rozwiń menu główne

06.02.2018

Stanowisko Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie dotyczące programu „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”

W związku z treścią programu „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam” nadanego w dniu 5 lutego 2018 roku przez TVP3 Lublin i poświęconego nowelizacji ustawy o IPN, a zwłaszcza oznakowaniu terenu i nazwie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie, informujemy:

Nazwa „Państwowe Muzeum na Majdanku” funkcjonuje od 1944 roku, od czasu powołania instytucji, i wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. Ustawy z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku. Wydany w kilku wersjach językowych informator jednoznacznie stwierdza, że „Państwowe Muzeum na Majdanku zostało utworzone na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego (Konzentrationslager Lublin – KL Lublin), który funkcjonował na obrzeżach Lublina od października 1941 roku do lipca 1944 roku”. Oznakowanie terenu Muzeum określa zaś Ustawa z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, dlatego przy wjeździe do instytucji znajduje się tablica o następującej treści „Pomnik Zagłady. Pomnik Męczeństwa na Majdanku”.

Sformułowanie „były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny” znajduje się w wielu przekazach muzealnych, m.in. na stronie głównej www.majdanek.eu, w Centrum Obsługi Zwiedzających i na okładkach wydawanych w kilku wersjach językowych przewodników.

O tym, że na Majdanku funkcjonował niemiecki obóz koncentracyjny, mówią zarówno wszystkie wystawy prezentowane w Muzeum, jak i dokumentują to zamieszczone zdjęcia, w tym m.in. wystawa główna „Więźniowie Majdanka” w baraku nr 62 czy ekspozycja „Majdanek. Przeszłość i teraźniejszość”. Warto podkreślić, że Muzeum prezentuje również odrębną wystawę stałą pt. „Lublin w czasie okupacji niemieckiej” (barak nr 44).

Informacje o tym, że obóz był zorganizowany i zarządzany przez władze III Rzeszy Niemieckiej, pojawiają się w wielu wydawanych przez Muzeum publikacjach popularnych i naukowych. Przykładem jest najnowszy katalog wystawy zatytułowany „Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie” czy wydawnictwo „Majdanek – Bełżec. Niemieckie obozy śmierci – polskie miejsca pamięci”.

Nie jest prawdą, że regulamin zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku nie reguluje kwestii związanych z zachowaniem się w miejscu pamięci. Zapisy te znajdują się przy bramach wejściowych do Muzeum, a także na stronie internetowej PMM: http://www.majdanek.eu/media/other/regulamin-pmm-pl-eng.pdf

Z opinii wyrażanych przez zwiedzających z Polski i zagranicy, a także uczestników licznych projektów edukacyjnych prowadzonych przez Państwowe Muzeum na Majdanku wynika, że przekaz muzealny jest jednoznaczny i nie pozostawia wątpliwości, że w latach 1941–1944 na Majdanku funkcjonował niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny. W związku z tym stanowczo protestujemy przeciwko rozpowszechnianiu nierzetelnych informacji dotyczących działalności Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Stanowisko Państwowego Muzeum na Majdanku dotyczące programu „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”
 • Stanowisko Państwowego Muzeum na Majdanku dotyczące programu „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”
 • Stanowisko Państwowego Muzeum na Majdanku dotyczące programu „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”
 • Stanowisko Państwowego Muzeum na Majdanku dotyczące programu „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”
 • Stanowisko Państwowego Muzeum na Majdanku dotyczące programu „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”
 • Stanowisko Państwowego Muzeum na Majdanku dotyczące programu „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”
 • Stanowisko Państwowego Muzeum na Majdanku dotyczące programu „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”
 • Stanowisko Państwowego Muzeum na Majdanku dotyczące programu „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Stanowisko Państwowego Muzeum na Majdanku dotyczące programu „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Stanowisko Państwowego Muzeum na Majdanku dotyczące programu „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Stanowisko Państwowego Muzeum na Majdanku dotyczące programu „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Stanowisko Państwowego Muzeum na Majdanku dotyczące programu „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Stanowisko Państwowego Muzeum na Majdanku dotyczące programu „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Stanowisko Państwowego Muzeum na Majdanku dotyczące programu „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Stanowisko Państwowego Muzeum na Majdanku dotyczące programu „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Stanowisko Państwowego Muzeum na Majdanku dotyczące programu „Tu i teraz – widzę, słucham, pytam”

Społeczności

polski

english