rozwiń menu główne

06.03.2023

Posiedzenie Rady Muzeum

6 marca 2023 roku obradowała Rada Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku. Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności Muzeum w 2022 roku oraz przyjęli plan pracy na rok bieżący.

Dyrektor PMM Tomasz Kranz, zapoznając Radę z działaniami zrealizowanymi przez Muzeum w 2022 roku, podkreślił, że był to szczególny okres w działalności Muzeum. Wiązało się to z szeregiem przedsięwzięć podejmowanych w związku z 80. rocznicą akcji „Reinhardt”. Wśród nich wymienił wydanie specjalnego numeru magazynu „Varia”, debatę historyczną w budynku dawnego sztabu akcji „Reinhardt”, konferencję naukową poświęconą infrastrukturze tej operacji, spacery tematyczne czy realizację filmu dokumentalnego o miejscach w Lublinie związanych z realizacją akcji. - To istotne, by za sprawą przekazu popularnonaukowego uzmysłowić, jak materialne ślady związane z tym ludobójstwem są obecne w tkance historycznej dzisiejszego miasta – powiedział dyrektor.

Zapowiadając działania Muzeum w 2023 roku, Tomasz Kranz powiedział: - Kluczowym wydarzeniem będzie uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę powstania więźniów SS-Sonderkommando Sobibor. Zwrócił także uwagę na planowane publikacje, wśród których szczególnie ważne będzie premierowe wydanie wspomnień Bolesława Jasieńczyka-Burskiego i nowa edycja dziennika pisanego w getcie warszawskim. Przechodząc do planów inwestycyjnych, omówił rozbudowę Centrum Obsługi Zwiedzających i remont Mauzoleum na terenie Muzeum na Majdanku oraz zakończenie prac budowalnych w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze.

Rada Muzeum jest ciałem opiniodawczym powołanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na mocy Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku. Rada „sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum, sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności”.

Skład Rady Muzeum:

Zdzisław Badio

Anna Fic-Lazor

Michał Karapuda

Edward Kopówka

Anna Krawczyk

Władysław Marek Kunicki-Goldfinger

dr Luba Matraszek

Andrzej Miskur

Waldemar Podsiadły

Adam Siwek

prof. dr hab. Ryszard Skrzyniarz

Albert Stankowski

dr hab. Andrzej Stępnik

prof. Bogusław Szmygin

prof. Andrzej Żbikowski

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Posiedzenie Rady Muzeum
  • Posiedzenie Rady Muzeum
  • Posiedzenie Rady Muzeum
  • Posiedzenie Rady Muzeum
  • Posiedzenie Rady Muzeum
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum

Społeczności

polski

english