rozwiń menu główne

05.03.2024

Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji

Zapraszamy nauczycieli VII i VIII klas szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na scenariusz lekcji. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o II wojnie światowej i ludziach więzionych w obozach koncentracyjnych, promowanie nowoczesnych metod pracy z młodzieżą, a także rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji nieformalnej.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie jednego scenariusza lekcji poświęconej wybranemu zagadnieniu z historii funkcjonowania obozu koncentracyjnego na Majdanku. W pracy należy uwzględnić takie elementy jak: tytuł zajęć, grupa docelowa, cele, środki dydaktyczne, metody pracy, opis przebiegu lekcji, wykaz materiałów dydaktycznych (np. karty pracy, fotografie, fragmenty wspomnień byłych więźniów), opis sposobu wykorzystania, wskazanie, na jakim przedmiocie będzie realizowany, a także bibliografię.

Autorskie scenariusze w formacie PDF lub DOCX wraz z podpisanymi i zeskanowanymi: regulaminem konkursu, formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem o ochronie danych osobowych należy przesłać drogą mailową na adres: dzial.edu@majdanek.eu do 31.07.2024 r. do godz. 24.00.

Poniżej znajdą Państwo regulamin konkursu i wszystkie niezbędne dokumenty.

Czekamy na Państwa prace!


Kontakt:

Jolanta Laskowska, j.laskowska@majdanek.eu; (81) 710-28-35

Paulina Pętal, p.petal@majdanek.eu; (81) 710-28-27

Karolina Wasiluk, k.wasiluk@majdanek.eu; (81) 710-28-27

Yaroslavna Rudzinska, y.rudzinska@majdanek.eu, (81) 710-28-27

Społeczności

polski

english