rozwiń menu główne

24.10.2022

W poszukiwaniu inspiracji – VI edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli

W minioną sobotę 22 października w Państwowym Muzeum na Majdanku odbyło się szkolenie metodyczne dla nauczycieli pt. „Tak dużo chciałbym Ci napisać… - nielegalna korespondencja więźniów KL Lublin jako niecodzienne źródło historyczne”.

Grupa 75 pedagogów, edukatorów, bibliotekarzy oraz przewodników turystycznych z 10 województw poznała ciekawe sposoby opowiadania o historii w miejscach pamięci, wzięła udział w dwóch warsztatach partycypacyjnych, dyskusji podsumowującej oraz zwiedzaniu terenu byłego obozu. Istotnymi elementami wydarzenia były również: prezentacja oryginalnych grypsów pisanych przez byłych więźniów obozu oraz przedstawienie materiałów pomocniczych, przygotowanych przez Dział Edukacji Państwowego Muzeum na Majdanku. Publikacja o tytule „Przekazujcie naszą historię kolejnym pokoleniom. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli” to interdyscyplinarny zbiór gotowych scenariuszy lekcji do przeprowadzenia w szkole, uzupełniony przez rys historyczny KL Lublin, fragmenty relacji, fotografie obozowych artefaktów i słowniczek dla uczniów.

Wrażenia uczestników odzwierciedlają poniższe opinie:

„Szkolenie i jego tematyka miały bardzo atrakcyjną formę. Materiały otrzymane podczas zajęć pomogą planować pracę podczas lekcji dotyczących tekstów obozowych. Nowy moduł – o grypsach – z pewnością będzie stanowił ciekawe uzupełnienie edukacji szkolnej zarówno z języka polskiego, jak i historii. Szkolenie zachęciło do odwiedzenia muzeum wraz z młodzieżą”

- nauczycielka języka polskiego

„Ponownie zdecydowałem się na szkolenie organizowane przez tutejsze Muzeum. Materiały są cenne i wykorzystywane na zajęciach. Ogromnym atutem jest możliwość dyskusji z innymi uczestnikami. Tego nie zastąpi szkolenie poprzez platformy elektroniczne. Takie spotkanie motywuje również mnie samego do dalszej pracy w zawodzie nauczyciela”.

- nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz bibliotekarz

„Jest to mój pierwszy pobyt w Muzeum na Majdanku. Materiały, które otrzymałam oraz warsztaty, które przybliżyły cel ich powstania oraz możliwość pracy z nimi oceniam bardzo dobrze. Całe szkolenie uważam za przydatne i rzeczowe”.

- pedagog szkolny

„Szkolenia prowadzone przez Dział Edukacji PMM są przygotowywane na wysokim poziomie merytorycznym, jak i praktycznym. Uwzględnione są realia pracy w szkole (ograniczony czas, realizacja podstawy programowej, różne klasy i związane z tym ograniczenia). Każde szkolenie to gotowy zestaw narzędzi, które nie są sztywne”.

- nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli
 • Pokaż powiększenie powyżej: W poszukiwaniu inspiracji – VI. edycja ogólnopolskiego szkolenia dla nauczycieli

Społeczności

polski

english