rozwiń menu główne

30.08.2018

Szkolenie dla nauczycieli „Opowiedzcie o nas, bezimiennych…”

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na III. edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci: Opowiedzcie o nas, bezimiennych… Odbędzie się ono 6 października 2018r. w Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Szkolenie ma na celu zainspirowanie i zachęcenie nauczycieli do korzystania z pozaszkolnego nauczania historii najnowszej, realizowanego poprzez wizyty w poobozowych miejscach pamięci. Oferta skierowana jest głównie do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz j. polskiego. Niezależnie od powyższego, mogą wziąć w nim udział również nauczyciele innych przedmiotów, zwłaszcza wychowawcy klas.

Głównym celem tegorocznej edycji szkolenia, jest przedstawienie losów więźniów żydowskich KL Lublin. Z uwagi na fakt, że większość z nich straciła życie w obozie i w wielu przypadkach są to ofiary do dziś anonimowe, pamięć o nich zostanie przywołana za pośrednictwem indywidualnych losów ocalałych. Historie tych, którzy przeżyli, będą też głosem bezimiennych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i traktowany jako kurs dydaktyczno-metodyczny podnoszący kwalifikacje zawodowe, dlatego uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o jego ukończeniu. Uczestnicy otrzymają także publikacje poświęcone pozaszkolnej edukacji historycznej w miejscach pamięci.

Zgłoszenia prosimy przesłać drogą mailową na adres: m.rusek@majdanek.eu do dnia 23 września 2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numer 81 710 28 27.

Ramowy program

9.15 – 9.30 Rozpoczęcie szkolenia

9.30 – 12.30 Oprowadzanie po terenie PMM

Uczestnicy podzieleni na dwie grupy zostaną oprowadzeni po terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. Każda z grup będzie podążać trasą, która pomimo uniwersalnego charakteru będzie zawierała elementy nawiązujące do biografii osób, których sylwetki zostaną przybliżone podczas zajęć partycypacyjnych.

12.30 – 13.00 Przerwa

13.00 – 14.00 Prezentacja multimedialna „Opowieści ukryte w przedmiotach”

Czy przedmioty mogą opowiedzieć historię kogoś, kto nie ma imienia? Czy małe detale, szczegóły, świadomość przeznaczenia, może sprawić, że choć częściowo realne jest określenie właściciela? Jak odkrywać historię człowieka, kiedy jedyne co po nim pozostało, to niewielka zawieszka z Gwiazdą Dawida czy zniszczony modlitewnik? Próba odpowiedzi na te pytania zostanie podjęta podczas prezentacji „Opowieści ukryte w przedmiotach”.

14.00 – 15.20 Zajęcia partycypacyjne. Edukacja biograficzna

Metoda pracy, w której uczniowie poprzez poznawanie sylwetek konkretnych osób, których los był związany z obozem koncentracyjnym na Majdanku są w stanie w o wiele większym stopniu zbliżyć się emocjonalnie oraz intelektualnie do przeszłości. Edukacja biograficzna łączy ze sobą kilka poziomów narracji: doświadczanie autentycznego miejsc historycznego i warstw jego pamięci, słuchanie i oglądanie opowieści świadka historii zarejestrowanej na cyfrowych nośnikach, czytanie wspomnień i pracę z materiałem źródłowym (dziennik obozowy, relacje, reprodukcje dokumentów, zdjęcia).

Grupa 1

Zajęcia: „Pamięć o was bezimiennych nigdy nie umrze w mojej twórczości”

Halina Birenbaum, była więźniarka niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych na Majdanku, Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück i Neustadt-Glewe. W swoich relacjach nigdy nie zapomina o zamordowanej rodzinie i o bezimiennych. Podczas warsztatów uczniowie poznają sylwetkę, relację i poezję Haliny Birenbaum. Zajęcia mają umożliwić dyskusję i analizę dotyczącą wpływu przeszłości na późniejsze życie byłej więźniarki. Czy można zapomnieć o traumie, pamiętając o swoich przeżyciach i o innych?

Grupa 2

Zajęcia: „Ucieczka zza drutów”

Podstawowym elementem tych zajęć jest praca z fragmentami wspomnień byłego żydowskiego więźnia KL Lublin, Jerzego Pffefera, dotyczącymi ucieczki z obozu. Pozwoli to na zrozumienie, co kierowało ludźmi decydującymi się na ten odważny krok oraz z jakimi trudnościami musieli się zmierzyć zarówno w trakcie ucieczki, jak i na wolności. Zajęcia będą okazją do zastanowienia się nad sytuacją ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Skłoni to do refleksji nad zjawiskiem antysemityzmu we współczesnym świecie.

15.20 – 15.30 Przerwa

15.30 – 16.30 „Czy wizyta w miejscu pamięci to zwykła wycieczka?” - dyskusja

16.30 – 17.00 Podsumowanie szkolenia

Społeczności

polski

english