rozwiń menu główne

30.12.2021

Obcojęzyczne wydania dziennika Jadwigi Ankiewicz

Ciesząca się zainteresowaniem zarówno młodzieży szkolnej, jak i dorosłych publikacja ukazująca zapiski młodej Polki z Warszawy – więźniarki Majdanka, od stycznia będzie dostępna także w języku angielskim oraz niemieckim.

Projekt dotyczący wydania obcojęzycznych wersji „Dziennika” Jadwigi Ankiewicz został zrealizowany dzięki dotacji celowej sfinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Jadwiga Ankiewicz urodziła się 11 września 1926 roku w Warszawie. Została wychowana w umiłowaniu Ojczyzny, jej historii i tradycji. Jej ojciec, Stefan Ankiewicz, ochotnik w wojnie 1920 roku był niewątpliwie wzorem dla swoich dzieci. Po wybuchu II wojny światowej walczył w Armii Krajowej pod zmienionym nazwiskiem, trafił do Auschwitz-Birkenau, a potem do Flossenburga, gdzie w grudniu 1944 r. zmarł. 15 stycznia 1943 r. 16-letnia wówczas Jadwiga została aresztowana w ulicznej łapance, a następnie osadzona w więzieniu Pawiak. Stamtąd została przetransportowana do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie otrzymała numer 5322. Po zwolnieniu z obozu w dniu 17 maja 1943 roku powróciła do stolicy oraz wstąpiła do Szarych Szeregów, działając jako łączniczka. 30 stycznia 1944 r. została zastrzelona przez Niemców na jednej z warszawskich ulic. Miała niewiele ponad 17 lat.

Przez cały okres uwięzienia w KL Lublin w potajemnie prowadziła zapiski. Dziennik Jadwigi Ankiewicz ukazuje rzeczywistość widzianą oczyma młodej osoby, a narracja prowadzona jest w reporterski sposób . Te cechy sprawiają, że jego treść wykorzystywana jest do zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Dział Edukacji PMM. Przetłumaczenie „Dziennika” na język niemiecki i angielski otwiera możliwości prowadzenia historycznego dialogu także z odbiorcami z zagranicy oraz poszerza grono obiorców tego unikatowego świadectwa obozowego, ilustrującego tragiczne doświadczenia młodego pokolenia Polaków żyjących podczas II wojny światowej.


Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

https://www.majdanek.eu/media/photos/images/b/e/z/9/4/bez94b43f1.jpg

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Obcojęzyczne wydania dziennika Jadwigi Ankiewicz
  • Obcojęzyczne wydania dziennika Jadwigi Ankiewicz
  • Obcojęzyczne wydania dziennika Jadwigi Ankiewicz
  • Pokaż powiększenie powyżej: Obcojęzyczne wydania dziennika Jadwigi Ankiewicz
  • Pokaż powiększenie powyżej: Obcojęzyczne wydania dziennika Jadwigi Ankiewicz
  • Pokaż powiększenie powyżej: Obcojęzyczne wydania dziennika Jadwigi Ankiewicz

Społeczności

polski

english