwykłe historie. Eksponatom towarzyszą dokumenty, w których darczyńcy opisali losy przekazywanych przedmiotów.

 • Wystawa czasowa

  Zagłada Żydów w ramach niemieckiej akcji „Reinhardt” / ekspozycja w PMM

  Wystawa „Zagłada Żydów w ramach niemieckiej akcji «Reinhardt»” przybliża zagadnienie masowej eksterminacji Żydów w Generalnym Gubernatorstwie przeprowadzonej przez Trzecią Rzeszę w latach 1942–1943.

 • Wystawa czasowa

  „Tu śmierć”. Obozy III Rzeszy

  Ekspozycja stanowi kompendium wiedzy na temat różnego typu niemieckich obozów od momentu dojścia Adolfa Hitlera do władzy w 1933 r. do zakończenia II wojny światowej w 1945 r.

 • Wystawa czasowa

  Przestrzeń pamięci. Topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku // 2021

  Prawie 80 lat po likwidacji obozu badania dotyczące jego topografii wciąż nie są zakończone. Źródła archiwalne zawierają często sprzeczne lub nieprecyzyjne informacje, zaś terenowa weryfikacja badań nie jest w pełni możliwa, gdyż znaczną część byłego obozu pochłonęło rozwijające się miasto.

 • Wystawa stała

  Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary

  Instalacja artystyczna „Shrine” to kompozycja łącząca elementy rzeźbiarskie, plastyczne i muzyczne. Jest hołdem złożonym wszystkim bezimiennym ofiarom KL Lublin.

 • Wystawa czasowa

  Lekarze w pasiakach. Służba medyczna na Majdanku

  „Lekarze w pasiakach. Służba medyczna na Majdanku” to pierwsza ekspozycja Muzeum przygotowana do prezentacji w Internecie. Koncentruje się ona nie tylko na historii funkcjonowania rewirów czy lazaretu dla jeńców sowieckich, ale próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób i czy w ogóle możliwe było leczenie więźniów w prymitywnych warunkach obozowych. Wystawę w polskiej i angielskiej wersji językowej ilustrują relacje wideo, skany dokumentów archiwalnych oraz zdjęcia artefaktów odnalezionych po wojnie na terenie Majdanka.

 • Wystawa zakończona

  Stefania Perzanowska. Doktor z Majdanka

  Wystawa poświęcona dr Stefanii Perzanowskiej – polskiej lekarce, która tworząc w obozie szpital uratowała wiele współwięźniarek. Niosła im pomoc na przekór katastrofalnym warunkom bytowym i brakowi dostępu do leków.

 • Wystawa zakończona

  Zagłada Żydów w ramach niemieckiej akcji "Reinhardt"

  Wystawa plenerowa „Zagłada Żydów w ramach niemieckiej akcji «Reinhardt»” przybliża zagadnienie masowej eksterminacji Żydów w Generalnym Gubernatorstwie przeprowadzonej przez Trzecią Rzeszę w latach 1942–1943.

 • Wystawa zakończona

  Nigdy więcej? / Ніколи знову?

  Hasło „nigdy więcej” bardzo często pojawia się jako tytuł wystaw i innych wydarzeń o wymowie antywojennej, zwykle odnoszących się do drugiej wojny światowej. Nigdy więcej? postawione jako pytanie nabiera zupełnie innej, bolesnej wymowy, konfrontuje bowiem ten wysłużony już postulat z rzeczywistością, obnaża jego pustkę znaczeniową i odbiera nadzieję na możliwość jego realizacji.

 • Wystawa zakończona

  Sztuka japońska w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku

  Wystawa prezentuje prace artystów japońskich wyróżniające się oryginalnymi rozwiązaniami stylistycznymi, egzotyką, subtelnością i dekoracyjnością. Zbiory zaprezentowane na wystawie pochodzą z jednej z największych na świecie kolekcji sztuki współczesnej poświęconej ofiarom nazistowskiego okrucieństwa, a także aktualnym wydarzeniom, współczesnym konfliktom zbrojnym oraz różnym przejawom dyskryminacji.

 • Wystawa zakończona

  Ogrodnik z III pola. Jerzy Kwiatkowski (1894–1980)

  Wystawa monograficzna poświęcona Jerzemu Kwiatkowskiemu, byłemu więźniowi Konzentrationslager Lublin. Doktor prawa, wojskowy, bankowiec i przedsiębiorca z Warszawy przeżył trwające blisko półtora roku osadzenie za drutami. Tuż po wyzwoleniu, w 1945 r., spisał wspomnienia z Majdanka.

 • Wystawa zakończona

  Rzeźba, która zmieniła krajobraz Lublina. 50 lat Pomnika Majdanka

  W 1967 roku Rada Ochrony Pomników Męczeństwa oraz Towarzystwo Opieki nad Majdankiem ogłosiły konkurs na projekt pomnika upamiętniającego ofiary Konzentrationslager Lublin. Pomnik, oprócz oddania hołdu zamordowanym na Majdanku, miał również zabezpieczyć kopiec z prochami ofiar, usypany na terenie muzeum w 1947 roku. Jako miejsce, gdzie przyszłe upamiętnienie miało powstać, wskazywano przedpole byłego obozu lub okolice krematorium. Zgłoszono blisko 140 projektów.

