rozwiń menu główne

12.01.2023

Kurs na przewodnika muzealnego dla studentów // edycja 2023

Po raz kolejny zapraszamy studentów lubelskich uczelni do udziału w kursie przygotowawczym i pracy w naszym Muzeum w charakterze przewodnika.

Szkolenie składa się z wykładów dotyczących historii niemieckiego obozu koncentracyjnego umieszczonej w szerszym kontekście drugiej wojny światowej, realiów niemieckiej okupacji oraz polityki III Rzeszy realizowanej na Lubelszczyźnie. Nieodłącznym elementem kursu są też zajęcia praktyczne w zakresie metodyki oprowadzania, interakcji z grupą oraz warsztaty terenowe przygotowujące przyszłych przewodników do pracy z muzealną ekspozycją i wystawami. Uczestnikom, którzy pomyślnie ukończą kurs oferujemy zatrudnienie w Muzeum na podstawie umowy zlecenia.

Jeśli:

  • studiujesz (dzienne lub zaoczne) co najmniej do 31.10.2025 r.;
  • dysponujesz wolnym czasem przynajmniej dwa dni w tygodniu po ok. 3-4 godziny dziennie (we wtorki, środy, czwartki lub piątki);
  • masz mniej niż 26 lat
  • interesujesz się historią najnowszą
  • lubisz pracować z ludźmi w tym z młodzieżą
  • posługujesz się językami obcymi

Wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres centrum@majdanek.eu lub dostarcz osobiście do Muzeum. Na zgłoszenia czekamy do 6 lutego.

Dokumenty należy opatrzyć klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Kurs na przewodnika muzealnego dla studentów // edycja 2023
  • Pokaż powiększenie powyżej: Kurs na przewodnika muzealnego dla studentów // edycja 2023

Społeczności

polski

english