rozwiń menu główne

20.09.2022

Konferencja 80 lat po Aktion „Reinhardt” (1942-1943): reakcje społeczne i upamiętnienie

W dniach 21-22 września w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa poświęcona niemieckiej akcji „Reinhardt”. Wśród licznie zaproszonych badaczy reprezentujących instytucje związane z pamięcią o Zagładzie są także historycy z Państwowego Muzeum na Majdanku: Nadia Sola-Sałamacha oraz prof. Dariusz Libionka.

Konferencja 80 lat po Aktion „Reinhardt” (1942-1943): reakcje społeczne i upamiętnienie

Wydarzenie transmitowane on-line.

Program:

Środa, 21 września
Wszystkie panele odbywają się w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu, wejście vis a vis budynku ŻIH.

9:00 – 9:30 Otwarcie Konferencji
9:30-10:15 Keynote lecture: Daniel Blatman (Muzeum Getta Warszawskiego/Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie), When Time ends: A cultural history perspective on Jewish life in Poland, 1940-1943
10:15-10:30 Dyskusja

10:30-11:30 Panel: Zagłada lokalnych społeczności (część 1)

Moderacja: Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma)

 • Andrzej Albiniak, Z Janowa Lubelskiego do… Deportacja janowskich Żydów w relacjach Chaima Hirszmana i polskich świadków oraz w lokalnym dyskursie regionalistycznym i pamięci zbiorowej
 • Stephen Tyas, The Lemberg Ghetto Courier report
 • Elżbieta s. Monika Albiniak CSDP (Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie), Likwidacja prowincjonalnego getta w dystrykcie warszawskim. Obraz zagłady getta Sterdyni w świetle wybranych wywiadów z 2019 r.


11:30-11:45 Dyskusja
11:45-12:00 Przerwa

12:00-13:00 Panel: Zagłada lokalnych społeczności (część 2)

Moderacja: Paweł Freus (Muzeum Getta Warszawskiego)

 • Alexandra Pulvermacher (Universität Klagenfurt), The Holocaust in the Zamość Region and its Links with “Aktion Zamosc” in the Mirror of Polish Sources
 • Adam Gliksman, „Gut versteckt ist besser wie gedeckt…” Radomszczańscy Żydzi w obliczu likwidacji getta

13:00-13:15 Dyskusja
13:15-14:30 Przerwa

14:30-15:30 Panel: Reakcje ludności żydowskiej (część 1)

Moderacja: Andrzej Żbikowski (ŻIH)

 • Justyna Majewska (Żydowski Instytut Historyczny), „Nach dem Osten”. Znaczenie kierunku geograficznego w próbie rozpoznania celu wysiedleń z getta warszawskiego latem 1942 roku
 • Martyna Grądzka-Rejak (Muzeum Getta Warszawskiego/Instytut Pamięci Narodowej), Co wiedziano o Zagładzie w getcie krakowskim?
 • Aleksandra Namysło (Instytut Pamięci Narodowej), Przenikanie informacji o Zagładzie Żydów w Generalnym Gubernatorstwie na teren Prowincji Górnośląskiej
 • Dariusz Libionka (IFiS PAN, Państwowe Muzeum na Majdanku), Z getta warszawskiego przez Francję i Hiszpanię do Londynu. Historia Edwarda Rajnfelda

15:50-16:10 Dyskusja
16:10-16:15 Przerwa

16:15-17:35 Panel: Reakcje ludności żydowskiej (część 2)

Moderacja: Michał Kowalski (Muzeum Getta Warszawskiego)

 • Andrzej Grzegorczyk (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi), Wiedza mieszkańców getta łódzkiego o akcji likwidacyjnej getta warszawskiego
 • Paweł Kornacki (Instytut Pamięci Narodowej), Prezes Judenratu getta białostockiego Efraim Barasz w świetle piśmiennictwa żydowskiego
 • Justyna Biernat (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), Żydowska władza. Tomaszowska Rada Starszych i Służba Porządkowa w przededniu deportacji
 • Nadia Sola-Sałamacha (Państwowe Muzeum na Majdanku), „Dopóki nas śmierć nie rozłączy…”. Historia żydowskiej rodziny Kralów z Wiednia

