rozwiń menu główne

05.01.2022

„Więźniowie KL Lublin 1941–1944”. Prapremiera nowej monografii Majdanka

11 stycznia o godz. 17.00 zapraszamy do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie na spotkanie promujące najnowszą publikację Państwowego Muzeum na Majdanku. Książka „Więźniowie KL Lublin 1941–1944” pod redakcją Tomasza Kranza i Wojciecha Lenarczyka jest historią ludzi, których niemieccy okupanci z różnych powodów zamknęli za drutami Majdanka.

Nowa monografia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Lublinie to efekt pracy pięciu badaczy związanych z Państwowym Muzeum na Majdanku. Jest świeżym spojrzeniem nie tylko na historię Majdanka, ale także dzieje nazistowskich obozów koncentracyjnych. W centrum narracji stawia bowiem sylwetki i losy ofiar, ukazując je przez pryzmat indywidualnych i zbiorowych doświadczeń więźniów deportowanych na Majdanek w latach 1941–1944. Kolejne rozdziały monografii koncentrują się na losach Żydów, Polaków, więźniów z dawnego ZSRR oraz osób pochodzących z państw Europy Zachodniej. Jest to również pierwsza publikacja zawierająca całościowe spojrzenie na losy Polaków osadzanych na Majdanku. Artykuły poświęcone poszczególnym grupom poprzedza tekst oddający aktualny stan wiedzy o obozie.

W dyskusji wokół książki „Więźniowie KL Lublin 1941–1944” udział wezmą jej redaktorzy – Tomasz Kranz i Wojciech Lenarczyk – oraz autorka jednego z artykułów zamieszczonych w publikacji – Marta Grudzińska. Spotkanie poprowadzi Paulina Pętal z Działu Edukacji PMM. Do rozmowy zaprosiliśmy również byłą więźniarkę obozu na Majdanku – Stanisławę Kruszewską, z którą połączymy się za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Pierwszym elementem spotkania będzie projekcja na fasadzie Centrum Spotkania Kultur (Plac Teatralny 1) animacji przygotowanej przez Ewelinę Kruszewską z Działu Wystaw i Wydawnictw PMM oraz Kacpra Kruszewskiego. Następnie zaprosimy uczestników do Sali Kinowej CSK (poziom -1). W związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w pomieszczeniu będzie mogło znajdować się maksymalnie 30 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które okażą certyfikat covidowy.

W trakcie wydarzenia książkę „Więźniowie KL Lublin 1941–1944” będzie można kupić w cenie promocyjnej 49 zł. Od 12 stycznia będzie ona dostępna w Państwowym Muzeum na Majdanku w sprzedaży internetowej i stacjonarnej w cenach regularnych: 70 zł (wersja papierowa) i 55 zł (e-book).


„Więźniowie KL Lublin 1941–1944”, red. T. Kranz, W. Lenarczyk

Rok wydania: 2022

Książka opowiada o obozie w duchu historii społecznej. Autorzy skoncentrowali swoją uwagę na położeniu uwięzionych, co stworzyło możliwość przedstawienia, głównie z ich punktu widzenia, struktur, mechanizmów i realiów reżimu obozowego, owego „państwa SS”, jakim były obozy jako instytucje totalne. Ma to szczególne znaczenie dla udokumentowania i upamiętnienia ich martyrologii, a w ślad za tym poznania prawdy o istocie i funkcjonowaniu obozu. Jednocześnie taka optyka, podbudowana materiałem źródłowym nazistowskiej proweniencji, pozwala na uchwycenie swoistego pulsowania historii (zmiany zachodzące w obozie, kluczowe wydarzenia itp.), a zarazem nakreślenie szerszej panoramy obozowego uniwersum.

Publikacja znacznie poszerza dotychczasową wiedzę o obozie, dzięki uwzględnieniu w niej nie tylko starszej historiografii, lecz także wyników badań z ostatnich dwóch dekad ogłaszanych najczęściej w niszowych czasopismach lub wydawnictwach obcojęzycznych. Wykorzystano w niej również dotychczas niepublikowane, a nawet niedawno odkryte archiwalia. Wiele kwestii dotyczących powstania obozu oraz jego funkcji i roli jako narzędzia niemieckiej polityki okupacyjnej pokazano w nowym świetle i nowych interpretacjach.

Mimo naukowego charakteru publikacja powstała z myślą o szerokim odbiorcy. Jej lekturę ma ułatwiać struktura monografii (pięć przekrojowych studiów, bibliografia załącznikowa, indeksy), przystępny język narracji i atrakcyjny layout – porządkujący omawiane zagadnienia i eksponujący cytowane w książce fragmenty relacji świadków. Publikację uzupełnia aneks ilustracyjny z fotografiami muzealiów.

Spis treści:

Tomasz Kranz, Wojciech Lenarczyk, Wstęp

Tomasz Kranz, Konzentrationslager Lublin. Powstanie, organizacja, działalność

Jakub Chmielewski, Żydzi w KL Lublin

Marta Grudzińska, Polacy na Majdanku

Beata Siwek-Ciupak, Deportowani ze Wschodu – jeńcy radzieccy, Ukraińcy, Białorusini

Wojciech Lenarczyk, Więźniowie z Europy Zachodniej i Południowej

Bibliografia

Wykaz skrótów

Indeks nazwisk

Indeks geograficzny

Aneks

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • „Więźniowie KL Lublin 1941–1944”. Prapremiera nowej monografii Majdanka
 • „Więźniowie KL Lublin 1941–1944”. Prapremiera nowej monografii Majdanka
 • „Więźniowie KL Lublin 1941–1944”. Prapremiera nowej monografii Majdanka
 • „Więźniowie KL Lublin 1941–1944”. Prapremiera nowej monografii Majdanka
 • „Więźniowie KL Lublin 1941–1944”. Prapremiera nowej monografii Majdanka
 • „Więźniowie KL Lublin 1941–1944”. Prapremiera nowej monografii Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Więźniowie KL Lublin 1941–1944”. Prapremiera nowej monografii Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Więźniowie KL Lublin 1941–1944”. Prapremiera nowej monografii Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Więźniowie KL Lublin 1941–1944”. Prapremiera nowej monografii Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Więźniowie KL Lublin 1941–1944”. Prapremiera nowej monografii Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Więźniowie KL Lublin 1941–1944”. Prapremiera nowej monografii Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: „Więźniowie KL Lublin 1941–1944”. Prapremiera nowej monografii Majdanka

Społeczności

polski

english