rozwiń menu główne

26.08.2021

Plenerowa wystawa o topografii Majdanka

Fotografie, plany, mapy. Topografia terenu Majdanka w czasie wojny i zmiany dokonywane już w okresie powojennym. Wszystko to znajdziemy na wystawie „Przestrzeń pamięci. Topografia KL Lublin, a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”. Ekspozycja, której premiera miała miejsce w 2018 roku została obecnie zaktualizowana i w nieco zmienionej formie jest prezentowana przed Centrum Obsługi Zwiedzających.

Prawie 80 lat po likwidacji obozu badania dotyczące jego topografii wciąż nie są zakończone. Źródła archiwalne zawierają często sprzeczne lub nieprecyzyjne informacje, zaś terenowa weryfikacja badań nie jest w pełni możliwa, gdyż znaczną część byłego obozu pochłonęło rozwijające się miasto.

Znajdujące się w zbiorach PMM plany i mapy, zarówno te opracowane przez Niemców w czasie budowy KL Lublin, jak i związane z powojenną działalnością muzeum, pozwalają jednak na zilustrowanie przekształceń topografii Majdanka od początku istnienia obozu, przez jego likwidację, aż do czasów współczesnych. Pomaga to zrozumieć, dlaczego doszło do zniszczenia części historycznej substancji budowlanej oraz które jej elementy zachowano w przestrzennym ukształtowaniu miejsca pamięci.

Jesienią 1941 r. na wschodnim przedmieściu okupowanego Lublina Niemcy rozpoczęli budowę obozu koncentracyjnego. W ciągu kolejnych niespełna trzech lat przez Konzentrationslager Lublin przeszło ok. 150 tys. Żydów, Polaków, obywateli Związku Radzieckiego oraz innych grup więźniów. Łącznie życie straciło tu ok. 80 tys. osób. Przez cały okres istnienia, aż do likwidacji 22 lipca 1944 r., obóz podlegał systematycznej rozbudowie oraz zmianom planistycznym, które ściśle związane były z polityką gospodarczą, eksterminacyjną i militarną nazistowskich Niemiec na okupowanej Lubelszczyźnie.

Przestrzeń, którą w czasie wojny zajmował obóz, zmieniała się również po wyzwoleniu Lublina spod okupacji niemieckiej i utworzeniu w listopadzie 1944 r. Państwowego Muzeum na Majdanku (PMM). Współczesny krajobraz muzeum nie obejmuje całości terenu byłego KL Lublin i jest wypadkową kilku powojennych koncepcji jego zagospodarowania.

Społeczności

polski

english