rozwiń menu główne

Wystawy

  • Wystawa zakończona

    Majdanek w fotografii Leszka Mądzika

    Kolekcja 21 zdjęć wykonanych w Państwowym Muzeum na Majdanku w okresie od stycznia 2010 do kwietnia 2011 roku. Towarzyszą im informacje dotyczące historii KL Lublin i urządzenia przestrzennego Muzeum na Majdanku, a także autorski tekst Leszka Mądzika.

  • Wystawa zakończona

    Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku

    Wystawa prezentuje przykłady zabiegów konserwatorskich wykonanych na obiektach na podłożu papierowym, pochodzących ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku. Dokumentacja fotograficzna pokazuje stan, w jakim znajdowały się przed ingerencją konserwatora dokumenty z kancelarii obozowej, dokumenty prywatne więźniów, modlitewniki. Obok przedstawiono zdjęcia tych samych przedmiotów po zabiegach konserwatorskich, wykonanych przez pracownię konserwacji dzieł sztuki Małgorzaty i Wiesława Faberów z Warszawy.

Społeczności

polski

english