17:35-17:50 Dyskusja

Czwartek, 22 września
Wszystkie panele odbywają się w sali w Błękitnym Wieżowcu, wejście vis a vis ŻIH

9:00-9:45 Keynote: Stephan Lehnstaedt (Touro College Berlin), Po Holokauście: Procesy dotyczące Aktion Reinhardt
9:45-10:00 Dyskusja

10:00-11:00 Panel: Reakcje lokalnej ludności na Zagładę

Moderacja: Martyna Grądzka-Rejak (Muzeum Getta Warszawskiego/Instytut Pamięci Narodowej)

 • Anna Grużlewska, Propagandowa wystawa „Die jüdische Weltpest” 1943-1944
 • Alicja Jarkowska (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Akcja Reinhardt w okupowanym Krakowie. Reakcje mieszkańców miasta
 • Anna Wylegała (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Sąsiedzi wobec Zagłady: metodologiczne problemy badania Akcji Reinhardt na terenach wiejskich Dystryktu Galicja

11:00-11:15 Dyskusja
11:15-11:30 Przerwa

11:30-12:30 Panel: Obozy Aktion „Reinhardt”

Moderacja: Wiesława Młynarczyk (Muzeum Getta Warszawskiego)

 • Hannah Wilson (Nottingham Trent University (UK), “We are Presently in the Quietness Before a Storm”: The Diaries of Jan de Jong and Selma Engel-Wijnberg, Victims of Sobibór Death Camp
 • Michał Kowalski (Uniwersytet Wrocławski), „Wszystkich tych Niemców, których udało mi się zobaczyć, wewnątrz widziałem ich już z batami i psami”. Pierwsze reakcje na obóz zagłady w Treblince
 • Marek Bem, Liczba ofiar niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Przyczynek do dyskusji


12:30-12:45 Dyskusja
12:45-14:30 Panel: Pamięć/Upamiętnienie

Moderacja: Bartosz Borys (ŻIH)

 • Joanna Zętar (Brama Grodzka Teatr NN), Miejsce istotne. Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady” jako sposób upamiętnienia wydarzeń związanych z akcją „Reinhardt” w przestrzeni miasta
 • Artur Podgórski (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma), Formy i miejsca upamiętnienia na terenie miasta i gminy Poniatowa. Studium przypadku „Werke Ponjatowa GmbH im SS-Arbeitslager Ponjatowa”
 • Jason O’Connor (Florida Atlantic University), The commemoration and curation of the Reinhardt camps and its impact on memory wars, identity politics and Polish-Jewish relations
 • Marta Kupczewska (Instytut Pamięci Narodowej), Samuel Bak – malarz zagłady wileńskich Żydów
 • Batya Brutin (Beit Berl Academic College/The Finkler Institute of Holocaust Research, Bar Ilan University), Commemoration Sites of Operation Reinhard – Forms, Meanings, and Messages

14:30-16:00 Przerwa

16:00-17:30 Dyskusja podsumowująca: „80 lat po Aktion „Reinhardt”. Stan badań, wyzwania i projekty badawcze”

Moderacja: Andrzej Żbikowski (ŻIH)

Dariusz Libionka (IFiS PAN, Państwowe Muzeum na Majdanku), Tomasz Kranz (Państwowe Muzeum na Majdanku), Katarzyna Person (ŻIH)
_____
Konferencja jest organizowana w ramach porozumienia z Muzeum Getta Warszawskiego i Żydowskim Instytutem Historycznym o organizacji obchodów 80. Rocznicy “Aktion Reinhardt”.

Honorowy Patronat nad projektem związanym z programem obchodów upamiętnienia 80. rocznicy eksterminacji Żydów dokonanej przez III Rzeszę Niemiecką w latach 1942 - 1943 pod kryptonimem “Aktion Reinhardt” objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej Duda.

Projekt „Tak, jakbyśmy nigdy nie istnieli” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Społeczności

polski

english