rozwiń menu główne

05.05.2017

Nowe wydawnictwo muzealne poświęcone Zagładzie

„Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys problematyki” to syntetyczny opis zagłady prowadzonej przez Niemców w latach 1942-43 w ramach tzw. „Aktion Reinhardt”. Najnowsza książka dr. hab. Dariusza Libionki, wydana przez Państwowe Muzeum na Majdanku, jest adresowana do szerokiego grona czytelników.

Dotychczas wiele już napisano o zagładzie Żydów na ziemiach polskich, ale brakowało opracowania, które by ten temat obejmowało w sposób przystępny i systematyczny. „W polskiej historiografii brakuje syntez. Jest wiele opracowań bardzo szczegółowych, analizujących wybrane aspekty historii Żydów w Polsce. Ta książka wypełnia zatem pewną lukę” – podkreślił podczas spotkania promującego publikację dr hab. Adam Kopciowski z Zakładu Kultury i Historii Żydów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dariusz Libionka rozpoczyna od opisu sytuacji Żydów przed wojną w kontekście nazistowskiej ideologii antysemityzmu, ale główne partie książki dotyczą lat 1942–43, kiedy większość polskich Żydów została wymordowana. Opisuje również działania sprawców i mechanizmy eksterminacji, m.in. budowę obozów zagłady, deportacje Żydów, grabież ich mienia. We wstępie do książki pisze: „W nocy z 16 na 17 marca 1942 r. rozpoczęła się akcja »Reinhardt«. Kryptonim ten oznaczał masową eksterminację Żydów przeprowadzoną przez niemieckich i austriackich nazistów na obszarze utworzonego w październiku 1939 r. z części okupowanych ziem polskich Generalnego Gubernatorstwa (GG). Między marcem 1942 a listopadem 1943 r. w komorach gazowych Bełżca, Sobiboru i Treblinki poniosło śmierć około półtora miliona Żydów, w większości obywateli II Rzeczypospolitej. Kolejne setki tysięcy straciły życie w gettach, obozie koncentracyjnym na Majdanku, obozach pracy, podczas wielu masowych egzekucji towarzyszących »akcjom deportacyjnym« i obław. Wśród ofiar byli nie tylko Żydzi zamieszkali na terenie GG, lecz także Żydzi z zaanektowanej później Białostocczyzny oraz obywatele wielu państw europejskich. Akcja »Reinhardt« to jeden z najbardziej przerażających epizodów w historii XX w. W ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy wielowiekowa historia polskich Żydów została gwałtownie i ostatecznie przerwana”.

Wydanie publikacji jest jednym z elementów obchodów 75. rocznicy „Aktion Reinhardt” organizowanych przez nasze Muzeum. Każde z realizowanych przedsięwzięć ma na celu upamiętnianie ofiar i przekazywanie rzetelnej wiedzy historycznej o zagładzie Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa w latach 1942-1943.

Społeczności

polski

english