rozwiń menu główne

20.07.2022

Najnowsze wydanie magazynu Varia

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania magazynu Varia opublikowanego w związku z 78. rocznicą likwidacji KL Lublin, która przypada na 22 lipca. Pismo ukazuje się w polskiej i angielskiej wersji językowej.

20 lipca 1941 r. do Lublina przybył Reichsführer SS Heinrich Himmler. W czasie wizyty zorganizowanej w niespełna miesiąc po rozpoczęciu operacji „Barbarossa” wydał on rozkaz o utworzeniu obozu koncentracyjnego w Lublinie. Kompleks powstać miał na wschodnich obrzeżach miasta i pomieścić w początkowej fazie rozwoju 25-50 tys. więźniów, którzy stanowiliby siłę roboczą wykorzystywaną w warsztatach oraz na budowach realizowanych przez struktury SS i policji. Chociaż pierwsi więźniowie przybyli do obozu w październiku 1941 r., to decyzja wydana przez Himmlera 81 lat temu była pierwszym punktem w historii Majdanka. Trzy lata po tym wydarzeniu, 22 lipca 1944 r. nastąpiła ostateczna likwidacja KL Lublin. Przez bramy obozu przeszło ogółem ponad 130 tys. kobiet, dzieci i mężczyzn wielu narodowości, a ok. 78 tys. spośród nich straciło na Majdanku życie.

Przywołując pamięć o historycznych ramach funkcjonowania niemieckiego obozu koncentracyjnego w Lublinie publikujemy dziś kolejny numer naszego magazynu „Varia”. Wśród artykułów znalazły się m.in. historia Heleny Pawluk – niezwykłej Polki, która pomogła uciec z obozu żydowskiemu lekarzowi i sama niemal przypłaciła tę decyzję swoim życiem; porównanie niemieckich planów z faktyczną realizacją rozbudowy Majdanka oraz zbiór relacji polskich więźniów deportowanych do obozu w 1941 r. opowiadających o początkach jego funkcjonowania.

Dodatkowo, w najnowszym numerze prezentujemy zarysy historyczne poświęcone największym grupom narodowościowym wśród więzionych na Majdanku osób. Struktura ta nawiązuje do wydanej w tym roku monografii „Więźniowie KL Lublin 1941–1944”, która ukazuje historię obozu poprzez pryzmat wielu perspektyw osób deportowanych z niemal wszystkich części okupowanej przez III Rzeszę Europy.

Monografia stanowić będzie także punkt wyjścia dla bezpłatnego oprowadzania tematycznego, które organizujemy 22 lipca o godz. 11:00. W ramach obchodów 78. rocznicy likwidacji KL Lublin o godz. 13:30 wspólnie z byłymi więźniami złożymy kwiaty i zapalimy znicze pod Pomnikiem-Mauzoleum na znak naszej pamięci.

Społeczności

polski

english