rozwiń menu główne

30.12.2021

Obcojęzyczne wydania dziennika Jadwigi Ankiewicz

Ciesząca się zainteresowaniem zarówno młodzieży szkolnej, jak i dorosłych publikacja ukazująca zapiski młodej Polki z Warszawy – więźniarki Majdanka, od stycznia będzie dostępna także w języku angielskim oraz niemieckim.

Projekt dotyczący wydania obcojęzycznych wersji „Dziennika” Jadwigi Ankiewicz został zrealizowany dzięki dotacji celowej sfinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Jadwiga Ankiewicz urodziła się 11 września 1926 roku w Warszawie. Została wychowana w umiłowaniu Ojczyzny, jej historii i tradycji. Jej ojciec, Stefan Ankiewicz, ochotnik w wojnie 1920 roku był niewątpliwie wzorem dla swoich dzieci. Po wybuchu II wojny światowej walczył w Armii Krajowej pod zmienionym nazwiskiem, trafił do Auschwitz-Birkenau, a potem do Flossenburga, gdzie w grudniu 1944 r. zmarł. 15 stycznia 1943 r. 16-letnia wówczas Jadwiga została aresztowana w ulicznej łapance, a następnie osadzona w więzieniu Pawiak. Stamtąd została przetransportowana do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie otrzymała numer 5322. Po zwolnieniu z obozu w dniu 17 maja 1943 roku powróciła do stolicy oraz wstąpiła do Szarych Szeregów, działając jako łączniczka. 30 stycznia 1944 r. została zastrzelona przez Niemców na jednej z warszawskich ulic. Miała niewiele ponad 17 lat.

Przez cały okres uwięzienia w KL Lublin w potajemnie prowadziła zapiski. Dziennik Jadwigi Ankiewicz ukazuje rzeczywistość widzianą oczyma młodej osoby, a narracja prowadzona jest w reporterski sposób . Te cechy sprawiają, że jego treść wykorzystywana jest do zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Dział Edukacji PMM. Przetłumaczenie „Dziennika” na język niemiecki i angielski otwiera możliwości prowadzenia historycznego dialogu także z odbiorcami z zagranicy oraz poszerza grono obiorców tego unikatowego świadectwa obozowego, ilustrującego tragiczne doświadczenia młodego pokolenia Polaków żyjących podczas II wojny światowej.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Obcojęzyczne wydania dziennika Jadwigi Ankiewicz
  • Obcojęzyczne wydania dziennika Jadwigi Ankiewicz
  • Obcojęzyczne wydania dziennika Jadwigi Ankiewicz
  • Pokaż powiększenie powyżej: Obcojęzyczne wydania dziennika Jadwigi Ankiewicz
  • Pokaż powiększenie powyżej: Obcojęzyczne wydania dziennika Jadwigi Ankiewicz
  • Pokaż powiększenie powyżej: Obcojęzyczne wydania dziennika Jadwigi Ankiewicz

Społeczności

polski

english