rozwiń menu główne

14.10.2022

CALL FOR PAPERS: PRZESZŁOŚĆ W MUZEACH – MUZEA W PRZYSZŁOŚCI

Zapraszamy do udziału w projekcie wydawniczym: „Przeszłość w muzeach - muzea w przyszłości. O współczesnych nurtach i tendencjach rozwoju muzealnictwa historycznego w Polsce”.

Zapraszamy Państwa do nadsyłania propozycji artykułów do monografii poświęconej szeroko pojętej problematyce muzealnictwa historycznego. Publikacja będzie jednym z kluczowych wydarzeń towarzyszących przypadającym w 2024 r. obchodom 80-lecia działalności Państwowego Muzeum na Majdanku – pierwszej w Europie instytucji utworzonej dla upamiętnienia ofiar II wojny światowej.

W zamierzeniu organizatorów planowany tom ma być próbą namysłu nad dorobkiem muzealnictwa historycznego widzianego przez pryzmat najnowszych badań, ale także współczesnego doświadczenia reprezentacji historii w muzeach, obowiązujących trendów i teorii. Zależy nam także, aby książka w miarę możliwości prezentowała zagadnienia wybiegające spojrzeniem w przyszłość – w stronę nowych rozwiązań i możliwych przemian. Liczymy na to, że interdyscyplinarny charakter wydawnictwa pozwoli połączyć badania z obszaru historii, muzeologii, socjologii i antropologii z naukami o sztuce i kulturze, dając możliwie kompletne i wnikliwe spojrzenie na omawiane zagadnienia.

Proponujemy następujące zakresy tematyczne:

MUZEA W WYMIARZE INSTYTUCJONALNYM:

– instytucjonalizacja muzeum / instytucjonalizacja przeszłości – muzeum będące odzwierciedleniem wpływów społeczno-politycznych i debaty publicznej,

– muzea jako jedne z form prezentacji i reprezentacji przeszłości, próba zdefiniowania, czym jest muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem muzeów typu historycznego,

– tożsamość i znaczenie społeczne współczesnych placówek muzealnych – ich wpływ na kształtowanie się tożsamości społeczeństwa i postrzeganie przez niego jego własnej historii,

– instytucje muzealne w przestrzeni publicznej, zagadnienie komercjalizacji przeszłości,

– sposób, w jaki muzea martyrologiczne przejmują rolę strażnika pamięci kulturowej.

NARRACJE MUZEALNE I ICH RECEPCJA:

– cele i funkcje ekspozycji historycznych,

– Zagłada na wystawach muzealnych w Polsce w ujęciu porównawczym,

– sposób budowania narracji poprzez wystawy i działania edukacyjne,

– metody i trendy w edukacji muzealnej,

– rodzaje aktywności cyfrowej muzeów,

– od muzealium do eksponatu, czyli co kryją magazyny muzealne; sposoby zachowywania i dokumentowania artefaktów oraz dokumentów przeszłości,

– zwrot w stronę materialności, symptomatyczne znaczenie obiektu w dyskursie muzealnym,

– doświadczenie muzealne w zmieniającym się krajobrazie medialnym, ekspansja mediów a przekaz muzealny.

W STRONĘ METODOLOGII MUZEALNICZEJ:

– metodologia wystaw historycznych – praktyka i teoria,

– aktywność instytucji muzealnych w zakresie badań naukowych,

– popularyzowanie działalności naukowej,

public history – pomost pomiędzy praktyką muzealniczą a wiedzą teoretyczną,

– muzea a historiografia,

– muzea martyrologiczne w dyskursie naukowym.

ARCHITEKTURA MUZEALNA I KRAJOBRAZY KULTUROWE:

– architektura muzealna – formy i treści, pomniki i współczesne działania artystyczne na terenie miejsc pamięci, realizacje site specific,

– poobozowe miejsca pamięci jako krajobrazy kulturowe,

– muzea jako lieu de mémoire według Pierre’a Nory,

– muzea jako materialne dziedzictwo kulturowe – między autentyzmem a inscenizacją (możliwości technologiczne czy próby
postmodernistycznego zrównania rzeczywistości z symulacją),

– estetyka w muzeum,

– doświadczenie „bycia” w miejscu pamięci – transmisja przeszłości.

MUZEALNICTWO HISTORYCZNE – OCENY, OCZEKIWANIA, PROGNOZY:

– ogólna analiza, studia przypadku,

– badanie publiczności, problem tzw. turystyki obozowej,

– próba spojrzenia w przyszłość.

Zależy nam na ukazaniu w szerokim spektrum złożoności zagadnienia, jakim jest muzealnictwo historyczne w Polsce, dlatego zaproponowane tematy stanowią jedynie sugestię obszarów refleksji, nie wyczerpując możliwości analitycznych, interpretacyjnych i badawczych. Do udziału w naszym projekcie wydawniczym zapraszamy przedstawicieli różnych obszarów nauki: historyków, kulturoznawców, historyków sztuki, antropologów, literaturoznawców, badaczy zajmujących się innymi nurtami współczesnego dyskursu humanistycznego, a także muzealników oraz edukatorów.

Zachęcamy do nadsyłania tytułów artykułów wraz z abstraktami (do tysiąca znaków ze spacjami) na załączonym formularzu na adres: cfp@majdanek.eu

Termin nadsyłania abstraktów: 30 listopada 2022 r.

Rozstrzygnięcie call for papers: 15 grudnia 2022 r.

Termin nadsyłania artykułów: 15 maja 2023 r. (dotyczy autorów zakwalifikowanych do udziału w publikacji)

Rozmiar artykułów: 60 tys. znaków ze spacjami

Artykuły zostaną opublikowane w recenzowanym tomie, którego wydanie planowane jest na wiosnę 2024 r. Zaprezentujemy go podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie w 2024 r., w ramach programu obchodów 80. rocznicy powstania instytucji. Wszyscy współautorzy zostaną zaproszeni na tę konferencję na koszt organizatora.


Dr Tomasz Kranz
Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku

Dr Aleksandra Skrabek
Kierownik Działu Wystaw i Wydawnictw

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • PRZESZŁOŚĆ W MUZEACH – MUZEA W PRZYSZŁOŚCI | CALL FOR PAPERS
  • Pokaż powiększenie powyżej: PRZESZŁOŚĆ W MUZEACH – MUZEA W PRZYSZŁOŚCI | CALL FOR PAPERS

Społeczności

polski

english