 • Wystawa zakończona

  Przeciw wojnie. Grafika polska w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku

  Na wystawie eksponujemy 33 prace artystów polskich, wykonane w różnych technikach graficznych, prezentujące różnorodne podejścia twórców do problematyki wojny, śmierci, zagłady i obozów.

 • Wystawa zakończona

  „Stara śpiewka antywojenna” – obraz wojny widzianej oczami artystów ludowych

  Wojna, jej przyczyny i następstwa: okrucieństwo, cierpienie, rozstanie, strach, rozpacz, śmierć; a przy tym pragnienie pokoju, szczęścia, ładu i miru domowego – to wiodąca tematyka dwunastu obrazów na szkle autorstwa Zdzisława Walczaka i Janiny Walczak-Budzicz z domu Jarosz. Artyści pochodzący z Zakopanego są znanymi twórcami ludowymi, orędownikami zróżnicowanej tradycji folklorystycznej Podhala.

 • Wystawa zakończona

  Zostawili po sobie...

  Od 75 lat do Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku trafiają niezwykłe i wzruszające pamiątki po ludziach przetrzymywanych w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym. Byli więźniowie lub ich rodziny przekazują pod opiekę Muzeum najcenniejsze rodzinne skarby będące dowodami przebywania w obozie, a nawet tragicznej śmierci osadzonych KL Lublin.

 • Wystawa zakończona

  Chleb wolnościowy

  Wystawa prezentująca najnowsze wydawnictwo Państwowego Muzeum na Majdanku – komiks „Chleb wolnościowy”. 15 plansz ekspozycji ustawionych w przestrzeni miasta przybliża autentyczne relacje więźniów KL Lublin.

 • Wystawa zakończona

  Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie

  Ekspozycja „Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie” w sposób przekrojowy ukazuje wielowątkową historię getta na lubelskim Podzamczu, a także będącego jego kontynuacją getta szczątkowego w dzielnicy Majdan Tatarski.

 • Wystawa zakończona

  To były Dni Majdanka. Historia wydarzeń muzealnych 1945–2015

  Dni Majdanka to wydarzenie o tradycji niemal tak długiej, jak historia Państwowego Muzeum na Majdanku. Po raz pierwszy zostały zorganizowane we wrześniu 1945 roku. Idea imprezy zrodziła się w środowisku byłych więźniów Majdanka i szybko zdobyła społeczne poparcie. W komitecie organizacyjnym uroczystości znaleźli się ponadto ludzie świata kultury i nauki, reprezentanci władz lokalnych i organizacji społecznych Lublina. Powołane do życia w listopadzie 1945 roku Towarzystwo Opieki nad Majdankiem na wiele lat przejęło rolę głównego organizatora imprezy i było wsparciem dla funkcjonującego od jesieni 1944 roku Muzeum na Majdanku.

 • Wystawa zakończona

  Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku. Edycja 2018

  W lecie 2018 r. przypada 75. rocznica wysiedlenia polskich rodzin z Zamojszczyzny do niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Przygotowana z tej okazji wystawa ukazuje tragiczne losy mieszkańców tego regionu osadzonych w KL Lublin w czerwcu i lipcu 1943 r.

 • Wystawa zakończona

  Rysunki na strzępach życia. Zagłada Żydów na Lubelszczyźnie w szkicach Józefa Richtera

  Prezentowana na wystawie kolekcja 18 rysunków Józefa Richtera pochodzących z lat 1942–1944 przedstawia sceny związane z prześladowaniami i eksterminacją Żydów na Lubelszczyźnie. Oprócz działalności obozów pracy w Trawnikach i Lublinie, obozu koncentracyjnego na Majdanku czy obozu zagłady w Sobiborze ich tematyka nawiązuje również do historii gett i innych miejsc zagłady Żydów w dystrykcie lubelskim.

 • Wystawa zakończona

  Świadectwa życia w miejscu zagłady

  Wystawa przedstawia prywatne dokumenty i fotografie znalezione na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Wiele z nich należało do Żydów, którzy w ramach „Aktion Reinhardt” zostali przywiezieni do dystryktu lubelskiego, a następnie zamordowani w obozach zagłady w Bełżcu i w Sobiborze oraz w KL Lublin.

 • Wystawa zakończona

  Dzielnice zagłady - wystawa na Starym Mieście w Lublinie

  Wystawa plenerowa „Dzielnice zagłady” prezentowana w 75. rocznicę likwidacji niemieckich gett dla Żydów w Lublinie. Składa się z 15 paneli ustawionych na terenie Starego Miasta – w przestrzeni jednej z dwóch istniejących w okupowanym mieście „żydowskich dzielnic mieszkaniowych”. Na wystawie znalazły się zdjęcia i dokumenty historyczne z archiwów polskich i zagranicznych oraz kolekcji prywatnych, a także fragmenty relacji.

 • Wystawa zakończona

  Lalki z Majdanka. Wystawa fotograficzna

  W zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku znajduje się szesnaście dziecięcych lalek, które zostały odnalezione głównie na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego bezpośrednio po jego likwidacji w 1944 roku. Nie znamy ich właścicieli, ale wiemy, że należały one do dzieci, które więzione były w KL Lublin w czasie niemieckiej okupacji. Tal Schwartz to młoda fotograficzka z Izreala, która postanowiła uwiecznić na fotografii lalki ze zbiorów naszego Muzeum.

Społeczności

polski

english