rozwiń menu główne

Obóz pracy Wehrmachtu

Od maja 1944 r. na V polu więźniarskim zorganizowano obóz pracy Wehrmachtu. Nie podlegał on władzom KL Lublin, a tym samym jego więźniowie nie byli ewidencjonowani jako osadzeni w obozie koncentracyjnym.

Szacuje się, że ogółem przebywało w nim 1000–2000 więźniów – mieszkańców podlubelskich wsi, m.in. Kurowa, Piask, Lubartowa.

Więźniów tego obozu zatrudniano przy budowie umocnień, głównie na rogatce Łęczyńskiej i rejonie folwarku Bronowice, dzisiejszy Felin, oraz przyczółkach mostowych w rejonach Nowej Drogi, dziś al. Józefa Piłsudskiego, oraz tzw. starego mostu na Bystrzycy, dziś przy ul. Zamojskiej, czyli miejsc, gdzie Niemcy spodziewali się uderzenia. Mniejsze fortyfikacje zlokalizowano w obrębie rogatki Lubartowskiej. Część więźniów była zatrudniona do obsługi i prac porządkowych V pola.

W dniu 4 czerwca 1944 r. zorganizowano w KL Lublin jedyną w historii obozu mszę świętą. Odprawiło ją dwóch księży przywiezionych z Lublina.

Dzięki staraniom rodzin i Rady Głównej Opiekuńczej część osób zwolniono, niektórzy doczekali w nim do ostateczniej likwidacji Majdanka.

Społeczności

polski

english